X

Overzicht aantal in- en uitstappers per station (2013-2015)

This post was last modified on December 22, 2016, 10:29 am

admin :

Bekijk reacties (8)

  • Het station Nijmegen Heijendaal ontbreekt in het overzicht. Dit station bestaat al tientallen jaren. Enige jaren geleden is Nijmegen Goffert erbij gekomen, maar die kan nog niet in dit overzicht zitten.

  • Wanneer kunnen we de cijfers van 2016 verwachten? En wat te denken van de regionale vervoerders?

    • Deze cijfers zijn in principe vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Bedrijven zijn niet verplicht die vrij te geven.

  • Opvallend is dat overal benoorden Amsterdam het vervoer sterk daalt. En dan nog het meest op bij de lijn Amsterdam-Enkhuizen.

  • Als je de aantallen per stad optelt vind je dat Amsterdam meer passagiers (350.500) heeft dan de nummers 2 en 3 samen: Utrecht (193.726) en Rotterdam (136.861)! (Cijfers 2015.)

    • Verradelijk hier is dat het gaat om in/uitstappers, niet om alle passagiers. Utrecht zou goed meer passagiers dan Amsterdam kunnen hebben als je overstappers meerekent.

  • Een vraagje over deze gegevens: Het gaat over het aantal in- en uitstappers. Is dat de som van het aantal instappers en het aantal uitstappers. Is dit de som van het aantal instappers en het aantal uitstappers? Of wordt de aanname gedaan dat het aantal instappers gelijk is aan het aantal uitstappers en geeft het getal dat aan?