Trein, bus en tram in 2024 fors duurder

Het openbaar vervoer wordt volgend jaar fors duurder. De Nederlandse Spoorwegen krijgen van staatssecretaris Vivianne Heijnen groen licht voor een extra prijsverhoging. Ook de bus, tram en metro worden volgend jaar aanzienlijk duurder.

Bus en tram: +10%

In het stads- en streekvervoer wordt volgend jaar een prijsverhoging van meer dan 10% voorzien, schrijft staatssecretaris Heijnen aan de Tweede Kamer. Dat betekent dat reizigers fors meer zullen gaan betalen als ze met de bus, tram of metro willen.

Treinkaartje +7%?

Bij het treinkaartje mag normaal gesproken alleen de verwachte inflatie worden doorberekend. De Rabobank voorziet in 2024 een inflatie van 3,8%. In 2024 mag de NS echter een extra prijsverhoging doorvoeren van 3,5%. Dat is omdat er in 2022 een inflatiegat ontstond: er werd vooraf een lage inflatie voorzien (+1,8%), maar in werkelijkheid viel die veel hoger uit (+12%). Hierdoor liep NS ruim 100 miljoen euro omzet mis.

NS benadrukte tot nu toe het inflatiegat zelf te dekken, maar daar komt in 2024 verandering in. Dan mag het treinkaartje extra in prijs verhoogd worden, in 2023 werd het gemiddeld 5,5% duurder. Voor 2024 moeten reizigers rekening houden met een een prijsverhoging van gemiddeld circa 7%. Hoe hoog de prijsstijging uiteindelijk wordt, zal afhangen van de inflatieverwachting van het CBS. De genoemde 7% is gebaseerd op de inflatieverwachting van de Rabobank, en dus niet gebaseerd op de CBS-verwachting.

Ook in 2026 extra prijsverhoging

Niet alleen volgend jaar mag de NS de tarieven extra verhogen, maar ook per 1 januari 2026. Ook dan geeft Heijnen groen licht voor een extra verhoging van nog eens 3,5%. Heijnen: “Ik kan me voorstellen dat deze maatregel zorgen oproept. Dit bleek ook uit de inbreng van enkele stakeholders. Ik begrijp deze zorgen, maar tegelijkertijd is dit een noodzakelijke maatregel om de tariefontwikkeling weer meer in lijn met de kostenontwikkeling te brengen.”

Heijnen wijst erop dat de personeelskosten zijn toegenomen, ook wijst ze op de hogere energiekosten. Dat is echter voor NS in beperkte mate van toepassing. NS heeft eind 2021 een nieuw contract met Eneco afgesloten. Toen al waren de energietarieven aan het stijgen, maar dat staat niet in verhouding tot de hoge energietarieven van 2022. “Als we halverwege dit jaar onze energie opnieuw hadden moeten inkopen, tot het einde van de concessieperiode, waren we ruim 1,3 miljard meer kwijt geweest” vertelde financieel directeur Bert Groenewegen vorig jaar in de Tweede Kamer. Het energiecontract van NS loopt tot en met december 2024.

Spitstoeslag

In de nieuwe concessie, die in 2025 ingaat, ontstaan er meer mogelijkheden voor een spitstoeslag. Dit mag NS echter geen extra omzet opleveren. Dat betekent dat als spitsreizigers meer moeten gaan betalen, reizigers in de daluren juist minder zullen gaan betalen. Heijnen: “Zonder een nieuw tariefstelsel zal de drukte in de spits toenemen en wordt de kans op een zitplaats in de spits kleiner.”

De staatssecretaris benadrukt dat het nieuwe tariefsysteem nog in onderzoek is. “Op dit moment ligt er dus nog geen definitieve uitwerking van een nieuw, gedifferentieerd tariefstelsel.” Omdat het stelsel nog niet is uitgewerkt, kan de staatssecretaris niet duidelijk maken welke impact de spitstoeslag voor reizigers zal hebben. Wel geeft Heijnen aan waar de nieuwe tarieven aan moeten voldoen. “Zo moet het nieuwe stelsel leiden tot een gemiddelde tariefverlaging voor de reiziger en tot een daadwerkelijke spreiding van reizigers. De informatie over de tarieven moet transparant en navolgbaar zijn. Invoering van een nieuw
tariefstelsel mag niet leiden tot aanpassing van de concessiesubsidie.”

Het nieuwe tariefsysteem moet per 1 januari 2026 in werking treden.

Kritiek Rover

Reizigersorganisatie Rover noemt het plan voor duurdere treinkaartjes in de spits “belachelijk”. “NS is gewoon al duur genoeg. De reiziger heeft al tijden te maken met afgeschaalde dienstregelingen. Wat ons betreft past daar maar één tariefverhoging bij en dat is 0 procent. Het kabinet zou dat roerend met ons eens moeten zijn want zij willen minder files, minder stikstofuitstoot en betere bereikbaarheid voor iedereen. De dure trein nóg duurder maken staat helemaal haaks op deze doelen en gaat gewoon gegarandeerd weer reizigers de trein uitjagen.”

This post was last modified on 15 augustus 2023 08:54

Bekijk reacties

 • NS leed in 2022 een verlies van 300 miljoen euro, terwijl dat jaar er nauwelijks coronamaatregelen meer waren. Met de afspraken voor de hrn-concessie wordt een afdracht aan het rijk van 80 miljoen euro vervangen door een subsidie van 13 miljoen euro.

  Dan blijft er dus nog 200 miljoen euro verlies per jaar over waar NS een oplossing voor moet zien te vinden. Ik ben benieuwd hoe ROVER dit zou oplossen. Als je als NS niets onderneemt gaat het sowieso mis.

  • ROVER hoeft niets op te lossen, want Rover is als reizigersvereniging een consumentenorganisatie. Bij mijn weten wordt klanten/consumenten nooit gevraagd bij ongeacht welk commercieel bedrijf of overheidsbedrijf een oplossing te bieden voor welk probleem dan ook.
   Als u voorbeelden daarvan kent, dan hoor ik die graag.

   Bij het openbaar vervoer vliegen termen als BASISRECHT, BASISVOORZIENING,
   NUTSVOORZIENING met de regelmaat van de klok over de tafel, maar de politiek en de overheid zijn daar al jaren doof + blind voor.

   Tenzij de huidige Tweede Kamer deze snode plannen van het DEMISSIONARE kabinet controversieel verklaart zodat beslissingen hierover overgelaten kunnen worden aan de Tweede Kamer in een nieuwe samenstelling en aan het nieuwe kabinet na de verkiezingen.

   Het Nederlandse openbaar vervoer is breder, veel breder dan alleen de NS en de trein.

   Staatssecretaris Viviane Heijnen noemt prijsstijgingen van 10% of meer in het stads - en streekvervoer.
   Gaat de staatsecretaris hiermee niet ver buiten haar I&W - boekje(want het zijn voor het merendeel de provinciebesturen die als concessieverleners hierover gaan).
   Of is hier voor de zoveelste keer sprake van een "twee-eentje" tussen Den Haag en de provincies (wat mij trouwens niks zou verbazen).

   De teloorgang van het openbaar vervoer gaat maar verder en verder, alle mooie woorden over milieu - en klimaatdoelen, mobiliteit voor iedereen en effectieve maatregelen tegen de nog steeds groeiende filedruk op de Nederlandse wegen ten spijt.

   En de ov - reizigers - die al dan niet vrijwillig autoloos zijn - zijn het kind van de rekening!

   Ik wens alle ov - reizigers een goeie reis!
   Zo lang het nog kan!

   • De NS is de ENIGE organisatie die bevoegd is om landelijke treinkaartjes te verkopen. Dus als de tarieven bij de NS stijgen, stijgen de inkomsten van de andere vervoerders ook omdat de verdeelsleutel bepaald is. Dus de DEMISSIONAIRE staatssecretaris gaat haar boekje niet te buiten.

   • Alle OV-REIZIGERS EEN GOEDE REIS GEWENST..... ??
    Heláás is het té gevaarlijk om nog auto te rijden; maar als dit zo doorgaat dan stap ik tóch wér in de auto!! WEER EEN GEVAAR OP DE WEG.
    * Op reis naar schoonfamilie: dat betekent÷4 uren heen,EVEN GOEIEDAG ZEGGEN,VLUG EEN KUS EN WÉÉR BIJNA 4 UREN REIZEN.
    HET OPENBAAR VERVOER IS ZO GEK NOG NIET
    H.Gr. Nel Jongste

   • Alle OV-REIZIGERS EEN GOEDE REIS GEWENST..... ?? Hoe zo ?
    Heláás is het té gevaarlijk om nog auto te rijden; maar als dit zo doorgaat dan stap ik tóch wér in de auto!! WEER EEN GEVAAR OP DE WEG.
    * Op reis naar schoonfamilie: dat betekent÷4 uren heen,EVEN GOEIEDAG ZEGGEN,VLUG EEN KUS EN WÉÉR BIJNA 4 UREN REIZEN.
    HET OPENBAAR VERVOER IS ZO GEK NOG NIET
    H.Gr. Nel Jongste

   • Op reis naar schoonfamilie in Noord of Zuid-Holland of naar Overslag in Zeeland: dat betekent ÷ 4 uren
    reizen heen,EVEN GOEIEDAG ZEGGEN,VLUG EEN KUS EN WÉÉR BIJNA 4 UREN REIZEN.

    Nel Jongste-Nugteren (67 j)

   • Overbodig personeel. Tuurlijk...

    De werkvloer is veranderd. Mensen werken niet meer 5 dagen op kantoor en dat voel je. Daarnaast zijn die spitstreinen gewoon te kort waardoor de comfort er ook niet is om met het OV te gaan.

    Heeft niets met het personeel te maken. Ook die zitten niet te wachten op zo'n spitsheffing.

  • NS laat de personeelskosten volledig uit de klauwen lopen en dan moet Rover dat oplossen???

   • Nee, ROVER staat niet aan de lat om een probleem op te lossen. Maar ze staan wel alleen maar aan de zijlijn te schreeuwen dat het een schande is. Dat terwijl iedereen wel weet dat dit probleem niet zo eenvoudig is op te lossen. Als je jezelf zo kortzichtig opstelt, moet je niet raar opkijken als je mening niet serieus genomen wordt.

    • Meestal niet nee. Ik heb het in zijn algemeenheid niet zo op belangenorganisaties omdat die vaak niet het hele verhaal vertellen.

     ROVER claimt op te komen voor de OV-reizigers. NS heeft een begrotingstekort van 200 miljoen per jaar. Het lijkt me niet in het belang van de OV-reiziger als NS ergens halverwege de concessieduur failliet raakt. Dus daar moet iets aan gebeuren. Je kan aan verschillende knoppen draaien om dit op te lossen:
     - De tarieven kunnen worden verhoogd. Dan moet je wel hopen dat je niet te veel klanten kwijtraakt, anders heeft het niet zo veel effect. ROVER wil dit echter niet, want hogere tarieven is slecht voor de OV-reiziger.
     - Je kan in de kosten snijden door minder ritten te rijden of het personeelsbestand te verkleinen. ROVER wil dit echter ook niet. Er moeten namelijk zo veel mogelijk ritten gereden worden en in de visie van ROVER is er personeel nodig om reizigers te kunnen informeren en assisteren. Het sluiten van loketten kon niet op sympathie van ROVER rekenen.
     - Je kan het begrotingstekort opvullen door meer subsidie van het Rijk (de belastingbetaler). Dat is dan de enige oplossing die overblijft. Wees als ROVER dan ook eerlijk dat je dit de wenselijke oplossing vindt. Maar daar houden ze wijselijk hun mond over uit angst voor slechte PR.

     Zelf vind ik een hogere subsidie nog wel te billijken omdat OV belangrijk is om zwakkeren in de samenleving mee te laten doen. Maar als ROVER wil dat ik me enigszins vertegenwoordigt voel door hen, dan zullen ze zich moeten realiseren dat ik naast OV-reiziger ook belastingbetaler ben en dat het fijn is dat met die beide zaken rekening wordt gehouden.

     En ik denk dat vele andere OV-reizigers er net zo over denken.

    • @Paul Lamote: geen anntwoord op je vraag welke overheid of welk bedrijf de problemen op het bord van de consument legt. Anoniem bood een 'escape' op Joost2.

    • Dat is dus ook het probleem van de NS om een financieel gezonde bedrijfsvoering te hebben. Als je dat als bedrijf niet kan dan ga je failliet, helaas pindakaas. Rover is er voor de REIZIGER die nu een flinke lasten verzwaring door de strot krijgt zonder ook maar enige vorm van verbetering.

    • Die hele mentaliteit van 'ja, maar dat is niet mijn probleem' is nu juist mijn hele bezwaar. Enig inlevingsvermogen in de situatie van de partij waaraan je eisen stelt, lijkt me bij te dragen aan een beter resultaat.

    • @Joost2: als je in een bedrijf tijd, creativiteit, en energie steekt om hun problemen te verlichten of op te lossen dan jun je op zijn minst korting verwachten. NS doet het omgekeerde.

    • @lezer
     Die snap ik niet. Wie steekt er energie en tijd om het probleem van NS op te lossen of te verlichten? Dat is de NS zelf, met wat hulp van de rijksoverheid.

    • @Joost2: je vergeet degene die de hogere prijzen straks moet ophoesten (plus dat de overheid het geld voor de NS-steun ergens vandaan haalt: de belastingdienstsite geeft door uitleg over ;-) )

     Ik zeg niet dat jij een spindocter bent, maar ik weet wel dat in de communicatiewetenschappen een bekende wet geldt: "aanval is de beste verdediging".

     Als je mij goed hebt gevolgd dan is mijn insteek vooral dat de overheid de NS de NS laat, en mensen niet meer dwingt om de auto te laten staan. Zo zijn voor duizenden mensen de problemen opgelost doordat het auto-alternatief voor hakkelende NS niet wordt getackeld door de overheid (VVD, D66, CDA, Christenunie).

    • @lezer
     Spindoctor is te veel eer, zo gewiekst ben ik niet. 😉

     Een overheid die NS laat, lijkt me ook niet zo handig. Dan had NS de afgelopen jaren niet overleeft waarschijnlijk. Feit is dat het OV op dit moment lastig is om kostendekkend uit te voeren. Daar moet dus gemeenschapsgeld bij. Dat is niet erg, maar het lijkt erop dat het een soort taboe is om de vraag te stellen hoever je daarmee moet gaan. Daar willen partijen als ROVER het niet over hebben.

    • @Joost2: heeft ROVER zich dan tegen extra overheidssteun uitgesproken?

     De rol van ROVER vergelijk ik met een accountant die moet vaststellen of een standaard wel of niet wordt gehaald. Een accountant die uit begrip voor de moeilijke situatie voor een bedrijf de cijfers aanpast betalen we liever ook geen super-hoog tarief.

    • @Joost: net de NS de NS laten bedoel ik dat de overheid het niet meer als beleidsinstrument t.a.v. de klimaatdoelstellilngen moet gebruiken. Dit betekent wel dat ze afziet van verdere beperkingen t.a.v. het autobezit en ander ontmoedigingsbeleid.

    • @lezer
     Nee, maar extra staatssteun is wel de directe consequentie als al hun eisen zouden worden ingewilligd. Het is wel zo eerlijk om dat dan ook gewoon te benoemen.

    • @Joost2

     U hebt het niet zo op belangenorganisaties.
     Omdat ze niet het hele verhaal vertellen.

     Rover is een vrijwilligersorganisatie die misschien niet het hele verhaal vertelt, omdat ze het hele verhaal niet KENT.

     In tegenstelling tot een lijstje van belangenorganisaties - een betere omschrijving is lobbyorganisaties - die het hele verhaal WEL kennen, maar NIET vertellen:
     de FMN (Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland), het IPO (Interprovinciaal Overleg en de DOVA (Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten, de ACM (de Autoriteit Consument en Markt), de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) - en misschien de autolobby - waar volgens mij geen enkele vrijwilliger zijn/haar vrijetijd insteekt.

     En ook alle politieke partijen in de Tweede Kamer met de VVD, D66, het CDA, de CU voorop en staatssecretaris Viviane Heijnen (CDA) van I&W als Miss Vervoersarmoede van deze kabinetsperiode die deze titel heeft overgenomen van Stientje van Veldhoven van D66.

     Ik vind trouwens helemaal niet, dat ROVER "aan de zijlijn staat te schreeuwen".
     Integendeel! Rover heeft zich al een hele tijd behoorlijk coöperatief en realistisch opgesteld namens de ov - reizigers met het aan de kaak stellen van een reëel probleem, namelijk het faillissement van het hele Nederlandse openbaar vervoer met als gevolg een steeds groter wordende VERVOERSARMOEDE.

     En - het is bijna een dooddoener - het openbaar vervoer heeft als de belangrijke groep STAKEHOLDERS de ov - reizigers en niet de FMN en die andere organisaties die ik hierboven heb genoemd. Toch?

     Verder ga ik niet over staatssteun aan en het personeelsbeleid en de salarisafspraken bij de KLM, Schiphol, Tata Steel, Shell. En ook niet bij de NS.
     Dus daar ga ik gewoon niks over zeggen.

     Tot slot: Persoonlijk maak ik als autovrije ov - reiziger bezwaar tegen de kwalificatie "zwakkere in de samenleving"
     U erkent hiermee wel heel duidelijk de hegemonie van de auto en van de automobilist in Nederland. Van mij mag u!

  • Bij mijn weten was het verlies na ontvangen steun in 2022 16 miljoen euro ....

   • En nauwelijks maatregelen is niet waar. Eerste kwartaal alleen noodzakelijke reizen en was er een mondkapje nodig. Daarna was er weer een ingroei periode.
    NS heeft in de eerste helft van 2023 een onderliggend operationeel verlies van € 26 miljoen geleden. Ook daarin is te zien dat er sprake is van herstel.Rekening houdend met de vergoedingen vanuit de overheid en met de impact van andere incidentele en bijzondere boekhoudkundige posten van wordt het operationeel verlies beperkt tot € 6 miljoen (eerste helft 2023)

    • In het jaarverslag van ns staat een verlies van 300 miljoen euro over het jaar 2022. Dat is exclusief staatssteun, maar die was dan ook tijdelijk.

     Je verhaal over niet-noodzakelijke reizen is volgens mij niet juist. Al moet ik zeggen dat ik de data waarop coronamaatregelen in werking zijn getreden en weer zijn afgeschaald niet meer heel scherp voor de geest heb. Ik weet wel dat ik in januari 2022 met de trein op vakantie ben geweest naar Zwitserland. Dus dat er in Nederland dan een restrictie op alleen noodzakelijke reizen van kracht zou zijn geweest lijkt me sterk. Volgens mij mocht er in de winter van 2022 al best veel mits je maar een coronatoegangsbewijs had.

  • Het is geen verlies als in er komt minder in het plaatje dan dat er uit gaat. Ze hebben het over verlies in minder winst maken. Ik iedereen hou de laatste jaren veel minder geld over aan het einde van het jaar waarom is dat erger voor de hoge mensen en aandeelhouders in een miljoenen bedrijf dan voor de normale werkende mens?

 • Alweer een extra prijsverhoging boven de inflatie. Nu vond ik het reizen per trein best aangenaam. Maar het wordt de waarde van het product voor wat er voor betaald moet worden wordt er niet beter op. Als ik de gemiddelde trein tegenwoordig van binnen zie, dan durf je er bijna niet meer in te zitten. Echt zonde.

  Daarnaast heeft de NS een aantal jaren de voordeelacties, bij bijvoorbeeld Albert Heijn/Kruidvat/Hema/etc. weggedaan. Vanuit het standpunt van de NS wellicht een logische keuze destijds maar ik blijf het wel zonde vinden omdat die aanbiedingen (voor mij) nog wel redelijk aantrekkelijk waren.

  • Het in de ban doen van actiekaartjes van bijvoorbeeld de Hema was toen inderdaad een logische keuze.

   Alleen was het misschien beter geweest om dit niet definitief te doen maar in het midden te laten of ze ooit nog terug komen. Ik denk dat het nu een goed moment is om ze weer regelmatig te laten verschijnen om een nieuwe markt aan te boren.

  • Een Weekendvrij abonnement voor 1 maand kost nu 17 euro en dan kun je 5 weekenden mee reizen..
   Zelfs voor de normale prijs 34 euro is het goedkoper dan 3 dagkaarten in 2019

   • voorlopig wel, maar zie eens over een jaar of drie, abonnementsprijs verveelvoudigd en als pleister op de wonde komt er dan een zaterdagkaart of een zondag nag zeven uur kaart. Die weekendvrij is er gekomen toen dalvoordeel te duur werd. Dalvoordeel was ooit 29 en toen 49, nu is het al 67.20 en verplicht flex.

  • Er was een tijd dat Kruidvat-cadeautjes konden. Helaas is die tijd voorbij. Prijzen zijn gestegen en vervoer kost geld.

 • Lijkt wel of de overheid niet meer in staat is om logisch na te denken. Als een product qua kwaliteit door de grond zakt. Mij lijkt dat de overheid moet stoppen met nieuwe infra projecten voor het spoor en stoppen met de nodeloze kosten opdrijvende electrificering van de busvloot alsmede hun naam als meest groene kabinet ooit om de BTW op OV af te schaffen om zo de kostenstiijgingen op te vangen. Aangezien de NS zo inefficient is valt aan het aanbesteden van NS lijnen ook heel wat winst te behalen qua kosten reductie, efficientie verhoging en kwaliteitsverbetering. Ik vind de kwaliteit van de ritten met de aanbesteedde lijnen doorgaans beter dan de ritten van de NS.

  Ik denk dat de politiek niet naar de Bovag lobby moet luisteren opdat zij niet de volgende half miljoen auto's kunnen slijten. Natuurlijk is de laatste opmerking vette kul, maar je gaat het wel bijna denken als je ziet hoe de politiek handelt qua OV. Niemand is gebaad bij een volgende half miljoen automobilisten op de weg en mensen, die niet meer kunnen deelnemen aan de samenleving vanwege vervoersarmoede. Zelfs doorgewinterde automobilisten klagen nu om het falen van het OV, immers ze willen kunnen doorrijden en ook terug kunnen vallen op een redelijk OV netwerk als ze hun auto niet beschikbaar hebben.

  De regering lijkt te vergeten dat het OV een lagere milieubelasting vormt t.o.v. het autoverkeer en het maatschappelijk nut van OV helemaal te vergeten. OV kost veel geld, maar ze vergeten wel naar de maatschappelijke opbrengsten te kijken.

  Ik hoop dat dit onzalige plan - ook zo kort voor de verkiezingen - op veel kritiek in de samenleving kan rekenen.

  Wellicht werk voor het anti-discriminatie bureau, want rijbewijslozen worden door dit zo ongenadig hard aangepakt dat hier duidelijk sprake is van discriminatie van de autolozen vs de autobezitters.

 • Bij de NS zijn de laatste tijd veel of wel een hoop dingen die niet correct zijn
  WC perrons op veel plaatsen vaak defect
  Wc’s in de trein ook regelmatig niet op orde
  Deuren stuk of wel vaak zeep op water op
  En regelmatig niet schoon
  Stoelen kunnen vaak niet recht op gezet
  Bij de eerste klas dat blijft hangen en valt toch terug op lui zitten
  Veel reizigers die stiekem eerste klas reizen terwijl ze tweedeklas moeten zitten de gene die er voor betaalt heeft regelmatig geen plek
  Treinen tussen Zwolle leiden Den Haag stampers vol
  Vaak moeten er veel reizigers staan
  Ook tussen Eindhoven en Rotterdam Delft te druk
  Haarlem Zandvoort Amsterdam is ook regelmatig stampers vol
  Geen camera toezicht in die oudere treinen
  Dat die nieuwere treinen niet voor ledig wordt ingezet
  Het zou veilig zijn als die nieuwe sneltreinen in gezet gaan worden
  Ook voor gehandicapten veel beter dan kunnen ze makkelijk in en uit
  Zonder dat trap gedoe nu in die oudere snel treinen
  Ook veel geluidsoverlast met personen met muziek
  Stilte zone wordt niet nageleefd vaak zitten daar ook aso lui
  Die alles aan hun laars lappen
  Veel rommel in de treinen te weinig toezicht controle
  Misschien een idee dat iedereen bij het instappen ook nog wordt gecontroleerd op zwartrijders dit gebeurd namelijk nog steeds veel
  Ook gebeurd het dat tieners poortjes open trappen kapot trappen
  En er over heen klimmen dat komt steeds vaker voor
  Fietsdagkaart ook via de ov-chipkaart realiseren
  Dat het daar van afgeschreven wordt
  Veel simpeler nu is dit ouderwets systeem
  Voetbal reizigers Rotterdam via Zwolle Amersfoort Utrecht
  Extra in de gaten houden
  Zij zijn te erg aanwezig met drugs bier en
  Vallen andere reizigers vaak lastig
  Roken in de treinen komt ook vaak voor dit gebeurd ook stiekem
  Of op de wc’s wordt ook wiet drugs gerookt zodat de trein er naar stinkt
  Er zijn bepaalde lui die alles aan hun laars lapt
  Rook bommen worden ook in de trein gegooid dit door voetbal reizigers
  Dit komt ook vaak voor bij Rotterdam
  Dit zijn zoveel redenen dat de reiziger vandaag besloten heeft
  Voor definitief te stoppen met treinen het is niet meer veilig
  Jammer maar helaas de NS maakt er zogezegd een klere zooi van
  Dit al enige tijd zo misschien wordt het eens tijd dat een andere vervoerder
  Het gaat waarnemen DB vervoer lijkt veel beter geregeld
  Veel minder gedoe gezeik en meer controle

  Gewenste Oplossing:
  Als dit in de toekomt wordt verbetert
  Camera toezicht in de treinen
  Meer controle ets
  En boetes uit delen met stiekem eerste klas zitten
  Plus zwartrijders strenger aanpakken ets
  En die nieuwere sneltreinen voor ledig overal laten reiden
  Dat oudere spul defecte spul eruit gooien
  Schenk dat aan Cuba waar ook die oudere bussen naar toe zijn geplaatst
  En dat het reizen belachelijk duur wordt zorgt er alleen maar voor
  Dat er steeds meer reizigers gaan kiezen voor de auto
  Het zal dus gratis moeten worden net als in Luxemburg
  Waarom in Luxemburg wel gratis en hier wordt iedereen
  Potverdomme kaal geplukt

  • Mooie en trieste opsomming. Alleen denk ik dat gratis OV hier niet werkt, maar de prijzen moeten wat mij betreft wel sterk omlaag om zo de automobilist te prikkelen om eens het OV te proberen. Tenminste als ze die lijst gefixt hebben en de treinen betrouwbaar, veilig en schoon zijn. Dan heeft investeren in nieuwe railinfra ook zin. Zoals het nu met het OV gaat kan men beter in meer wegen investeren en die huichelachtige dubbele milieu en toegankelijkheids doelstellingen laten vallen. Het hebben altijd over het klimaat en vervoersarmoede en iedereen weet inmiddels dat je dit gebral niet serieus moet nemen. Wees dan eerlijk en geeft het dan op op het OV. Dan weten we meteen waar we aan toe zijn en dan hoop ik dat Huawei snel zijn volledig zelfrijdende auto klaar heeft en er dan een aan te schaffen. Ik denk dat uiteindelijk (als de techniek er is) zelfrijdende taxi systemen efficienter en goedkoper zijn dan een bussen netwerk. Zeker in de landelijke gebieden

   Merk een groot verschil qua properte bij de aanbestede treinlijnen en de NS. De aanbestede treinlijnen zien de treinen regelmatig een poetsploeg, terwijl dit bij de NS niet het geval is. Ik loop bij Keolis veel vaker een kans om een controleur tegen te komen dan bij de NS. Ik zie ook dat de treinen van de regio vervoerders vaak voller zijn dan die van de NS, wanneer er sprake is van keus kiest de reiziger toch voor properder en beter verzorgde rit.

   • Het is rationeel monopolistengedrag. Zoveel mogelijk vragen tegen zo weinig mogelijk service. Het onderliggende probleem is denk ik ook dat het geld aan het opraken is, het echte geld. Niet het bijgedrukte geld uit de geldpersen.

    Wat de NS betreft wacht ik nog steeds op de verloopcijfers van conducteurs en van treindienstleiders.

    • Goed dat je een verschil maakt tussen echt geld en fiat geld, want ik denk dat dit het onderwerp is voor de komende economische crisis. OV is met echt geld zo langzamerhand onbetaalbaar geworden, buiten het hufterige gedrag van de NS om. Dat hufterig gedrag van de NS moet wel onmiddelijk afgestraft worden. Daarom ben ik voor om alle spoorlijnen aan te gaan besteden. Bovendien werken de Arriva's, Keolissen, Qbuzzen, Transdevven, Ebssen een stuk efficienter en ze kunnen daadwerkelijk diensten verliezen.

 • Tja, pure politieke keuze dit. Kijk maar naar enkele landen in onze omgeving.
  Duitsland: invoering Deutschland Ticket. Onbeperkt regionaal 2e klas reizen voor € 49 per maand.
  Luxemburg: onbeperkt gratis 2e klas OV.
  Oostenrijk: een klimaatticket voor € 1095 per jaar voor niet ouderen/jongeren/beperkten.
  Nederland: het ov wordt steeds duurder, de (ervaren) kwaliteit steeds lager. Personeelstekorten zetten het aanbod en de kwaliteit sterk onder druk.
  Dat NS een verlies draait en dat daaraan iets gedaan moet worden: helder. Maar daarin zijn toch echt verschillende keuzes denkbaar. De oplossingen in de genoemde landen kunnen het probleem ook (deels) oplossen. Je legt de rekening dan elders (namelijk meer bij het collectief) neer, maar de winst is betaalbaar ov voor zij die het echt nodig hebben en betaalbaar ov als alternatief voor het meer vervuilende autotransport. Hier wordt een andere keuze gemaakt: de rekening grotendeels bij de reiziger neerleggen. Gevolg: een steeds minder betaalbaar ov, een vervoersdrempel voor mensen met een lager inkomen en een duidelijke prikkel om voor het autotransport te kiezen. Zijn de oplossingen in genoemde landen dan heilig? Nee. Het risico bestaat dat het ov-systeem het in Nederland dan al snel niet meer aankan. Maar een systeem met behoud van prijsprikkels, bijvoorbeeld een onderscheid tussen spits- en dalreizen behouden kan natuurlijk ook.

 • Ik vind het een grote schande deze verhogingen. Je bent afhankelijk van het Openbaar vervoer en kunt straks niet meer reizen door de te hoge kosten. Zo jaag je iedereen weg uit het OV. Waarom kan het wel goedkoop in andere landen. Reclames over mooie trein en bus uitjes, voor wie? Ja inderdaad voor de mensen met een goed gevulde portemonnee.
  Het wordt hoogtijd dat er naar betere en goedkopere oplossingen worden gezocht.

  • Mensen met een goed gevulde portemonnee gaan al lang met de auto. De trein rijdt voornamelijk voor studenten.

   • En mensen, die niet de mogelijkheid hebben om een rijbewijs te halen. Ik zie zelf geen diepte en kan ook niet het tempo van het autoverkeer aan. Als men het OV niet kan fiksen zou de volgende zaak zijn dat rijbewijslozen zonder perspectief op een rijbewijs toegang krijgen tot mobiliteitsvoorzieningen van mensen met een beperking. Kortom rijbewijsloosheid als officiele handicap benoemen.

    • @Juriaan als dat percentueel een handje vol is zou deze groep in aanmerking kunnen komen voor laag tarief gehandicapten vervoer. Men zou rijewijsloosheid als officiele handicap kunnen beschouwen.

     @Anoniem. Niemand, die niet als klimaatgekkie geindoctrineerd is, is zo gek om zoiets te doen... Gaat niet werken. Ik zie eerder een half miljoen nieuwe auto's ipv dat het legertje nieuwe auto's van 2020 verdwijnt. Er zijn genoeg redenen om minder auto's op de weg te hebben, maar dan moet het OV geen aanfluiting zijn en de overheid zich echt voor een langere tijd commiteren aan een goed en betaalbaar OV netwerk.

   • Wat een bs... ik zelf heb GEEN rijbewijs omdat ik het niet wil.. ik wil geen auto en heb het ook niet nodig.
    Auto's zijn niet duur 2e hands dus hoezo goed gevuld portemonnee?

  • Er zijn beleidsmakers die hebben aangegeven dat het veel beter is voor het klimaat als er geen mobiliteit is. Het veranderen van modaliteit/mobiliteit van auto naar trein is veel minder effectief in het behalen van de klimaatdoelen.
   1) de forens die naar zijn werk moest kwam in die beschouwing niet aan de orde.
   2) ik denk niet dat de NS deze puinhoop maakt om een invulling te geven aan deze nieuwe visie op mobiliteit, maar ik snap wel dat zo'n gedachte bij mensen zomaar op kan komen tegenwoordig :-)

   • @lezer, de zogenaamde klimaatverandering is een grote leugen uit de koker van de Deep State/ Novus Ordo Seclorum/ cabal, want de invloed van de mens op het klimaat is 0,0. Tussen de planeten onderling in het Melkwegstelsel zijn allerlei energiebanen actief en die sturen sinds het begin van onze planeet (en de andere planeten) het klimaat aan.
    Met een elektrische auto kun je niet meer in een keer naar Zuid-Frankrijk rijden, de autobrandstof wordt peperduur & ook het reizen met de trein wordt voor de gewone man/vrouw zo langzamerhand onbetaalbaar.
    Sinds de op 11.03.2020 gelanceerde coronaplandemie worden de plannen van de onzichtbare krachten achter de schermen in een steeds sneller tempo uitgerold om onze vrijheid geheel af te nemen.
    Het in 1971 opgerichte en in Genève gevestigde geheime genootschap World Economic Forum (WEF) o.l.v. Klaus Schwab heeft deze dystopische plannen de afgelopen decennia ontwikkeld.
    Het goede nieuws is dat de einddatum om deze krankzinnige plannen te realiseren is vervroegd van 2030 naar 2025, omdat de mensheid in steeds grotere getale door begint te krijgen wat er daadwerkelijk aan de hand is.

 • Het meest bizarre onderdeel van de ontwerpconcessie 2025-2033 is dat de overheid NS een bonus geeft van maximaal 410 miljoen als ze met hoge prijzen veel reizigers de trein uit jagen. En hoe duurder de vervoerbewijzen zijn, hoe eerder NS aan die maximale bonus komt. En als NS juist veel meer reizigers zou weten te trekken dan verwacht, moet NS een boete betalen.

  Hoe dit precies zit kun je nalezen in artikel 77 van de ontwerpconcessie.

  • Het reizen gaat voor ons peperduur worden en daarom wordt bij het in 2025 gereed te komen ombouw van station Groningen bewust geen rekening gehouden met de komst van de Lelylijn, uitbreiding van de treindienst op de Wunderline & de realisatie van de Nedersaksenlijn.
   De WEF wil ons opsluiten in de zgn. 15-minutensteden, vandaar de proef van enkele maanden om de Weesperstraat in Amsterdam af te sluiten.
   Ook bedoeld om te kijken hoe het publiek zou reageren.
   Steden als Oxford en Utrecht zijn ook full swing bezig om zich om te vormen naar een 15-minutenstad.

 • Tip de NS Arriva Blauwnet ets alles met met elkaar verbonden gaan worden dat je met een Flex Weekend vrij ook
  Per bus metro en tram mag reizen
  Plus gratis de fiets mee in de trein
  Vind iets uit voor bijv Weekend vrij Flex
  Voor al het vervoer
  Of de 6 maanden Kaart Flex
  Maart
  April
  Mei
  Juni
  Juli
  Augustus
  Dat dit dan vanzelf stopt
  September
  Oktober
  November
  December
  Januari
  En februari
  Gaan de meeste toch overwinteren
  En zitten meer thuis
  Bedenk zoiets vind dit uit
  En wat er ook uit gevonden moet worden
  Is een Flex voor de Bussen metro en tram voor de weekenden
  Voor een prijs
  Fietsdagkaarten uit de automaat is ook ouderwets
  Bedenk een systeem wat ook bij het flex weekend vrij toegevoegd
  Kan worden en waarom in Luxemburg wel gratis vervoer en hier niet
  Het wordt tijd dat iedereen is gaat demonstreren er tegen
  Laat eens van u horen is zien

 • NS mag de prijzen alleen verhogen met de verwachte inflatie. Corrigeren achteraf mag niet.
  Dat is vragen om problemen.
  Elk half uur een trein of een bus moet de norm zijn. Anders weet je dat mensen afhaken.
  Nog belangrijker is dat aansluitingen kloppen. Ik was vorige maand in Middelburg en de bus richting Schouwen-Duiveland is dan net een paar minuten weg en komt terug op het station een paar minuten nadat de trein vertrokken is. Wie naar het strand van Domburg wil kan op zondag 1 keer per 2 uur terecht. Maar ja, SGP-land hè.

  • In de jaren waarin de inflatie lager uitviel dan de vooraf verwachte inflatie heeft NS de prijzen ook niet achteraf naar beneden gecorrigeerd.

   In de ontwerpconcessie voor 2025-2033 staat overigens wel een (heel omslachtig omschreven) mechanisme om het verschil tussen de verwachte en gerealiseerde inflatie in het daaropvolgende jaar alsnog in de prijzen van de vervoerbewijzen te verwerken.

   • Het is ook een dwaas systeem om de inflatiecorrectie te baseren op schattingen. Baseer die aan het eind van het jaar steeds op de werkelijke inflatie.

    • Het is een dwaas systeem om prijzen automatisch te verhogen met de inflatie, of dat nou achteraf of (gedeeltelijk) vooraf is. Het is een perpetuum mobile.

    • @Johan
     Als het personeel 15% eist zal dat geld ergens vandaan moeten komen. Op zich is het goed dat de belastingbetaler daar niet voor opdraait want dan eisen de vakbonden zo meteen weer 15%.

    • Als je salarisverhogingen een-op-een doorbelast aan de reizigers en die reizigers lopen weg komt er vanzelf een eind aan de eisen van het personeel.

    • @Realisme graag

     De belastingbetaler draait er wel voor op. Tot nu toe betaalde NS 80 miljoen per jaar voor de HRN-concessie inclusief HSL, wat al erg weinig was, en straks gaat de overheid er elk jaar zelfs 13 miljoen op toeleggen.

Share

Recent Posts

FNV niet akkoord met nieuwe cao NS, dreigen nieuwe stakingen?

Vakbond FNV wil opnieuw in gesprek met NS over de voorgestelde cao voor de medewerkers…

3 dagen terug

Meer fysiek en verbaal geweld tegen NS-medewerkers

NS-medewerkers werden in 2023 vaker slachtoffer van ernstige fysieke en verbale incidenten dan in 2022,…

6 dagen terug

Stations krijgen lagere waardering dan vorig jaar, Klimmen-Ransdaal wederom op 1

De algemene waardering van reizigers voor de Nederlandse treinstations is vorig jaar iets gedaald ten…

1 week terug

Nog tot zeker 12.00 uur geen treinen door aanrijding Berghem

Door een aanrijding zondagavond tussen een carnavalswagen en een trein in Berghem bij Oss (Noord-Brabant)…

1 week terug

1600 extra treinen, Airport Sprinter en sneller naar Brussel: NS presenteert plannen dienstregeling 2025

NS presenteert donderdag de conceptdienstregeling voor 2025. De vervoerder spreekt over de grootste wijzigingen in…

2 weken terug

Nachttrein naar Praag krijgt (deels) betere ligrijtuigen met airco

De nachttrein van European Sleeper zal vanaf eind maart deels bestaan uit verbeterde ligrijtuigen. Deze…

2 weken terug