fbpx
Foto: Stefan Verkerk

Noord-Brabant moet opnieuw kijken naar Flixbus-plan

25 jul 2018 18:24

Flixbus is met succes in beroep gegaan tegen het besluit van provincie Noord-Brabant om geen toestemming te geven voor nieuwe buslijnen van en naar Eindhoven Airport. Dat meldt het Financieel Dagblad op basis van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Uursdienst naar Eindhoven Airport

Flixbus had bij de provincie Noord-Brabantontheffing gevraagd voor zes buslijnen.  De buslijnen uit de regio Amsterdam en Rotterdam zouden zodanig op elkaar afgestemd zijn dat daarmee een uursdienst van en naar Eindhoven Airport zou worden gerealiseerd.

Provincie: Flixbus plan inbreuk op OV-concessie

Noord-Brabant ziet als concessieverlenner niets in die plannen, omdat dit impact kan hebben op het aantal reizigers dat de bus neemt tussen station Eindhoven en Eindhoven Airport. Volgens de provincie zouden de plannen van Flixbus afbreuk doen aan de huidige OV-concessie, die in handen is van Hermes (Connexxion/Transdev). Daarom besloot Noord-Brabant de ontheffingsaanvraag van Flixbus te weigeren. Daartegen maakte Flixbus bezwaar.

Adviescommissie

Een speciale commissie heeft de bezwaren van Flixbus onderzocht en adviseerde de provincie Flixbus gelijk te geven. De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft dat advies echter niet opgevolgd, en bleef erbij dat een ontheffing nadelig zou kunnen zijn voor de concessie.

College van Beroep geeft Flixbus gelijk

Het College van Beroep is het echter niet met de provincie eens. “Weigering van de ontheffing is alleen mogelijk (en verplicht) als voldoende gelijkenis bestaat tussen het vervoer waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd en het al bestaande geconcedeerde openbaar vervoer in het concessiegebied en door die gelijkenis onevenredige afbreuk doet aan de concessie,” stelt het college. Maar een lange-afstandsbus heeft geen gelijkenis met de OV-concessie. Daarom moet de provincie binnen 12 weken een nieuwe beslissing nemen, en daarbij rekening houden met de uitspraak van het college.

Kwestie van tijd

Praktisch wordt het daarmee voor de provincie Noord-Brabant vrijwel onmogelijk om de ontheffing te weigeren. Het lijkt daarmee niet de vraag of Flixbus ook gaat rijden van en naar Eindhoven Airport, maar per wanneer Flixbus de luchthaven mag gaan aansluiten.

Flixbus vraagt ontheffing voor de volgende lijnen:

  • Buslijn 1: Den Haag – Rotterdam – Eindhoven Airport – Eindhoven Station
  • Buslijn 2: Alkmaar – Amsterdam – Eindhoven Airport – Eindhoven – Sevenum Toverland – Venlo
  • Buslijn 3: Amsterdam – Eindhoven Airport – Eindhoven Station – Heerlen
  • Buslijn 4: Amsterdam – Eindhoven Airport – Eindhoven Station – Valkenswaard
  • Buslijn 5: Zandvoort – Haarlem – Amsterdam – Eindhoven Airport – Eindhoven Station – Roermond
  • Buslijn 6: Domburg – Westkapelle – Zoutelande – Vlissingen – Middelburg – Goes – Breda – Tilburg – Eindhoven Station – Venlo
0 0 stemmen
Artikel waardering
39 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Eduard de Jong
5 jaren geleden

CBB vernietigt besluiten van provincie Noord-Brabant tot het niet verlenen van een ontheffing aan Flixbus voor 6 busdiensten vanuit de Randstad (Amsterdam, Den Haag/Rotterdam, Alkmaar, Zandvoort) naar Venlo, Heerlen, Eindhoven, Valkenswaard en Roermond v.v. op grond van de conclusie dat de bestreden besluiten onvoldoende zorgvuldig zijn voorbereid en ondeugdelijk zijn gemotiveerd. Flixbus kan op korte termijn 5 busdiensten gaan exploiteren vanuit de Randstad naar Eindhoven Airport v.v. Ook Hermes d.w.z. Connexxion haalt bakzeil. De uitspraak van het CBB heeft ook gevolgen voor NS: treinreizigers naar en van Eindhoven Airport hebben een serieus alternatief om zonder overstap te reizen vrijwel tot aan de vliegtuigtrap. De exclusieve concessie aan NS voor het spoorvervoer in Nederland wordt via de achterdeur onderuit gehaald. NS was in tegenstelling tot Hermes geen partij in deze rechtszaak en het CBB heeft het belang van NS bij de vernietiging van de besluiten dan ook niet meegewogen.

Tim
5 jaren geleden
Antwoord aan  Eduard de Jong

NS is te duur en levert in Brabant aanhoudend een wanprestatie. Daar komt bij dat de Airport per trein voor veel passagiers niet bereikbaar is doordat de treindiensten vooral in het weekend te laat beginnen.

Mohammed
5 jaren geleden
Antwoord aan  Tim

Zowel de bus 401/400 als de beperkte treinfrequentie op de sprinterdienst breekt zich in Brabant op.

Ruud
5 jaren geleden
Antwoord aan  Mohammed

De belabberde spinterverbindingen in Brabant zijn inderdaad een probleem maar ik weet niet of dat voor de Airport een issue is. Het nut van de splitsing tussen lijn 400 en 401 met onderling niet afgestemde dienstregelingen is overigens een raadsel.

sreglov
5 jaren geleden
Antwoord aan  Mohammed

De sprinters rijden 2x per uur, en tussen Btl en Ehv 4x. Dat is niet héél veel, maar te begrijpen. Echter, er rijdt wél 6x per uur een IC van/naar Ehv vanuit Ht/Ut en zowel 400 als 401 rijden 6x per uur. Vanuit Helmond, Tilburg en Sittard kun je (ongeveer)4x per uur.
Over de wanprestaties in Brabant: Naar Ut rijdt het m.i. goed (ik reis bijna dagelijks Ht-Ut), maar inderdaad de HSL route naar Gvc loopt nog niet lekker.

johan II
5 jaren geleden

Goed gedaan Flix bus! Vooral de naadloze overstap van Zoutelande naar Toverland zal zelfs Ali Baba en Alaphilipe het nakijken geven.

Gedecoupeerde Staten, sorry Gedupeerde Staten, eh pardon Gedateerde Staten struikelen net als ik over hun vetertjes. Of is het al een eerste uitglijder over door aanhoudende droogte vervroegde herfstblaadjes (“de experimenten met de spoorboekloze dienstregeling naar Eindhoven hebben een aanzuigende en inspirerende werking op de herfstblaadjes in deze vermaard innovatieve regio”. (welke concessiehouder zal zich daar dan over buigen?).

Laat ik maar ophouden , geef graag het woord weer aan andere sprakelozen (bij voorkeur dhr Molenaar, heb echter vele favorieten, en ben sowieso formeel uiternate voorkeur- en sprakeloos dankzij deze fantastische spoorboekloze website (‘laat me graag verrassen’)

A propos, trouwens Ook Goed Gedaan College van Beroep in Brabant! Bij mijn weten liggen er nagenoeg altijd twee handen
op een buik bij interne rechtspraak. Hier niet, hoera!

P.Heesakkers
5 jaren geleden

I.C. bus {Duitsland}, Eurolines, en vooral Flixbus winnen steeds meer terrein in de concurrentiestrijd, en dus prijsvoering. Dat steekt bij de openbaar vervoer BoBo’s. Heb al veel eerder hierop gewezen.
Het gaat ook sneller en sneller met de uitbreiding van diensten, zo men moet constateren.

De Leeuw
5 jaren geleden

En er lopen ook steeds meer klanten bij Flixbus weg door de matige service en de regelmatige aanvallen op bagage van reizigers.

Antje
5 jaren geleden
Antwoord aan  De Leeuw

Jaja, regelmatige aanvallen terwijl er één boosmaakfilmpje op de telegraafnl getoond is.

henk
5 jaren geleden
Antwoord aan  De Leeuw

Ja lekker zooitje op brussel noord

Jur
5 jaren geleden

Flixbus had in Nederland de eerste helft van het jaar 40% reizigersgroei.

henk
5 jaren geleden

Nou mischien wordt NS dan eens klantvriendelijker als ze zo gekieteld wordt.

Peter van Lieshout
5 jaren geleden

Het zoveelste bewijs, dat concessieverleningen in het openbaar vervoer, gebaseerd op aanbestedingsprocedures voor geen meter werken, niet in de laatste plaats door de vele peperdure, omslachtige en tijdrovende bezwaar – en beroepsprocedures.

Wellicht dat dit onderhand ook eens gaat doordringen tot de hersenpannen van de – door de kiezers gekozen – “volksvertegenwoordigers”. En daarmee bedoel ik specifiek de leden van Provinciale Staten van de provincie Noord Brabant in het provinciehuis in Den Bosch én de leden van de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer, die – as we speak – zich ook bezighouden met de prijs van de OV – chipkaart. (Zie “Nog geen duidelijkheid over de nieuwe ov – chipkaart van 19 juli 2018 óók op “treinreiziger”nl).

Wat mij opvalt:
– onze “volksvertegenwoordigers” stellen zich steeds meer op als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en steeds minder als vertegenwoordigers van het volk;
– het provinciebestuur van de provincie Noord Brabant – door zich te verschuilen achter de ov – concessie – op de stoel gaat zitten van de twee (commerciële) concessiehouders – Arriva en Hermes (van Connexxion), waardoor de geur van kartelvorming tussen de concessieverlener en – houders in Brabant wel heel erg sterk wordt.
Maar daar hebben we de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor om dat te onderzoeken…

Treinreiziger.nl (Hildebrand)
5 jaren geleden
Antwoord aan  Peter van Lieshout

Ik zie geen bewijs hoor. Flixbus en de concessies kunnen juist prima naast elkaar, dat bewijs is nu geleverd. De rechter heeft bepaald dat Flixbus hier dus praktisch kan rijden, en dat lijkt mij alleen maar winst. Bezwaarprocedure is vast niet goedkoop, maar het is niets op het totaalplaatje.
Ik verwacht dat voor de ov-chipkaart wordt gekozen voor een lager bedrag, maar dat de gemiste inkomsten via kilometertarief of op een andere manier gecompenseerd gaat worden.

Tim
5 jaren geleden
Antwoord aan  Peter van Lieshout

Ook bij het Reizigers Overleg Brabant worden steeds meer vraagtekens gezet over de wel erg innige banden van de Provincie met de beide vervoerders.

Peter van Lieshout
5 jaren geleden
Antwoord aan  Tim

Als inwoner van Brabant kan ik alleen maar zeggen: “Dat werd onderhand wel eens hoog tijd!”

Peter van Lieshout
5 jaren geleden
Antwoord aan  Peter van Lieshout

BRABANT GOES INTERNATIONAL!

De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven wordt ook internationaal gelezen.

Onderstaande tekst – die een vertaling Nederlands – Engels is van het item “Noord-Brabant moet opnieuw kijken naar Flixbus-plan”
van 25 juli op “treinreiziger.nl”- is (hoewel verre van foutloos) ongetwijfeld ook interessant voor het hoofdkantoor van Transdev SA in Frankrijk en van Deutsche Bahn (DB) in Duitsland.

(van: vajuu.com)
Noord-Brabant must look again on Flixbus plan

July 25, 2018 

Flixbus has successfully appealed against the decision of the province of Noord-Brabant to not grant new bus routes to and from Eindhoven airport. This is reported by Financieel Dagblad on the basis of a decision by the Commercial and Industrial Court

Timmestjänst to Eindhoven Airport

Flixbus had requested an exception for six bus lines from the province of Noord-Holland. The bus routes from Amsterdam and Rotterdam regions would be coordinated with each other in such a way that an hourly service from and to Eindhoven airport would be realized.

Province: Flixbus plans breach of collective concession

Noord-Brabant does not look like a concession leader These plans, as this may affect the number of passengers taking the bus between Eindhoven station and Eindhoven airport. According to the province, Flixbus plans to detract from the current collective concession, which is in the hands of Hermes (Connexxion / Transdev). Therefore, Noord-Brabant decided to refuse the Flixbus exemption application. Flixbus protested against this.

Advisory Committee

A special committee examined Flixbus objections and advised Flixbus to be correct. However, the Provincial Executive of Noord-Brabant did not follow this advice and argued that an exception could damage the collective concession.

Flixbus acknowledges Flixbus

The Board of Appeal does not agree with the province. “Refusal of exemption is only possible (and mandatory) if there is sufficient similarity between the transport for which the exemption is sought and the already existing collective concession in the concession area and disproportionately affect the concession through this similarity,” the Commission said. But a long-haul bus has no resemblance to the collective concession. That is why the province must take a new decision within 12 weeks, taking into account the board’s decision.

Issue of Time

In practice, it is virtually impossible for the province of Noord-Brabant to refuse the exception. It does not seem to be the question whether Flixbus should also travel to and from Eindhoven airport, but when Flixbus joins the airport

Flixbus requests the following lines:
• Bus 1: The Hague-Rotterdam-Eindhoven Airport-Eindhoven Station [19659014] Bus number 2: Alkmaar-Amsterdam-Eindhoven airport-Eindhoven-Sevenum Toverland-Venlo
• Bus number 3: Amsterdam-Eindhoven airport-Eindhoven Station-Heerlen
• Bus number 4: Amsterdam-Eindhoven airport-Eindhoven Station-Valkenswaard
• Bus number 5: Zandvoort-Haarlem-Amsterdam-Eindhoven Airport-Eindhoven Station-Roermond
• Bus number 6: Domburg-Westkapelle-Zoutelande-Flushing-Middelburg-Goes-Breda-Tilburg-Eindhoven Station-Venlo

Mohammed
5 jaren geleden
Antwoord aan  Tim

Niet alleen zijn de banden met de vervoerders innig, ook Busbouwer VDL mag wat mij betreft onder de loep. De enige Connexxion concessie met afwijkend 13 m materieel is Zuid Oost Brabant.

Harold
5 jaren geleden

slim om via eindhoven airport te rijden want op airpot eindhoven stopt ns niet.

dries molenaar
5 jaren geleden
Antwoord aan  Harold

Volgens Ryan air is het Amsterdam-Eindhoven airport. Net als Bruxelles-Charleroi. Dus dan moet je met de dus naar het centrum.

Annemiek
5 jaren geleden
Antwoord aan  dries molenaar

Onzin, bij Ryanair heet Eindhoven airport gewoon Eindhoven. De eigenaar van het vliegveld zou nooit toestaan dat het anders genoemd wordt. Bij Aéroport de Charleroi Brussels South is dat anders, omdat de luchthaven zichzelf zo noemt.

P.Heesakkers
5 jaren geleden

Zeer heldere opmerkingen en zienswijzen- uiteenzettingen, van Peter van Lieshout

Treinreiziger.nl (Hildebrand)
5 jaren geleden
Antwoord aan  P.Heesakkers

Vooral als je dezelfde mening hebt.

Tim
5 jaren geleden
Antwoord aan  P.Heesakkers

Ja, met een monopolie zoals vroeger zal het allemaal veel beter worden. Immers monopolisten staan bekend om hun klantvriendelijke beleid.

Zomaar een ov-theoreticus
5 jaren geleden

Wie reageert er op de volgende redeneerlijn? Verregaande inbreuk op concessies zorgen voor minder reizigersopbrengsten in concessies en een lagere exclusiviteit daarvan voor een concessiehouder. Dit leidt tot minder inkomsten voor een vervoerder op de best gebruikte lijnen. Minder reizigersinkomsten zorgen voor een hogere gevraagde bijdrage of een lager aanbod bij aanbestedingen (bij een gelijkblijvend budget voor ov). Dat leidt dat tot minder busritten in de concessie (financiering gaat immers op dat niveau en niet op lijnniveau): op HOV-lijnen omdat er minder ritten nodig zijn voor het afnemende aantal reizigers, op slecht bezette lijnen omdat deze nu gefinancierd worden door hoge opbrengsten op HOV-lijnen. Oftewel, meer inbreuken op concessies leidt weliswaar tot goedkoper (en vraaggerichter) ov op sterke relaties, maar tevens ook tot een afname van ov op “sociale” lijnen. Oftewel, meer goedkoper ov op sterke assen en duurdere mobiliteit voor mensen waar ov niet meer te financieren is. Ben benieuwd! Schiet me maar lek 🙂

Peter van Lieshout
5 jaren geleden

Deze handschoen wil ik met alle plezier opnemen. Vooraf: als ov – reiziger ben ik een ov – pragmaticus. Als ov – reiziger moet je wel praktisch en pragmatisch zijn!

Hierbij kies ik de volgende uitgangspunten, die in mijn ogen FEITEN zijn, om niet weer het verwijt te krijgen, dat ik MIJN PERSOONLIJKE MENING en FEITEN door elkaar haal. Ik val hierbij wel in herhalingen, want ik heb een aantal daarvan al eerder genoemd:

– het openbaar vervoer is een basisvoorziening en een nutsvoorziening;
– deze basis – en nutsvoorziening is in handen gelegd van de overheid (in de meeste gevallen van de provincies);
– de provincies hebben de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid deze ov – voorzieningen in stand te houden en waar nodig te verbeteren;
– het openbaar vervoer bestaat bij de gratie van de ov – reizigers die daar gebruik van maken en niet andersom;
– van in stand houden – laat staan verbeteren – is allang geen sprake meer, want het tegendeel is eerder het geval: de frequentie van buslijnen wordt overal teruggeschroefd en ook worden buslijnen opgeheven, bijvoorbeeld in de avonduren en in het weekend;

PERSOONLIJKE MENING: Als de provinciale overheden geen zin (meer) hebben om het openbaar vervoer binnen hun provinciegrenzen/ concessiegrenzen te financieren/in stand te houden/te verbeteren, dan moeten ze daar gewoon mee stoppen! Het klagerige toontje van de provincies als concessieverleners met in hun kielzog de concessiehouders heb ik – met de nadruk op IK, want dit is een PERSOONLIJKE MENING – nu wel lang genoeg gehoord. Ik ben hier dan ook totaal niet van onder de indruk.

De situatie van het openbaar vervoer in de provincie Noord Brabant kan dienen als een metafoor voor de ov – situatie in heel Nederland, hoewel Gedeputeerde Staten van deze provincie als concessieverlener en Arriva en Hermes/Connexxion als concessiehouders het wel héél erg bont maken.

Eduard de Jong heeft het goed gezien in zijn reactie op 25 juli over de controverse tussen de provincie Noord Brabant en Flixbus met zijn observatie, dat het CBB van mening is “dat de bestreden besluiten onvoldoende zorgvuldig zijn voorbereid en ondeugdelijk zijn gemotiveerd”.

Dat is nogal wat om als bestuur van een Nederlandse provincie met een dergelijke conclusie om de oren geslagen te worden. (is dit nu een FEIT wat ik naar voren breng of MIJN PERSOONLIJKE MENING?) Het is in ieder geval erg slordig en onprofessioneel van de provincie.

Er zijn nog wel een paar andere conclusies te trekken:
– volgens mij gebeurt het nooit of bijna nooit, dat een ov – concessieverlener – de provincie Noord Brabant – als belangrijkste partij “gedaagd” wordt met een ov – concessiehouder – Hermes/Connexxion – als “tweede violist”,
– volgens mij is het een NOVUM in het Nederlandse (bestuurs)recht, nu het provinciebestuur van Noord Brabant als overheidsorgaan en concessieverlener argumenten naar voren brengt voor een concessiehouder – Arriva – die verder in deze hele zaak geen positie/geen standpunt inneemt en ook geen partij is, met andere woorden niet eens deel uitmaakt van het orkest.
Ik doel dan op buslijn 6 van Flixbus.

Ik schiet niemand lek. U niet en Gedeputeerde Staten van Brabant ook niet. Het is voor mij meer dan voldoende, dat de argumenten van Brabant door het CBB als “zo lek als een mandje” beschouwd worden.

Voor de volledigheid het verloop van het proces zoals gepubliceerd (met dank aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB):

“Procesverloop
Bij afzonderlijke besluiten van 5 juli 2016 (de primaire besluiten) heeft verweerder de zes aanvragen van appellante tot ontheffing als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000 (Wp 2000) afgewezen.

Verweerder heeft bij afzonderlijke besluiten van 7 februari 2017 (de bestreden besluiten) op de bezwaren van appellante die primaire besluiten met verbetering van de motivering gehandhaafd.

Appellante heeft tegen de bestreden besluiten beroep ingesteld en bij brief van 5 april 2018 nadere stukken ingediend.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 20 april 2018. De zaken zijn gevoegd behandeld. Partijen hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigden” (einde citaat)

Het CBB heeft deze zaak op 10 juli 2018 behandeld en haar uitspraak op 24 juli 2018 gepubliceerd.

Deze hele procedure heeft TWEE jaar geduurd. Afgezien van de praktische problemen voor Flixbus – hoewel ik geen moment wakker lig van praktische of andere problemen van welk commercieel bedrijf dan ook – is mijn vraag: Wat is de ov – reiziger de afgelopen twee jaar hiermee opgeschoten? Mijn antwoord is: Helemaal NIKS! En volgens mij is dat een FEIT en dit is trouwens ook mijn PERSOONLIJKE MENING.

Henk Corten
5 jaren geleden

Zomaar een ov-theoreticus, je redenatie gaat m.i. niet meer op. Het draait allemaal om rendabiliteit. Flixbus c.s. stopt slechts op een beperkt aantal plaatsen en moet direct worden afgerekend. Geen OV kaart dus! Meer comfort en een iets hogere prijs. Alle waar naar zijn geld. Bovendien, vol is vol en geen staanplaatsen!
Het reguliere OV-busvervoer kent vele stops en rijdt uitsluitend op lijnen welke geld opleveren. Maatschappijen als Arriva, Connexion, Qbuzz, EBS, Keolis, etc zijn bedrijven die winst nastreven. Verlieslatende lijnen worden over het algemeen gestaakt/ingekort/beperkt, ofwel lijnen worden geknipt. Als je niet in een dichtbevolkt gebied woont is er vrijwel geen OV. Misschien belbussen in het meest gunstige geval. Dit is al realiteit!
Het verhaal van de compensatie kun je vergeten. De concessie is al zo scherp geprijsd dat daar geen rek in zit voor compensatie
Ik denk niet dat Flixbus c.s en OV-bus concurrenten zijn. Als je Flixbus c.s. nu eens zou faciliteren zou dat ook meer inkomsten opleveren voor de OV bedrijven. Lijnen naar Flixbus c.s. stopplaatsen. Als je dat niet doet dan wordt dit per auto geregeld en daar schiet niemand mee op.
Het verhaal van de compensatie komt zeer sympathiek over, de realiteit is dat wijzelf alles om zeep hebben geholpen door de ongebreidelde groei van de automobiliteit en de facilitering daarvan door onze vertegenwoordigers in het parlement/provinciale staten en gemeente.
Bovendien hebben wij toegestaan om het OV op te splitsen (waar zie je dat in (Zuid-)Europa?) en te vercommercialiseren. En de overheden lekker in de handen wrijven bij de verkoop van die bedrijven door de zogenaamde “eenmalige winsten” op te strijken.
Lagere ov prijzen in de stad en hogere op het platteland lijkt mij verdisconteerd in de zonegrenzen (je mag me corrigeren als dat niet zo is). Differentiatie.
OV is geen collectieve zaak meer, hoewel de schamele investeringen in de NS Paleizen wellicht anders doet vermoeden.

Opa Jansen
5 jaren geleden

Het OV in Brabant is voor 100% gericht op studenten en daar richt Flixbus zich helemaal niet op. Je ziet nauwelijks nog niet-studenten in de bussen van Bravo.

Hans
5 jaren geleden
Antwoord aan  Opa Jansen

Dat klopt Opa Jansen. En niet alleen in Brabant. Busvervoer is gewoon veredeld scholieren- en studentenvervoer, die “gratis” met hun OV-kaart wapperen. De rest van de maatschappij gaat op een zeer kleine groep na allemaal met de eigen auto. Ouderen ook, en de niet-mobiele oudere\n worden weggebracht/opgehaald door familie of ze gaan met de deeltaxi.

Mohammed
5 jaren geleden
Antwoord aan  Hans

@Treinreiziger.nl
Jammer dat ik niet direct mag reageren omdat ik niet de pro NS mening deel van de redactie.

In Brabant wordt de bus vooral gebruikt door scholieren en studenten, kijk maar naar de vakantiedienstregeling. De bus heeft toch een pauper imago.

Frits
5 jaren geleden

Flixbus moet geen voet aan de grond krijgen. Zeer onbetrouwbare vervoerder. Ze concurreren hun concurrenten weg en daarna gaan de prijzen omhoog. En een zeer slechte, onbereikbare klantenservice. Kijk ook eens op hun FB-pagina en de klachten, voor zover ze niet door Flixbus worden weg-gecensureerd: https://www.facebook.com/pg/FlixBus/posts/?ref=page_internal

Ruud
5 jaren geleden
Antwoord aan  Frits

Als ze zo slecht zijn verdwijnen ze vanzelf door een gebrek aan reizigers, dus wat is het probleem? Uw commentaar lijkt trouwens erg veel op dat van vakbonden over Ryan Air.

Peter van Lieshout
5 jaren geleden

Wat mij opvalt in discussies over het openbaar vervoer is het ontbreken van de mening -of meningen, want dat kan natuurlijk ook – van de reizigersorganisaties, maar dat kan op dit moment ook liggen aan de zomerperiode (zomertijd = komkommertijd).
Of is er iets anders aan de hand?

In die andere discussie die ook hier op “treinreiziger.nl” gevoerd wordt – “Nog geen duidelijkheid over de nieuwe prijs van de ov – chipkaart” – kan de heer Janse de Jonge van het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) – voor wie het blijkbaar geen komkommertijd is – er wel op wijzen, dat de consumentenorganisaties bij het NOVB zijn aangesloten, terwijl die consumentenorganisaties – waarvan ik aanneem, dat dat voor het merendeel reizigersorganisaties zijn – daar alleen maar een adviserende rol hebben.

Het nadeel van een adviserende rol is, dat adviezen genegeerd kunnen worden of linea recta in de prullenbak kunnen verdwijnen.

Als het openbaar vervoer bestemd is voor de ov – reizigers en de reizigersorganisaties de ov – reizigers vertegenwoordigen, is het “van de gekke”, dat hun rol beperkt blijft tot het uitbrengen van adviezen, met andere woorden tot een rol in de marge.

Ik wens de reizigersorganisaties, hun besturen, hun stafleden, hun leden, enz. een fijne zomer, maar na de zomer dienen zij zich toch wel te beraden op welke manier zij een meer prominente rol – ook wettelijk en juridisch – kunnen bereiken ten behoeve van hun doelgroep – de ov – reizigers – in relatie met de landelijke en de provinciale
( = de concessieverleners) politiek, met de vervoerders (= de concessiehouders) en ja, ook met de heer Janse de Jonge van het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB).

En natuurlijk ben ik erg benieuwd naar de mening(en) van de reizigers – en/of consumentenorganisaties, bijvoorbeeld hier op de site van “treinreiziger.nl”!

Peter vanLieshout
5 jaren geleden

Om de discussie levendig te houden:
(Met dank aan Peter van Overschie)

Peter van Overschie schreef:
juli 18, 2018 om 11:04 am

WAAROM ZIJN ER GEEN NEDERLANDSE VERVOERDERS????
CONNEXXION is als dochteronderneming van de Franse staatsmultinational Transdev S.A NV) ARRIVA als dochteronderneming van Deutsche Bahn (DB), het Duitse zusje.QBUZZ is eigendom van het Italiaanse staatsspoorbedrijf Ferrovie dello Stato (FS).
Keolis SA is een internationaal opererend vervoerbedrijf uit Frankrijk dat in april 2001 is ontstaan na de fusie van Cariane Multimodal International (CMI).Aanbestedingen in het OV had er nooit moeten komen. GVB HTM RET waarom vallen die buiten de aanbestedingen??

Beantwoorden

Peter van Lieshout schreef:
juli 18, 2018 om 11:59 am

Antwoord op uw laatste vraag:

Uit 2011 – 2012
“Initiatiefvoorstel-Monasch, Bashir, Van Tongeren en Verhoeven inzake aanbestedingsvrijheid OV grote steden.

Met dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Monasch (PvdA), Bashir (SP), Van Tongeren (GroenLinks) en Verhoeven (D66) wordt het mogelijk gemaakt voor de gemeentes Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht om een openbaar vervoer-concessie te verlenen aan een vervoerder waarop zij zeggenschap uitoefenen, zonder dat daartoe een aanbesteding is gehouden”,

destijds aangenomen door de Tweede EN de Eerste Kamer,

waaruit duidelijk blijkt, dat het al dan niet aanbesteden van het openbaar vervoer een politieke beslissing van de Tweede Kamer was – en nog steeds is – en niet omdat dat van Europa, van Brussel moet.

Ik persoonlijk ben wel benieuwd naar de mening van de politieke partijen in de HUIDIGE Tweede Kamer over wat ik (als ov – reiziger en om die reden als ervaringsdeskundige) kwalificeer als het Nederlandse “ov – aanbestedingscircus”.

Beantwoorden

peter van Overschie schreef:
juli 18, 2018 om 5:49 pm

Dank je wel voor de uitleg over de aanbestedingen in de 3 grote steden. Het is wel van de ZOTTE dat het momenteel zo geregeld is. Ben ook benieuwd met de mening van de huidige 2de kamer!

Opa Jansen
5 jaren geleden
Antwoord aan  Peter vanLieshout

Zonder aanbesteding wordt het nog inefficienter want dan komt het personeel niet op 1,2,en 3 zoals nu maar op de plaatsen 1 tot 10.

Waarom zij er geen Nederlandse vervoerders? Simpel, niemand hier wil er geld in steken. De meeste busconcessies draaien amper quitte, het linkse fabeltje van buitenlandse vervoerders die grote winsten maken is totale onzin.

Peter van Lieshout
5 jaren geleden

(Van: Eindhoven Airport 18/8/2018)

Eindhoven Airport verwelkomt FlixBus

augustus 18, 2018 by Airport-Eindhoven.com

FlixbusFlixBus is vanaf nu welkom op Eindhoven Airport. De prijsvechter voor busvervoer verzorgt lijndiensten naar grote steden in binnen- en buitenland. De Eindhovense luchthaven wordt hierdoor opgenomen in een netwerk naar Amsterdam, Den Haag, Venlo en de luchthavens Schiphol, Zaventem en Brussel/Charleroi.

Beroepszaak nodig

De komst van FlixBus had wel wat voeten in de aarde. De busmaatschappijen Arriva en Hermes hadden tot nu toe de rechten in handen om het vervoer van en naar Eindhoven Airport te verzorgen. Er was een beroepszaak nodig tegen de Provincie Noord-Brabant om de nieuwe busvervoerder toegang te geven.

De reden dat de provincie zich mengde in deze discussie was dat zij eerder de concessie hebben afgegeven aan Arriva en Hermes. Eerder had de provincie FlixBus daarom verboden om diensten te verzorgen van en naar de luchthaven. De reden hiervoor was dat er een te grote overlap was met de diensten van de andere maatschappijen. Het College van Beroep heeft dit verbod laten vernietigen. Zij is van mening dat er voor de andere maatschappijen voldoende markt overblijft.

Over FlixBus

FlixBus is een aanbieder van goedkope busreizen, waarbij groene en slimme mobiliteit centraal staat. Door een combinatie van technologie, internet en klassieke bedrijvigheid werd in korte tijd het grootste busnetwerk van Europa gerealiseerd. De busreiaen zijn goedkoop, de bussen zijn voorzien van het gewenste comfort en er wordt voldaan aan veiligheids- en milieustandaarden.