fbpx

Trein, bus en tram in 2024 fors duurder

Het openbaar vervoer wordt volgend jaar fors duurder. De Nederlandse Spoorwegen krijgen van staatssecretaris Vivianne Heijnen groen licht voor een extra prijsverhoging. Ook de bus, tram en metro worden volgend jaar aanzienlijk duurder.

Bus en tram: +10%

In het stads- en streekvervoer wordt volgend jaar een prijsverhoging van meer dan 10% voorzien, schrijft staatssecretaris Heijnen aan de Tweede Kamer. Dat betekent dat reizigers fors meer zullen gaan betalen als ze met de bus, tram of metro willen.

Treinkaartje +7%?

Bij het treinkaartje mag normaal gesproken alleen de verwachte inflatie worden doorberekend. De Rabobank voorziet in 2024 een inflatie van 3,8%. In 2024 mag de NS echter een extra prijsverhoging doorvoeren van 3,5%. Dat is omdat er in 2022 een inflatiegat ontstond: er werd vooraf een lage inflatie voorzien (+1,8%), maar in werkelijkheid viel die veel hoger uit (+12%). Hierdoor liep NS ruim 100 miljoen euro omzet mis.

NS benadrukte tot nu toe het inflatiegat zelf te dekken, maar daar komt in 2024 verandering in. Dan mag het treinkaartje extra in prijs verhoogd worden, in 2023 werd het gemiddeld 5,5% duurder. Voor 2024 moeten reizigers rekening houden met een een prijsverhoging van gemiddeld circa 7%. Hoe hoog de prijsstijging uiteindelijk wordt, zal afhangen van de inflatieverwachting van het CBS. De genoemde 7% is gebaseerd op de inflatieverwachting van de Rabobank, en dus niet gebaseerd op de CBS-verwachting.

Ook in 2026 extra prijsverhoging

Niet alleen volgend jaar mag de NS de tarieven extra verhogen, maar ook per 1 januari 2026. Ook dan geeft Heijnen groen licht voor een extra verhoging van nog eens 3,5%. Heijnen: “Ik kan me voorstellen dat deze maatregel zorgen oproept. Dit bleek ook uit de inbreng van enkele stakeholders. Ik begrijp deze zorgen, maar tegelijkertijd is dit een noodzakelijke maatregel om de tariefontwikkeling weer meer in lijn met de kostenontwikkeling te brengen.”

Heijnen wijst erop dat de personeelskosten zijn toegenomen, ook wijst ze op de hogere energiekosten. Dat is echter voor NS in beperkte mate van toepassing. NS heeft eind 2021 een nieuw contract met Eneco afgesloten. Toen al waren de energietarieven aan het stijgen, maar dat staat niet in verhouding tot de hoge energietarieven van 2022. “Als we halverwege dit jaar onze energie opnieuw hadden moeten inkopen, tot het einde van de concessieperiode, waren we ruim 1,3 miljard meer kwijt geweest” vertelde financieel directeur Bert Groenewegen vorig jaar in de Tweede Kamer. Het energiecontract van NS loopt tot en met december 2024.

Spitstoeslag

In de nieuwe concessie, die in 2025 ingaat, ontstaan er meer mogelijkheden voor een spitstoeslag. Dit mag NS echter geen extra omzet opleveren. Dat betekent dat als spitsreizigers meer moeten gaan betalen, reizigers in de daluren juist minder zullen gaan betalen. Heijnen: “Zonder een nieuw tariefstelsel zal de drukte in de spits toenemen en wordt de kans op een zitplaats in de spits kleiner.”

De staatssecretaris benadrukt dat het nieuwe tariefsysteem nog in onderzoek is. “Op dit moment ligt er dus nog geen definitieve uitwerking van een nieuw, gedifferentieerd tariefstelsel.” Omdat het stelsel nog niet is uitgewerkt, kan de staatssecretaris niet duidelijk maken welke impact de spitstoeslag voor reizigers zal hebben. Wel geeft Heijnen aan waar de nieuwe tarieven aan moeten voldoen. “Zo moet het nieuwe stelsel leiden tot een gemiddelde tariefverlaging voor de reiziger en tot een daadwerkelijke spreiding van reizigers. De informatie over de tarieven moet transparant en navolgbaar zijn. Invoering van een nieuw
tariefstelsel mag niet leiden tot aanpassing van de concessiesubsidie.”

Het nieuwe tariefsysteem moet per 1 januari 2026 in werking treden.

Kritiek Rover

Reizigersorganisatie Rover noemt het plan voor duurdere treinkaartjes in de spits “belachelijk”. “NS is gewoon al duur genoeg. De reiziger heeft al tijden te maken met afgeschaalde dienstregelingen. Wat ons betreft past daar maar één tariefverhoging bij en dat is 0 procent. Het kabinet zou dat roerend met ons eens moeten zijn want zij willen minder files, minder stikstofuitstoot en betere bereikbaarheid voor iedereen. De dure trein nóg duurder maken staat helemaal haaks op deze doelen en gaat gewoon gegarandeerd weer reizigers de trein uitjagen.”

0 0 stemmen
Artikel waardering
100 Reacties
Oudste
Nieuwste
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Joost2
9 maanden geleden

NS leed in 2022 een verlies van 300 miljoen euro, terwijl dat jaar er nauwelijks coronamaatregelen meer waren. Met de afspraken voor de hrn-concessie wordt een afdracht aan het rijk van 80 miljoen euro vervangen door een subsidie van 13 miljoen euro.

Dan blijft er dus nog 200 miljoen euro verlies per jaar over waar NS een oplossing voor moet zien te vinden. Ik ben benieuwd hoe ROVER dit zou oplossen. Als je als NS niets onderneemt gaat het sowieso mis.

Peter van Lieshout
9 maanden geleden
Antwoord aan  Joost2

ROVER hoeft niets op te lossen, want Rover is als reizigersvereniging een consumentenorganisatie. Bij mijn weten wordt klanten/consumenten nooit gevraagd bij ongeacht welk commercieel bedrijf of overheidsbedrijf een oplossing te bieden voor welk probleem dan ook.
Als u voorbeelden daarvan kent, dan hoor ik die graag.

Bij het openbaar vervoer vliegen termen als BASISRECHT, BASISVOORZIENING,
NUTSVOORZIENING met de regelmaat van de klok over de tafel, maar de politiek en de overheid zijn daar al jaren doof + blind voor.

Tenzij de huidige Tweede Kamer deze snode plannen van het DEMISSIONARE kabinet controversieel verklaart zodat beslissingen hierover overgelaten kunnen worden aan de Tweede Kamer in een nieuwe samenstelling en aan het nieuwe kabinet na de verkiezingen.

Het Nederlandse openbaar vervoer is breder, veel breder dan alleen de NS en de trein.

Staatssecretaris Viviane Heijnen noemt prijsstijgingen van 10% of meer in het stads – en streekvervoer.
Gaat de staatsecretaris hiermee niet ver buiten haar I&W – boekje(want het zijn voor het merendeel de provinciebesturen die als concessieverleners hierover gaan).
Of is hier voor de zoveelste keer sprake van een “twee-eentje” tussen Den Haag en de provincies (wat mij trouwens niks zou verbazen).

De teloorgang van het openbaar vervoer gaat maar verder en verder, alle mooie woorden over milieu – en klimaatdoelen, mobiliteit voor iedereen en effectieve maatregelen tegen de nog steeds groeiende filedruk op de Nederlandse wegen ten spijt.

En de ov – reizigers – die al dan niet vrijwillig autoloos zijn – zijn het kind van de rekening!

Ik wens alle ov – reizigers een goeie reis!
Zo lang het nog kan!

Ab Normaal
9 maanden geleden
Antwoord aan  Peter van Lieshout

De NS is de ENIGE organisatie die bevoegd is om landelijke treinkaartjes te verkopen. Dus als de tarieven bij de NS stijgen, stijgen de inkomsten van de andere vervoerders ook omdat de verdeelsleutel bepaald is. Dus de DEMISSIONAIRE staatssecretaris gaat haar boekje niet te buiten.

N.J.Jongste-Nugteren
9 maanden geleden
Antwoord aan  Peter van Lieshout

Alle OV-REIZIGERS EEN GOEDE REIS GEWENST….. ??
Heláás is het té gevaarlijk om nog auto te rijden; maar als dit zo doorgaat dan stap ik tóch wér in de auto!! WEER EEN GEVAAR OP DE WEG.
* Op reis naar schoonfamilie: dat betekent÷4 uren heen,EVEN GOEIEDAG ZEGGEN,VLUG EEN KUS EN WÉÉR BIJNA 4 UREN REIZEN.
HET OPENBAAR VERVOER IS ZO GEK NOG NIET
H.Gr. Nel Jongste

N.J.Jongste-Nugteren
9 maanden geleden
Antwoord aan  Peter van Lieshout

Alle OV-REIZIGERS EEN GOEDE REIS GEWENST….. ?? Hoe zo ?
Heláás is het té gevaarlijk om nog auto te rijden; maar als dit zo doorgaat dan stap ik tóch wér in de auto!! WEER EEN GEVAAR OP DE WEG.
* Op reis naar schoonfamilie: dat betekent÷4 uren heen,EVEN GOEIEDAG ZEGGEN,VLUG EEN KUS EN WÉÉR BIJNA 4 UREN REIZEN.
HET OPENBAAR VERVOER IS ZO GEK NOG NIET
H.Gr. Nel Jongste

N.J.Jongste-Nugteren
9 maanden geleden
Antwoord aan  Peter van Lieshout

Op reis naar schoonfamilie in Noord of Zuid-Holland of naar Overslag in Zeeland: dat betekent ÷ 4 uren
reizen heen,EVEN GOEIEDAG ZEGGEN,VLUG EEN KUS EN WÉÉR BIJNA 4 UREN REIZEN.

Nel Jongste-Nugteren (67 j)

Tim H
9 maanden geleden
Antwoord aan  Joost2

Misschien eens het mes zetten in al dat overbodige personeel bij NS.

Jojo
9 maanden geleden
Antwoord aan  Tim H

Overbodig personeel. Tuurlijk…

De werkvloer is veranderd. Mensen werken niet meer 5 dagen op kantoor en dat voel je. Daarnaast zijn die spitstreinen gewoon te kort waardoor de comfort er ook niet is om met het OV te gaan.

Heeft niets met het personeel te maken. Ook die zitten niet te wachten op zo’n spitsheffing.

Paul Lamote
9 maanden geleden
Antwoord aan  Joost2

NS laat de personeelskosten volledig uit de klauwen lopen en dan moet Rover dat oplossen???

Joost2
9 maanden geleden
Antwoord aan  Paul Lamote

Nee, ROVER staat niet aan de lat om een probleem op te lossen. Maar ze staan wel alleen maar aan de zijlijn te schreeuwen dat het een schande is. Dat terwijl iedereen wel weet dat dit probleem niet zo eenvoudig is op te lossen. Als je jezelf zo kortzichtig opstelt, moet je niet raar opkijken als je mening niet serieus genomen wordt.

Anoniem
9 maanden geleden
Antwoord aan  Joost2

Dus de consumentenbond neemt u ook niet serieus?

Joost2
9 maanden geleden
Antwoord aan  Joost2

Meestal niet nee. Ik heb het in zijn algemeenheid niet zo op belangenorganisaties omdat die vaak niet het hele verhaal vertellen.

ROVER claimt op te komen voor de OV-reizigers. NS heeft een begrotingstekort van 200 miljoen per jaar. Het lijkt me niet in het belang van de OV-reiziger als NS ergens halverwege de concessieduur failliet raakt. Dus daar moet iets aan gebeuren. Je kan aan verschillende knoppen draaien om dit op te lossen:
– De tarieven kunnen worden verhoogd. Dan moet je wel hopen dat je niet te veel klanten kwijtraakt, anders heeft het niet zo veel effect. ROVER wil dit echter niet, want hogere tarieven is slecht voor de OV-reiziger.
– Je kan in de kosten snijden door minder ritten te rijden of het personeelsbestand te verkleinen. ROVER wil dit echter ook niet. Er moeten namelijk zo veel mogelijk ritten gereden worden en in de visie van ROVER is er personeel nodig om reizigers te kunnen informeren en assisteren. Het sluiten van loketten kon niet op sympathie van ROVER rekenen.
– Je kan het begrotingstekort opvullen door meer subsidie van het Rijk (de belastingbetaler). Dat is dan de enige oplossing die overblijft. Wees als ROVER dan ook eerlijk dat je dit de wenselijke oplossing vindt. Maar daar houden ze wijselijk hun mond over uit angst voor slechte PR.

Zelf vind ik een hogere subsidie nog wel te billijken omdat OV belangrijk is om zwakkeren in de samenleving mee te laten doen. Maar als ROVER wil dat ik me enigszins vertegenwoordigt voel door hen, dan zullen ze zich moeten realiseren dat ik naast OV-reiziger ook belastingbetaler ben en dat het fijn is dat met die beide zaken rekening wordt gehouden.

En ik denk dat vele andere OV-reizigers er net zo over denken.

lezer
9 maanden geleden
Antwoord aan  Joost2

@Paul Lamote: geen anntwoord op je vraag welke overheid of welk bedrijf de problemen op het bord van de consument legt. Anoniem bood een ‘escape’ op Joost2.

ab normaal
9 maanden geleden
Antwoord aan  Joost2

Dat is dus ook het probleem van de NS om een financieel gezonde bedrijfsvoering te hebben. Als je dat als bedrijf niet kan dan ga je failliet, helaas pindakaas. Rover is er voor de REIZIGER die nu een flinke lasten verzwaring door de strot krijgt zonder ook maar enige vorm van verbetering.

Joost2
9 maanden geleden
Antwoord aan  Joost2

Die hele mentaliteit van ‘ja, maar dat is niet mijn probleem’ is nu juist mijn hele bezwaar. Enig inlevingsvermogen in de situatie van de partij waaraan je eisen stelt, lijkt me bij te dragen aan een beter resultaat.

lezer
9 maanden geleden
Antwoord aan  Joost2

@Joost2: als je in een bedrijf tijd, creativiteit, en energie steekt om hun problemen te verlichten of op te lossen dan jun je op zijn minst korting verwachten. NS doet het omgekeerde.

Joost2
9 maanden geleden
Antwoord aan  Joost2

@lezer
Die snap ik niet. Wie steekt er energie en tijd om het probleem van NS op te lossen of te verlichten? Dat is de NS zelf, met wat hulp van de rijksoverheid.

lezer
9 maanden geleden
Antwoord aan  Joost2

@Joost2: je vergeet degene die de hogere prijzen straks moet ophoesten (plus dat de overheid het geld voor de NS-steun ergens vandaan haalt: de belastingdienstsite geeft door uitleg over 😉 )

Ik zeg niet dat jij een spindocter bent, maar ik weet wel dat in de communicatiewetenschappen een bekende wet geldt: “aanval is de beste verdediging”.

Als je mij goed hebt gevolgd dan is mijn insteek vooral dat de overheid de NS de NS laat, en mensen niet meer dwingt om de auto te laten staan. Zo zijn voor duizenden mensen de problemen opgelost doordat het auto-alternatief voor hakkelende NS niet wordt getackeld door de overheid (VVD, D66, CDA, Christenunie).

Joost2
9 maanden geleden
Antwoord aan  Joost2

@lezer
Spindoctor is te veel eer, zo gewiekst ben ik niet. 😉

Een overheid die NS laat, lijkt me ook niet zo handig. Dan had NS de afgelopen jaren niet overleeft waarschijnlijk. Feit is dat het OV op dit moment lastig is om kostendekkend uit te voeren. Daar moet dus gemeenschapsgeld bij. Dat is niet erg, maar het lijkt erop dat het een soort taboe is om de vraag te stellen hoever je daarmee moet gaan. Daar willen partijen als ROVER het niet over hebben.

lezer
9 maanden geleden
Antwoord aan  Joost2

@Joost2: heeft ROVER zich dan tegen extra overheidssteun uitgesproken?

De rol van ROVER vergelijk ik met een accountant die moet vaststellen of een standaard wel of niet wordt gehaald. Een accountant die uit begrip voor de moeilijke situatie voor een bedrijf de cijfers aanpast betalen we liever ook geen super-hoog tarief.

lezer
9 maanden geleden
Antwoord aan  Joost2

@Joost: net de NS de NS laten bedoel ik dat de overheid het niet meer als beleidsinstrument t.a.v. de klimaatdoelstellilngen moet gebruiken. Dit betekent wel dat ze afziet van verdere beperkingen t.a.v. het autobezit en ander ontmoedigingsbeleid.

Joost2
9 maanden geleden
Antwoord aan  Joost2

@lezer
Nee, maar extra staatssteun is wel de directe consequentie als al hun eisen zouden worden ingewilligd. Het is wel zo eerlijk om dat dan ook gewoon te benoemen.

Peter van Lieshout
9 maanden geleden
Antwoord aan  Joost2

@Joost2

U hebt het niet zo op belangenorganisaties.
Omdat ze niet het hele verhaal vertellen.

Rover is een vrijwilligersorganisatie die misschien niet het hele verhaal vertelt, omdat ze het hele verhaal niet KENT.

In tegenstelling tot een lijstje van belangenorganisaties – een betere omschrijving is lobbyorganisaties – die het hele verhaal WEL kennen, maar NIET vertellen:
de FMN (Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland), het IPO (Interprovinciaal Overleg en de DOVA (Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten, de ACM (de Autoriteit Consument en Markt), de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) – en misschien de autolobby – waar volgens mij geen enkele vrijwilliger zijn/haar vrijetijd insteekt.

En ook alle politieke partijen in de Tweede Kamer met de VVD, D66, het CDA, de CU voorop en staatssecretaris Viviane Heijnen (CDA) van I&W als Miss Vervoersarmoede van deze kabinetsperiode die deze titel heeft overgenomen van Stientje van Veldhoven van D66.

Ik vind trouwens helemaal niet, dat ROVER “aan de zijlijn staat te schreeuwen”.
Integendeel! Rover heeft zich al een hele tijd behoorlijk coöperatief en realistisch opgesteld namens de ov – reizigers met het aan de kaak stellen van een reëel probleem, namelijk het faillissement van het hele Nederlandse openbaar vervoer met als gevolg een steeds groter wordende VERVOERSARMOEDE.

En – het is bijna een dooddoener – het openbaar vervoer heeft als de belangrijke groep STAKEHOLDERS de ov – reizigers en niet de FMN en die andere organisaties die ik hierboven heb genoemd. Toch?

Verder ga ik niet over staatssteun aan en het personeelsbeleid en de salarisafspraken bij de KLM, Schiphol, Tata Steel, Shell. En ook niet bij de NS.
Dus daar ga ik gewoon niks over zeggen.

Tot slot: Persoonlijk maak ik als autovrije ov – reiziger bezwaar tegen de kwalificatie “zwakkere in de samenleving”
U erkent hiermee wel heel duidelijk de hegemonie van de auto en van de automobilist in Nederland. Van mij mag u!

Joost2
9 maanden geleden

In het jaarverslag van ns staat een verlies van 300 miljoen euro over het jaar 2022. Dat is exclusief staatssteun, maar die was dan ook tijdelijk.

Je verhaal over niet-noodzakelijke reizen is volgens mij niet juist. Al moet ik zeggen dat ik de data waarop coronamaatregelen in werking zijn getreden en weer zijn afgeschaald niet meer heel scherp voor de geest heb. Ik weet wel dat ik in januari 2022 met de trein op vakantie ben geweest naar Zwitserland. Dus dat er in Nederland dan een restrictie op alleen noodzakelijke reizen van kracht zou zijn geweest lijkt me sterk. Volgens mij mocht er in de winter van 2022 al best veel mits je maar een coronatoegangsbewijs had.

Rick
9 maanden geleden
Antwoord aan  Joost2

Het is geen verlies als in er komt minder in het plaatje dan dat er uit gaat. Ze hebben het over verlies in minder winst maken. Ik iedereen hou de laatste jaren veel minder geld over aan het einde van het jaar waarom is dat erger voor de hoge mensen en aandeelhouders in een miljoenen bedrijf dan voor de normale werkende mens?

Kees
9 maanden geleden

Alweer een extra prijsverhoging boven de inflatie. Nu vond ik het reizen per trein best aangenaam. Maar het wordt de waarde van het product voor wat er voor betaald moet worden wordt er niet beter op. Als ik de gemiddelde trein tegenwoordig van binnen zie, dan durf je er bijna niet meer in te zitten. Echt zonde.

Daarnaast heeft de NS een aantal jaren de voordeelacties, bij bijvoorbeeld Albert Heijn/Kruidvat/Hema/etc. weggedaan. Vanuit het standpunt van de NS wellicht een logische keuze destijds maar ik blijf het wel zonde vinden omdat die aanbiedingen (voor mij) nog wel redelijk aantrekkelijk waren.

Anoniem
9 maanden geleden
Antwoord aan  Kees

Het in de ban doen van actiekaartjes van bijvoorbeeld de Hema was toen inderdaad een logische keuze.

Alleen was het misschien beter geweest om dit niet definitief te doen maar in het midden te laten of ze ooit nog terug komen. Ik denk dat het nu een goed moment is om ze weer regelmatig te laten verschijnen om een nieuwe markt aan te boren.

Anoniem
9 maanden geleden
Antwoord aan  Kees

Een Weekendvrij abonnement voor 1 maand kost nu 17 euro en dan kun je 5 weekenden mee reizen..
Zelfs voor de normale prijs 34 euro is het goedkoper dan 3 dagkaarten in 2019

.
9 maanden geleden
Antwoord aan  Anoniem

voorlopig wel, maar zie eens over een jaar of drie, abonnementsprijs verveelvoudigd en als pleister op de wonde komt er dan een zaterdagkaart of een zondag nag zeven uur kaart. Die weekendvrij is er gekomen toen dalvoordeel te duur werd. Dalvoordeel was ooit 29 en toen 49, nu is het al 67.20 en verplicht flex.

bert sitters
9 maanden geleden
Antwoord aan  Kees

Er was een tijd dat Kruidvat-cadeautjes konden. Helaas is die tijd voorbij. Prijzen zijn gestegen en vervoer kost geld.

Baardstaart
9 maanden geleden

Lijkt wel of de overheid niet meer in staat is om logisch na te denken. Als een product qua kwaliteit door de grond zakt. Mij lijkt dat de overheid moet stoppen met nieuwe infra projecten voor het spoor en stoppen met de nodeloze kosten opdrijvende electrificering van de busvloot alsmede hun naam als meest groene kabinet ooit om de BTW op OV af te schaffen om zo de kostenstiijgingen op te vangen. Aangezien de NS zo inefficient is valt aan het aanbesteden van NS lijnen ook heel wat winst te behalen qua kosten reductie, efficientie verhoging en kwaliteitsverbetering. Ik vind de kwaliteit van de ritten met de aanbesteedde lijnen doorgaans beter dan de ritten van de NS.

Ik denk dat de politiek niet naar de Bovag lobby moet luisteren opdat zij niet de volgende half miljoen auto’s kunnen slijten. Natuurlijk is de laatste opmerking vette kul, maar je gaat het wel bijna denken als je ziet hoe de politiek handelt qua OV. Niemand is gebaad bij een volgende half miljoen automobilisten op de weg en mensen, die niet meer kunnen deelnemen aan de samenleving vanwege vervoersarmoede. Zelfs doorgewinterde automobilisten klagen nu om het falen van het OV, immers ze willen kunnen doorrijden en ook terug kunnen vallen op een redelijk OV netwerk als ze hun auto niet beschikbaar hebben.

De regering lijkt te vergeten dat het OV een lagere milieubelasting vormt t.o.v. het autoverkeer en het maatschappelijk nut van OV helemaal te vergeten. OV kost veel geld, maar ze vergeten wel naar de maatschappelijke opbrengsten te kijken.

Ik hoop dat dit onzalige plan – ook zo kort voor de verkiezingen – op veel kritiek in de samenleving kan rekenen.

Wellicht werk voor het anti-discriminatie bureau, want rijbewijslozen worden door dit zo ongenadig hard aangepakt dat hier duidelijk sprake is van discriminatie van de autolozen vs de autobezitters.

Privé
9 maanden geleden

Bij de NS zijn de laatste tijd veel of wel een hoop dingen die niet correct zijn
WC perrons op veel plaatsen vaak defect
Wc’s in de trein ook regelmatig niet op orde
Deuren stuk of wel vaak zeep op water op
En regelmatig niet schoon
Stoelen kunnen vaak niet recht op gezet
Bij de eerste klas dat blijft hangen en valt toch terug op lui zitten
Veel reizigers die stiekem eerste klas reizen terwijl ze tweedeklas moeten zitten de gene die er voor betaalt heeft regelmatig geen plek
Treinen tussen Zwolle leiden Den Haag stampers vol
Vaak moeten er veel reizigers staan
Ook tussen Eindhoven en Rotterdam Delft te druk
Haarlem Zandvoort Amsterdam is ook regelmatig stampers vol
Geen camera toezicht in die oudere treinen
Dat die nieuwere treinen niet voor ledig wordt ingezet
Het zou veilig zijn als die nieuwe sneltreinen in gezet gaan worden
Ook voor gehandicapten veel beter dan kunnen ze makkelijk in en uit
Zonder dat trap gedoe nu in die oudere snel treinen
Ook veel geluidsoverlast met personen met muziek
Stilte zone wordt niet nageleefd vaak zitten daar ook aso lui
Die alles aan hun laars lappen
Veel rommel in de treinen te weinig toezicht controle
Misschien een idee dat iedereen bij het instappen ook nog wordt gecontroleerd op zwartrijders dit gebeurd namelijk nog steeds veel
Ook gebeurd het dat tieners poortjes open trappen kapot trappen
En er over heen klimmen dat komt steeds vaker voor
Fietsdagkaart ook via de ov-chipkaart realiseren
Dat het daar van afgeschreven wordt
Veel simpeler nu is dit ouderwets systeem
Voetbal reizigers Rotterdam via Zwolle Amersfoort Utrecht
Extra in de gaten houden
Zij zijn te erg aanwezig met drugs bier en
Vallen andere reizigers vaak lastig
Roken in de treinen komt ook vaak voor dit gebeurd ook stiekem
Of op de wc’s wordt ook wiet drugs gerookt zodat de trein er naar stinkt
Er zijn bepaalde lui die alles aan hun laars lapt
Rook bommen worden ook in de trein gegooid dit door voetbal reizigers
Dit komt ook vaak voor bij Rotterdam
Dit zijn zoveel redenen dat de reiziger vandaag besloten heeft
Voor definitief te stoppen met treinen het is niet meer veilig
Jammer maar helaas de NS maakt er zogezegd een klere zooi van
Dit al enige tijd zo misschien wordt het eens tijd dat een andere vervoerder
Het gaat waarnemen DB vervoer lijkt veel beter geregeld
Veel minder gedoe gezeik en meer controle

Gewenste Oplossing:
Als dit in de toekomt wordt verbetert
Camera toezicht in de treinen
Meer controle ets
En boetes uit delen met stiekem eerste klas zitten
Plus zwartrijders strenger aanpakken ets
En die nieuwere sneltreinen voor ledig overal laten reiden
Dat oudere spul defecte spul eruit gooien
Schenk dat aan Cuba waar ook die oudere bussen naar toe zijn geplaatst
En dat het reizen belachelijk duur wordt zorgt er alleen maar voor
Dat er steeds meer reizigers gaan kiezen voor de auto
Het zal dus gratis moeten worden net als in Luxemburg
Waarom in Luxemburg wel gratis en hier wordt iedereen
Potverdomme kaal geplukt

Baardstaart
9 maanden geleden
Antwoord aan  Privé

Mooie en trieste opsomming. Alleen denk ik dat gratis OV hier niet werkt, maar de prijzen moeten wat mij betreft wel sterk omlaag om zo de automobilist te prikkelen om eens het OV te proberen. Tenminste als ze die lijst gefixt hebben en de treinen betrouwbaar, veilig en schoon zijn. Dan heeft investeren in nieuwe railinfra ook zin. Zoals het nu met het OV gaat kan men beter in meer wegen investeren en die huichelachtige dubbele milieu en toegankelijkheids doelstellingen laten vallen. Het hebben altijd over het klimaat en vervoersarmoede en iedereen weet inmiddels dat je dit gebral niet serieus moet nemen. Wees dan eerlijk en geeft het dan op op het OV. Dan weten we meteen waar we aan toe zijn en dan hoop ik dat Huawei snel zijn volledig zelfrijdende auto klaar heeft en er dan een aan te schaffen. Ik denk dat uiteindelijk (als de techniek er is) zelfrijdende taxi systemen efficienter en goedkoper zijn dan een bussen netwerk. Zeker in de landelijke gebieden

Merk een groot verschil qua properte bij de aanbestede treinlijnen en de NS. De aanbestede treinlijnen zien de treinen regelmatig een poetsploeg, terwijl dit bij de NS niet het geval is. Ik loop bij Keolis veel vaker een kans om een controleur tegen te komen dan bij de NS. Ik zie ook dat de treinen van de regio vervoerders vaak voller zijn dan die van de NS, wanneer er sprake is van keus kiest de reiziger toch voor properder en beter verzorgde rit.

lezer
9 maanden geleden
Antwoord aan  Baardstaart

Het is rationeel monopolistengedrag. Zoveel mogelijk vragen tegen zo weinig mogelijk service. Het onderliggende probleem is denk ik ook dat het geld aan het opraken is, het echte geld. Niet het bijgedrukte geld uit de geldpersen.

Wat de NS betreft wacht ik nog steeds op de verloopcijfers van conducteurs en van treindienstleiders.

Gert-Jan Hondelink
9 maanden geleden
Antwoord aan  lezer

Treindienstleiders zijn niet in dienst van NS.

Baardstaart
9 maanden geleden
Antwoord aan  lezer

Goed dat je een verschil maakt tussen echt geld en fiat geld, want ik denk dat dit het onderwerp is voor de komende economische crisis. OV is met echt geld zo langzamerhand onbetaalbaar geworden, buiten het hufterige gedrag van de NS om. Dat hufterig gedrag van de NS moet wel onmiddelijk afgestraft worden. Daarom ben ik voor om alle spoorlijnen aan te gaan besteden. Bovendien werken de Arriva’s, Keolissen, Qbuzzen, Transdevven, Ebssen een stuk efficienter en ze kunnen daadwerkelijk diensten verliezen.

Ted
9 maanden geleden
Antwoord aan  Privé

En nu graag in correct nederlands

Anoniem
9 maanden geleden
Antwoord aan  Ted

Ik weet dat het pijn doet…. ns is een joke

B
9 maanden geleden

Tja, pure politieke keuze dit. Kijk maar naar enkele landen in onze omgeving.
Duitsland: invoering Deutschland Ticket. Onbeperkt regionaal 2e klas reizen voor € 49 per maand.
Luxemburg: onbeperkt gratis 2e klas OV.
Oostenrijk: een klimaatticket voor € 1095 per jaar voor niet ouderen/jongeren/beperkten.
Nederland: het ov wordt steeds duurder, de (ervaren) kwaliteit steeds lager. Personeelstekorten zetten het aanbod en de kwaliteit sterk onder druk.
Dat NS een verlies draait en dat daaraan iets gedaan moet worden: helder. Maar daarin zijn toch echt verschillende keuzes denkbaar. De oplossingen in de genoemde landen kunnen het probleem ook (deels) oplossen. Je legt de rekening dan elders (namelijk meer bij het collectief) neer, maar de winst is betaalbaar ov voor zij die het echt nodig hebben en betaalbaar ov als alternatief voor het meer vervuilende autotransport. Hier wordt een andere keuze gemaakt: de rekening grotendeels bij de reiziger neerleggen. Gevolg: een steeds minder betaalbaar ov, een vervoersdrempel voor mensen met een lager inkomen en een duidelijke prikkel om voor het autotransport te kiezen. Zijn de oplossingen in genoemde landen dan heilig? Nee. Het risico bestaat dat het ov-systeem het in Nederland dan al snel niet meer aankan. Maar een systeem met behoud van prijsprikkels, bijvoorbeeld een onderscheid tussen spits- en dalreizen behouden kan natuurlijk ook.

lezer
9 maanden geleden
Antwoord aan  B

Like!

Gabri van Noort
9 maanden geleden

Ik vind het een grote schande deze verhogingen. Je bent afhankelijk van het Openbaar vervoer en kunt straks niet meer reizen door de te hoge kosten. Zo jaag je iedereen weg uit het OV. Waarom kan het wel goedkoop in andere landen. Reclames over mooie trein en bus uitjes, voor wie? Ja inderdaad voor de mensen met een goed gevulde portemonnee.
Het wordt hoogtijd dat er naar betere en goedkopere oplossingen worden gezocht.

Opa Ties
9 maanden geleden
Antwoord aan  Gabri van Noort

Mensen met een goed gevulde portemonnee gaan al lang met de auto. De trein rijdt voornamelijk voor studenten.

Baardstaart
9 maanden geleden
Antwoord aan  Opa Ties

En mensen, die niet de mogelijkheid hebben om een rijbewijs te halen. Ik zie zelf geen diepte en kan ook niet het tempo van het autoverkeer aan. Als men het OV niet kan fiksen zou de volgende zaak zijn dat rijbewijslozen zonder perspectief op een rijbewijs toegang krijgen tot mobiliteitsvoorzieningen van mensen met een beperking. Kortom rijbewijsloosheid als officiele handicap benoemen.

Juriaan
9 maanden geleden
Antwoord aan  Baardstaart

Klopt, maar dat zijn er procentueel maar een handjevol.

Anoniem
9 maanden geleden
Antwoord aan  Baardstaart

Premie op inleveren rijbewijs.

Baardstaart
9 maanden geleden
Antwoord aan  Baardstaart

@Juriaan als dat percentueel een handje vol is zou deze groep in aanmerking kunnen komen voor laag tarief gehandicapten vervoer. Men zou rijewijsloosheid als officiele handicap kunnen beschouwen.

@Anoniem. Niemand, die niet als klimaatgekkie geindoctrineerd is, is zo gek om zoiets te doen… Gaat niet werken. Ik zie eerder een half miljoen nieuwe auto’s ipv dat het legertje nieuwe auto’s van 2020 verdwijnt. Er zijn genoeg redenen om minder auto’s op de weg te hebben, maar dan moet het OV geen aanfluiting zijn en de overheid zich echt voor een langere tijd commiteren aan een goed en betaalbaar OV netwerk.

Anoniem
9 maanden geleden
Antwoord aan  Opa Ties

Wat een bs… ik zelf heb GEEN rijbewijs omdat ik het niet wil.. ik wil geen auto en heb het ook niet nodig.
Auto’s zijn niet duur 2e hands dus hoezo goed gevuld portemonnee?

lezer
9 maanden geleden
Antwoord aan  Gabri van Noort

Er zijn beleidsmakers die hebben aangegeven dat het veel beter is voor het klimaat als er geen mobiliteit is. Het veranderen van modaliteit/mobiliteit van auto naar trein is veel minder effectief in het behalen van de klimaatdoelen.
1) de forens die naar zijn werk moest kwam in die beschouwing niet aan de orde.
2) ik denk niet dat de NS deze puinhoop maakt om een invulling te geven aan deze nieuwe visie op mobiliteit, maar ik snap wel dat zo’n gedachte bij mensen zomaar op kan komen tegenwoordig 🙂

Ron Swart
9 maanden geleden
Antwoord aan  lezer

@lezer, de zogenaamde klimaatverandering is een grote leugen uit de koker van de Deep State/ Novus Ordo Seclorum/ cabal, want de invloed van de mens op het klimaat is 0,0. Tussen de planeten onderling in het Melkwegstelsel zijn allerlei energiebanen actief en die sturen sinds het begin van onze planeet (en de andere planeten) het klimaat aan.
Met een elektrische auto kun je niet meer in een keer naar Zuid-Frankrijk rijden, de autobrandstof wordt peperduur & ook het reizen met de trein wordt voor de gewone man/vrouw zo langzamerhand onbetaalbaar.
Sinds de op 11.03.2020 gelanceerde coronaplandemie worden de plannen van de onzichtbare krachten achter de schermen in een steeds sneller tempo uitgerold om onze vrijheid geheel af te nemen.
Het in 1971 opgerichte en in Genève gevestigde geheime genootschap World Economic Forum (WEF) o.l.v. Klaus Schwab heeft deze dystopische plannen de afgelopen decennia ontwikkeld.
Het goede nieuws is dat de einddatum om deze krankzinnige plannen te realiseren is vervroegd van 2030 naar 2025, omdat de mensheid in steeds grotere getale door begint te krijgen wat er daadwerkelijk aan de hand is.

Ron Swart
9 maanden geleden
Antwoord aan  Ron Swart
Johan
9 maanden geleden

Het meest bizarre onderdeel van de ontwerpconcessie 2025-2033 is dat de overheid NS een bonus geeft van maximaal 410 miljoen als ze met hoge prijzen veel reizigers de trein uit jagen. En hoe duurder de vervoerbewijzen zijn, hoe eerder NS aan die maximale bonus komt. En als NS juist veel meer reizigers zou weten te trekken dan verwacht, moet NS een boete betalen.

Hoe dit precies zit kun je nalezen in artikel 77 van de ontwerpconcessie.

Ron Swart
9 maanden geleden
Antwoord aan  Johan

Het reizen gaat voor ons peperduur worden en daarom wordt bij het in 2025 gereed te komen ombouw van station Groningen bewust geen rekening gehouden met de komst van de Lelylijn, uitbreiding van de treindienst op de Wunderline & de realisatie van de Nedersaksenlijn.
De WEF wil ons opsluiten in de zgn. 15-minutensteden, vandaar de proef van enkele maanden om de Weesperstraat in Amsterdam af te sluiten.
Ook bedoeld om te kijken hoe het publiek zou reageren.
Steden als Oxford en Utrecht zijn ook full swing bezig om zich om te vormen naar een 15-minutenstad.

Onbekend
9 maanden geleden

Tip de NS Arriva Blauwnet ets alles met met elkaar verbonden gaan worden dat je met een Flex Weekend vrij ook
Per bus metro en tram mag reizen
Plus gratis de fiets mee in de trein
Vind iets uit voor bijv Weekend vrij Flex
Voor al het vervoer
Of de 6 maanden Kaart Flex
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
Dat dit dan vanzelf stopt
September
Oktober
November
December
Januari
En februari
Gaan de meeste toch overwinteren
En zitten meer thuis
Bedenk zoiets vind dit uit
En wat er ook uit gevonden moet worden
Is een Flex voor de Bussen metro en tram voor de weekenden
Voor een prijs
Fietsdagkaarten uit de automaat is ook ouderwets
Bedenk een systeem wat ook bij het flex weekend vrij toegevoegd
Kan worden en waarom in Luxemburg wel gratis vervoer en hier niet
Het wordt tijd dat iedereen is gaat demonstreren er tegen
Laat eens van u horen is zien

Wim Lubbers
9 maanden geleden

NS mag de prijzen alleen verhogen met de verwachte inflatie. Corrigeren achteraf mag niet.
Dat is vragen om problemen.
Elk half uur een trein of een bus moet de norm zijn. Anders weet je dat mensen afhaken.
Nog belangrijker is dat aansluitingen kloppen. Ik was vorige maand in Middelburg en de bus richting Schouwen-Duiveland is dan net een paar minuten weg en komt terug op het station een paar minuten nadat de trein vertrokken is. Wie naar het strand van Domburg wil kan op zondag 1 keer per 2 uur terecht. Maar ja, SGP-land hè.

Johan
9 maanden geleden
Antwoord aan  Wim Lubbers

In de jaren waarin de inflatie lager uitviel dan de vooraf verwachte inflatie heeft NS de prijzen ook niet achteraf naar beneden gecorrigeerd.

In de ontwerpconcessie voor 2025-2033 staat overigens wel een (heel omslachtig omschreven) mechanisme om het verschil tussen de verwachte en gerealiseerde inflatie in het daaropvolgende jaar alsnog in de prijzen van de vervoerbewijzen te verwerken.

Tim H
9 maanden geleden
Antwoord aan  Johan

Het is ook een dwaas systeem om de inflatiecorrectie te baseren op schattingen. Baseer die aan het eind van het jaar steeds op de werkelijke inflatie.

Johan
9 maanden geleden
Antwoord aan  Tim H

Het is een dwaas systeem om prijzen automatisch te verhogen met de inflatie, of dat nou achteraf of (gedeeltelijk) vooraf is. Het is een perpetuum mobile.

Realisme graag
9 maanden geleden
Antwoord aan  Tim H

@Johan
Als het personeel 15% eist zal dat geld ergens vandaan moeten komen. Op zich is het goed dat de belastingbetaler daar niet voor opdraait want dan eisen de vakbonden zo meteen weer 15%.

Brabo
9 maanden geleden
Antwoord aan  Tim H

Als je salarisverhogingen een-op-een doorbelast aan de reizigers en die reizigers lopen weg komt er vanzelf een eind aan de eisen van het personeel.

Johan
9 maanden geleden
Antwoord aan  Tim H

@Realisme graag

De belastingbetaler draait er wel voor op. Tot nu toe betaalde NS 80 miljoen per jaar voor de HRN-concessie inclusief HSL, wat al erg weinig was, en straks gaat de overheid er elk jaar zelfs 13 miljoen op toeleggen.

Anoniem
9 maanden geleden

Vreselijk en verschrikkelijke afschuwelijk

Anoniem
9 maanden geleden

Mensen koop allemaal een E-bike…. niet betalen wat deze dieven willen

Anoniem
9 maanden geleden
Antwoord aan  Anoniem

“Dieven”…
Ja hoor, uw eigen zaakje (mocht u die hebben) rekent uiteraard nog de prijzen zoals deze waren in de jaren 60. Niets te maken met inflatiecorrectie, en het feit dat alle inkoopprijzen omhoog schieten doet niet ter zake evenals de koopkracht van het eigen personeel of de eigenaar.
Om nog maar te zwijgen van het feit dat er echt geen NS personeel met een pistool bij station rondloopt om je te dwingen een treinkaartje te kopen.
Kortom: stop maar gewoon met deze stemmingmakerij

Frans E.R. Eekhout
9 maanden geleden

“Pretkaartjes”…
Alles wordt altijd duurder, behalve de zon gaat nog gratis op en wordt het creatief zoeken naar betaalbare reismogelijkheden. De “pretkaartjes” van Kruidvat, is net als de catering in de trein ook geschiedenis geworden.
Het is natuurlijk balen als je straks meer moet betalen dan je aan geldmiddelen ter beschikking heb om van A naar Z te gaan, vraag is alleen of de aangekondigde prijsverhoging in het OV een nog sterkere daling van het aantal reizigers tot gevolg heeft, denk haast van wel en zal het met de verslechterende dienstverlening nog meer bergafwaarts gaan en het ov geen alternatief meer zijn voor de mobiliteit in Nederland.
Het openbaar vervoer in Nederland, is het stiefkind van ons maatschappelijk bestaan, toen nu en in de toekomst !

Gernaat
9 maanden geleden

Gaan de verantwoordelijken wel eens met de trein en betalen ze dan hun eigen kaartje ?
Dacht het niet, want dan zouden ze niet eens de prijzen durven te verhogen.

Baardstaart
9 maanden geleden
Antwoord aan  Gernaat

Al met de trein reizen (ongeacht wie het kaartje koopt) doen ze niet, want dan zien ze hoe smerig de NS treinen zijn en hoe weinig conducteurs er rondlopen of de puinhoop bij het treinvervangend busvervoer.

Lezer
9 maanden geleden

Gaan de verantwoordelijken wel eens met de trein en betalen ze dan hun eigen kaartje ?
Dacht het niet, want dan zouden ze niet eens de prijzen durven te verhogen.

Anoniem
9 maanden geleden
Antwoord aan  Lezer

De prijsverhogingen zijn een regelrecht gevolg van de absurde looneisen van het personeel. Dat kun je de politiek niet verwijten.

Puck
8 maanden geleden
Antwoord aan  Anoniem

De “””””absurde””””” looneisen van het personeel zijn het gevolg van de hyperinflatie, gestegen energie- en supermarktkosten en de astronomische bedragen die verhuurders van woningen tegenwoordig vragen. Dat kun je het personeel niet kwalijk nemen.

Kapitalisme is het probleem. Maar dat willen veel mensen liever niet horen.

Arjan Krabbenbos
9 maanden geleden

Een weekend vrij kaart voor elke reiziger standaard invoeren. In de spits wordt het duurder en maak het makkelijker voor iedereen welke trein vol of bijna leeg is. Dat scheelt weer als haringen in een ton reizen of met bijna lege treinen de dienstregeling uitvoeren. Bij evenementen zal een toeslag ook bijdragen aan een betere dienstverlening, vooral als er specifieke treinen naar een evenement gaan zoals Szegit festival in Budapest, museumritten, Dinner Train, Alpen Express bijvoorbeeld. Daarom is er ook een toeslag op het drukke ICD deel Schiphol Airport-Rotterdam centraal v,v, Mensen moeten meer verspreid worden en soms een 1ste klasse openstellen bij topdrukte. Met koud weer of laat in de avond wil iedereen graag weg van koude en donkere perrons, waar niets te beleven valt. In de randstad is het ook veel drukker dan bijvoorbeeld de Achterhoek of het Noorden.Treinen moeten voldoende lengte hebben als het drukker wordt en ook schoner! Het OV moet en zal het visitekaartje moeten zijn voor alle trouwe reizigers en voor toeristen die ook in of door ons land op een nette manier reizen willen. Probeer zo snel mogelijk ook wat extra schoonmaakpersoneel aan te werven, want mensen kunnen ook daar ziek worden of verhinderd zijn. Zonder versterking blijft het tobben en dat wil toch niemand?

Ron Swart
9 maanden geleden
Antwoord aan  Arjan Krabbenbos

We mogen van België zeggen wat we willen, maar tussen Leuven en Liège maakt o.a. de binnenlandse intercity Oostende – Eupen gebruik van de hsl en dat zonder toeslag.

Baardstaart
9 maanden geleden
.
9 maanden geleden
Antwoord aan  Baardstaart

het was al onbetaalbaar

en ik kan me de aantal keren niet meer bijhouden dat ik hier geschreven heb dat de laatste jaren de tarieven met hele euros tegelijk omhoog gaan en niet meer met centen.

Die spitsuurheffing gaat er zeker komen, denk bijvoorbeeld aan de invoering van de euro toen iedereen zijn prijzen mocht afronden. Ik heb daar toen als een bezetene voor gewaarschuwd maar niemand luisterde, de enige die nog netjes de eerlijke eurokoers hanteerde was het Turkse bakkertje om de hoek.

Aiko
9 maanden geleden

Ik vind het jammer dat de laatste tijd werkelijk ieder bericht op deze site door veel mensen wordt aangegrepen om een enorme berg ongenuanceerde (al dan niet onterechte) kritiek te leveren op NS.
Te meer omdat het voor een groot deel steeds dezelfde mensen zijn die steeds dezelfde stokpaardjes van stal halen.
Uiteraard mag iedereen zijn mening geven, maar het lijkt hier inmiddels wel tot sport verheven om zoveel mogelijk te klagen over NS en zijn personeel, als ware het uitvreters/ werkschuw tuig en ga zo maar verder.
Jammer dus.

Baardstaart
9 maanden geleden
Antwoord aan  Aiko

Ik wil het niet over het personeel hebben, maar het management van de NS en de puinhoop in het OV + de enorme prijsverhogingen maakt het klagen er over zeker legitiem.

Jojo
9 maanden geleden
Antwoord aan  Baardstaart

Het OV, bussen, trams, metro’s zijn ook peperduur. Deze vallen ook om de haverklap uit.

En laten we eens stoppen om de hele tijd te doen alsof het buitenland stukken beter is geregeld want dat is niet zo. DB is ook een ramp, in Engeland zijn die treinen nog duurder en hebben ze gewoon concurrentie op het spoor. Daar tijd er ook maar 1 trein per 3 kwartier in het weekend op bepaalde plekken die heel wat groter zijn dan vergelijkbaar in Nederland.

Wil je OV goedkoop maken, dan zal de overheid toch echt meer geld in het gehele OV moeten pompen ipv die miljoenensubsidies aan Tata Steels en Schiphol bijvoorbeeld. Minder snelwegen en meer spoor aanleggen.

Maar we zijn een conservatief calvinistisch landje en helemaal niet de beste jongen van de klas dus er zal ook niets veranderen met al tig jaar VVD, CDA en dergelijke partijen.

.
9 maanden geleden
Antwoord aan  Jojo

In mijn stad zie ik de dure trams leeg voorbij rijden. Daar wil ik niets anders mee zeggen, dan dat ik het zonde vind dat ik daar niet mee kan rijden omdat de ritprijzen onbetaalbaar zijn geworden. Alles wat ik aan zag komen is uiteindelijk uitgekomen, had ik nou maar ongelijk! Ik wil ongelijk krijgen, maar het is niet zo. Ik ga je dit zeggen, over een poosje, als iedereen eraan gewend is worden die tarieven weer gelijkgetrokken wegens ‘oneerlijkheid voor de betalende van volle tarieven’ zo verging het ook ooit de avondkorting. Die abonnementen in plaats van kortingsmogelijkheden, ja maar wat nou als de abonnementsprijzen de lucht in schieten? 67.20 voor een dalvoordeel abonnement, how lucky you are, dit is geen korting dit is vooruitbetalen en wat als je nou toevallig in de spits moet reizen? Die poortjes waren er toch om zwartrijders tegen te houden? en wat is er gedaan met al die winst die NS had gemaakt https://www.treinreiziger.nl/ns-winst-bijna-verdubbeld-naar-215-miljoen/
https://www.treinreiziger.nl/ns-jaarcijfers-2016/

Sgmm
9 maanden geleden

Als rijbewijsloze vind ik het zeer jammer dat het ov weer duurder wordt.De lol van het reizen en ov spotten gaat er af zo.En ik begin niet aan dure autorijlessen want vind t weggegooid geld omdat ik nooit om een auto heb gegeven.

Baardstaart
9 maanden geleden
Antwoord aan  Sgmm

Als je de kans hebt om het te doen is het geen verkeerde investering. Voor mij is het halen van een rijbewijs onmogelijk. Ik zie de kans dat men het OV gaat fiksen echt klein en stilletjes vind men in de politiek niet erg dat een ieder de auto neemt. Het gaat niet om autoliefde, maar op een betaalbare manier van A naar B komen. Voor mij is het wachten op de volledig zelfstandig rijdende auto, waardoor autobezit voor mij iets haalbaars is.

Joost2
9 maanden geleden
Antwoord aan  Baardstaart

Dan vrees ik dat ik slecht nieuws breng. Die volledig zelfrijdende auto is momenteel nog heel ver weg.

Henk
9 maanden geleden

Vooral niet het OV aanmoedigen maar juist ontmoedigen. Zo lukt dat wel.

Frans E.R. Eekhout
9 maanden geleden

…Gemengde gevoelens…
@Aiko je opmerking is terecht over de negatieve respons in dit forum, daarom probeer ik als het even kan ook de positieve kant van een verhaal weer te geven. Helaas kan je er soms niet omheen om minder genuanceerd – om het maar eens netjes te zeggen – punten aan te geven waar zelfs NS medewerkers moeten beamen dat het niet altijd rozengeur en mannenschijn is.
Wat de reinheid betreft, daar had ik dit jaar tijdens een IC rit nog met een conducteur en conductrice over gehad en ze gaven mij geen ongelijk dat menig toilet te smerig voor woorden is en in andere compartimenten ook. De mentaliteit van sommige reizigers verdient geen schoonheidsprijs en kan men afkeuren.
Als men een kwaadwillende tegenkomt die met graffiti bezig is of de trein aan het vervuilen is, zal die er niet makkelijk vanaf komen, maar iemand op heterdaad betrappen dat is moeilijk genoeg zei men zelf.
Ik had nog over diverse andere spoorgerelateerde onderwerpen met hen gesproken. De lijnen kunnen ook bij NS lang zijn om vanaf de werkvloer naar de vele managers en leidinggevenden werk te laten maken van reizigers onprettige zaken. Op zich zijn de treinen ook van NS best goed en redelijk (!) comfortabel, maar op YouTube kom ik reportages tegen van buitenlandse reizigers die tijdens “proefritten” opmerken dat wat de reinheid betreft en ook wel eens de ritprijs men NS geen voldoende geeft. ER is dus werk aan de winkel en nog veel te verbeteren, en de enkelen die WEL hun werk goed doen binnen NS verdient dan ook mijn steun, toen en nu !
“Makkelijker kunnen we het niet maken, wel altijd nog beter” zou een slogan geleend van de belastingdienst ook voor het openbaar vervoer in Nederland van kunnen zijn !

Jojo
9 maanden geleden
Antwoord aan  Frans E.R. Eekhout

Dat sentiment klopt ook wel. Niemand wil in rijdende vuilnisbakken zitten. Het personeel ook niet.

Maar op deze site lees je te pas en te onpas dat het personeel lui en overbodig is etc… Daar motiveer je de goeden ook niet echt mee lijkt me.

Anoniem
9 maanden geleden
Antwoord aan  Jojo

Ja, laten we beweren dat de conducteurs de hele dag het vuur uit de sloffen lopen.

Jojo
9 maanden geleden
Antwoord aan  Anoniem

@Anoniem, lekker bij de NS solliciteren dan. Maak het verschil want hard werken doen ze er niet, toch?

lezer
9 maanden geleden

Spitstoeslag voor mensen die de volle prijs moeten betalen, terwijl er ook een OV-studentenkaart is, is moeilijk te verkopen richting belastingbetalers (die dezelfde OV-studentenkaart moeten opbrengen).

Realisme graag
9 maanden geleden
Antwoord aan  lezer

NS kan de inkomsten van de OV-studentenkaart niet missen en durft die daarom niet ter discussie te stellen te meer daar de politiek al vaker heeft voorgedaan om die af te schaffen.

lezer
9 maanden geleden
Antwoord aan  lezer

@Realismegraag: dat de NS voor de best of bith worlds gaat is te verwachten. Dat de VVD niet meer de partij van de belastingbetalers is is nieuw.

R
9 maanden geleden

Goed gelobbyd door ns bij mvr Heijnen. Verkiezingen een hoge functie dus. Het beter om niet te werken en niet naar school te gaan. Dat is wat de overheid nu doet. Als werkt en met ov of auto gaat is het allemaal niet te betalen. Dus gewoon nu niet meer werken.

O.J.W. Jansen
9 maanden geleden

Zorg ervoor, dat net als in sommige andere landen het ov vervoer voor gepensioneerden gratis is.
Het is nu voor gepensioneerden al bijna niet meer te betalen, laat staan als er nu nog meer prijsverhogingen komen.

Anoniem
9 maanden geleden
Antwoord aan  O.J.W. Jansen

@O.J.W. Nl-ticket 29 E daluren. Senioren kunnen en willen uitslapen en de vroege vogels kunnen voor de spitsuren inchecken.
Die 29 E per maand is voor een gepensioneerde betaalbaar. Voor alle gepensioneerden!
Nog geen 1 Euro per dag voor de stads-; regio;-streekbus en trein.

Coronalevenschult
9 maanden geleden

Bij de NS zijn de laatste tijd veel of wel een hoop dingen die niet correct zijn
WC perrons op veel plaatsen vaak defect
Wc’s in de trein ook regelmatig niet op orde
Deuren stuk of wel vaak zeep op water op
En regelmatig niet schoon
Stoelen kunnen vaak niet recht op gezet
Bij de eerste klas dat blijft hangen en valt toch terug op lui zitten
Veel reizigers die stiekem eerste klas reizen terwijl ze tweedeklas moeten zitten de gene die er voor betaalt heeft regelmatig geen plek
Treinen tussen Zwolle leiden Den Haag stampers vol
Vaak moeten er veel reizigers staan
Ook tussen Eindhoven en Rotterdam Delft te druk
Haarlem Zandvoort Amsterdam is ook regelmatig stampers vol
Geen camera toezicht in die oudere treinen
Dat die nieuwere treinen niet voor ledig wordt ingezet
Het zou veilig zijn als die nieuwe sneltreinen in gezet gaan worden
Ook voor gehandicapten veel beter dan kunnen ze makkelijk in en uit
Zonder dat trap gedoe nu in die oudere snel treinen
Ook veel geluidsoverlast met personen met muziek
Stilte zone wordt niet nageleefd vaak zitten daar ook aso lui
Die alles aan hun laars lappen
Veel rommel in de treinen te weinig toezicht controle
Misschien een idee dat iedereen bij het instappen ook nog wordt gecontroleerd op zwartrijders dit gebeurd namelijk nog steeds veel
Ook gebeurd het dat tieners poortjes open trappen kapot trappen
En er over heen klimmen dat komt steeds vaker voor
Fietsdagkaart ook via de ov-chipkaart realiseren
Dat het daar van afgeschreven wordt
Veel simpeler nu is dit ouderwets systeem
Voetbal reizigers Rotterdam via Zwolle Amersfoort Utrecht
Extra in de gaten houden
Zij zijn te erg aanwezig met drugs bier en
Vallen andere reizigers vaak lastig
Roken in de treinen komt ook vaak voor dit gebeurd ook stiekem
Of op de wc’s wordt ook wiet drugs gerookt zodat de trein er naar stinkt
Er zijn bepaalde lui die alles aan hun laars lapt
Rook bommen worden ook in de trein gegooid dit door voetbal reizigers
Dit komt ook vaak voor bij Rotterdam
Dit zijn zoveel redenen dat de reiziger vandaag besloten heeft
Voor definitief te stoppen met treinen het is niet meer veilig
Jammer maar helaas de NS maakt er zogezegd een klere zooi van
Dit al enige tijd zo misschien wordt het eens tijd dat een andere vervoerder
Het gaat waarnemen DB vervoer lijkt veel beter geregeld
Veel minder gedoe gezeik en meer controle

Gewenste Oplossing:
Als dit in de toekomt wordt verbetert
Camera toezicht in de treinen
Meer controle ets
En boetes uit delen met stiekem eerste klas zitten
Plus zwartrijders strenger aanpakken ets
En die nieuwere sneltreinen voor ledig overal laten reiden
Dat oudere spul defecte spul eruit gooien
Schenk dat aan Cuba waar ook die oudere bussen naar toe zijn geplaatst
Dat die NS zo duur wordt of is
Gaan echter veel klanten bij u weg
Of willen jullie iedereen Fakking Coronakaal plukken.

Laurens
9 maanden geleden

Van staatssecretaris Heijen mogen de prijzen van het openbaar vervoer met 10% worden verhoogd met deze prijs verhogingen jaag je wel de reiziger uit het open baar vervoer. Zij kan dit wel betalen zij heeft een goed salaris maar de gemiddelde inwoner kan dat niet meer ophoesten plus dat de treinen een smerige boel is het zit er niet uit het is net een varkensstal zo slecht wordt de trein schoon gemaakt de treinen zien er van de buitenkant er niet uit behoorlijk vies t.o.v. de regionale vervoerders.
Als de prijs stijgingen doorgaan dan lacht de Bovag in zijn handjes het auto gebruik gaat toenemen want het ov wordt onbetaalbaar en het streek vervoer daar gaat zij niet over maar daar gaan de provincies over en niet de staatssecretaris. Maar ja zij is van het CDA dat is nou niet bepaald een ov partij maar een auto partij net als de VVD en D66 zij hebben de afgelopen jaren niets gedaan voor het ov! alleen voor de auto’s. Maar ja dat zijn hun stok paardjes het ov kan hun niet schelen.

Privé
9 maanden geleden

Corona
Corona
Corona
Het is al erg genoeg
En nu wordt iedereen nog kaal geplukt ook
Gore justitie overheid ets
Op Mercurius is het 450 graden overdag
In de nacht min 180 graden daar is geen leven meer mogelijk
Dus de zon krijgt het straks te pakken
Net als deze aardbol het is al bewezen dat het steeds dichter
Naar de zon schuift dus op aarde is met de tijd ook geen leven meer
Je ziet het nu al dat het steeds warmer wordt elk jaar komt er 2 graden bij er zullen minder baby’s worden geboren alles gaat verdwijnen
En wordt opgeslokt door de zon
Mercurius staat het dichtste bij de zon de aarde gaat die kant ook op
Door dat er zoveel bomen weg gehaald worden is de aarde
Of wordt de aarde steeds lichter hoe lichter hoe sneller de zon
Het te pakken krijgt
Zo komt Jan splinter door de winter
Of het kan vriezen en dooien
Als je op je bek gaat zijn ze te laat met strooien
Maar dit is wel de realiteit dat een koe meer schijt dan een geit
Maar wel is zo dat het openbaar vervoer net als in Luxemburg
Gratis moet gaan worden in heel Benelux gratis
Waarom het een wel en het andere niet dat slaat echt nergens op
Het wordt tijd dat iedereen eens gaat demonstreren er tegen
Achterlijk gedoe zou je zeggen
Als het te warm wordt op aarde dan geen eten drinken lucht
Dan is het over en uit !

Privé
8 maanden geleden

NS kun je beter zeggen het is niets ze sporen niet en daarom liggen die sporen er ook zie dit dan reden
Genoeg om er voor altijd mee te stoppen de auto gaat toch meer intrek worden op deze manier
Echt schore more lui die NS

Gemeentes en provincie protesteren tegen schrappen directe verbinding Lelystad – Amsterdam Centraal
Flevoland
• Vrijdag 15 september 2023 | 6:09
• 2 min. leestijd
De gemeentes Almere, Lelystad en Dronten en de provincie tekenen protest aan tegen het voornemen van de NS om de dienstregeling volgend jaar drastisch aan te passen. Zo zou er vanaf 1 januari 2024 geen directe verbinding meer zijn tussen station Lelystad en Amsterdam Centraal. Directeur Wouter Koolmees kan een pittige brief verwachten van de Flevolandse overheden.
Piet van Dijk, wethouder van Lelystad én bestuurlijk ambassadeur van de Regionale Ontwikkelagenda Flevolijn/Hanzelijn zegt ontstemd te zijn. We zijn de hoofdstad van Flevoland, het is ondenkbaar om dan geen directe verbinding met Amsterdam Centraal te hebben. In de nieuwe dienstregeling gaan ook een stuk minder treinen rijden. In de spits gaat het aantal treinen vanaf station Lelystad van 6 naar 4 per uur. Vanaf station Almere Buiten gaat in de daluren het aantal treinen van 6 naar 2 treinen. Ook gaat de bereikbaarheid van de stations Dronten en Kampen Zuid er fors op achteruit.
De NS laat weten deze stappen te nemen omdat ze kampen met personeelstekorten. Bovendien is het reisgedrag na corona blijvend veranderd. Toch gaan volgens reizigersorganisatie Rover er op andere plekken in Nederland juist meer treinen rijden.
Actie
In augustus liet de provincie al weten niet tevreden te zijn met de plannen van de NS. Reizigersorganisatie Rover riep de provincie en gemeenteraden toen op om actie te ondernemen. Deze brief is de officiële reactie op de plannen van de NS. In de eerste alinea staat: Wij vragen u met klem om van deze afschaling af te zien, omdat de gevolgen onaanvaardbaar zijn.
Onmisbaar
In de brief schrijven de gemeentes en de provincie ook over de Flevolandse Woondeal die tussen het Rijk en de regio is gesloten. Daarmee heeft Flevoland ingestemd om de komende 7 jaar bijna 40.000 woningen te bouwen. Ook is er een subsidie vanuit het Rijk gegeven voor bereikbare woningen, dat wil zeggen meer woningen rondom het station. Het afschalen van de dienstregeling staat hier haaks op: Goede mobiliteitsvoorzieningen inclusief openbaar vervoer zijn wat ons betreft hierbij onmisbaar, staat in de brief.
De provincie en de gemeentes nodigen Koolmees in de brief uit voor een gesprek tijdens het Flevolandse Vervoerberaad op 1 november.

Corona
Corona
Corona
Het is al erg genoeg
En nu wordt iedereen nog kaal geplukt ook
Gore justitie overheid ets
Op Mercurius is het 450 graden overdag
In de nacht min 180 graden daar is geen leven meer mogelijk
Dus de zon krijgt het straks te pakken
Net als deze aardbol het is al bewezen dat het steeds dichter
Naar de zon schuift dus op aarde is met de tijd ook geen leven meer
Je ziet het nu al dat het steeds warmer wordt elk jaar komt er 2 graden bij er zullen minder baby’s worden geboren alles gaat verdwijnen
En wordt opgeslokt door de zon
Mercurius staat het dichtste bij de zon de aarde gaat die kant ook op
Door dat er zoveel bomen weg gehaald worden is de aarde
Of wordt de aarde steeds lichter hoe lichter hoe sneller de zon
Het te pakken krijgt
Zo komt Jan splinter door de winter
Of het kan vriezen en dooien
Als je op je bek gaat zijn ze te laat met strooien
Maar dit is wel de realiteit dat een koe meer schijt dan een geit
Maar wel is zo dat het openbaar vervoer net als in Luxemburg
Gratis moet gaan worden in heel Benelux gratis
Waarom het een wel en het andere niet dat slaat echt nergens op
Het wordt tijd dat iedereen eens gaat demonstreren er tegen
Achterlijk gedoe zou je zeggen
Als het te warm wordt op aarde dan geen eten drinken lucht
Dan is het over en uit !

Bij de NS zijn de laatste tijd veel of wel een hoop dingen die niet correct zijn
WC perrons op veel plaatsen vaak defect
Wc’s in de trein ook regelmatig niet op orde
Deuren stuk of wel vaak zeep op water op
En regelmatig niet schoon
Stoelen kunnen vaak niet recht op gezet
Bij de eerste klas dat blijft hangen en valt toch terug op lui zitten
Veel reizigers die stiekem eerste klas reizen terwijl ze tweedeklas moeten zitten de gene die er voor betaalt heeft regelmatig geen plek
Treinen tussen Zwolle leiden Den Haag stampers vol
Vaak moeten er veel reizigers staan
Ook tussen Eindhoven en Rotterdam Delft te druk
Haarlem Zandvoort Amsterdam is ook regelmatig stampers vol
Geen camera toezicht in die oudere treinen
Dat die nieuwere treinen niet voor ledig wordt ingezet
Het zou veilig zijn als die nieuwe sneltreinen in gezet gaan worden
Ook voor gehandicapten veel beter dan kunnen ze makkelijk in en uit
Zonder dat trap gedoe nu in die oudere snel treinen
Ook veel geluidsoverlast met personen met muziek
Stilte zone wordt niet nageleefd vaak zitten daar ook aso lui
Die alles aan hun laars lappen
Veel rommel in de treinen te weinig toezicht controle
Misschien een idee dat iedereen bij het instappen ook nog wordt gecontroleerd op zwartrijders dit gebeurd namelijk nog steeds veel
Ook gebeurd het dat tieners poortjes open trappen kapot trappen
En er over heen klimmen dat komt steeds vaker voor
Fietsdagkaart ook via de ov-chipkaart realiseren
Dat het daar van afgeschreven wordt
Veel simpeler nu is dit ouderwets systeem
Voetbal reizigers Rotterdam via Zwolle Amersfoort Utrecht
Extra in de gaten houden
Zij zijn te erg aanwezig met drugs bier en
Vallen andere reizigers vaak lastig
Roken in de treinen komt ook vaak voor dit gebeurd ook stiekem
Of op de wc’s wordt ook wiet drugs gerookt zodat de trein er naar stinkt
Er zijn bepaalde lui die alles aan hun laars lapt
Rook bommen worden ook in de trein gegooid dit door voetbal reizigers
Dit komt ook vaak voor bij Rotterdam
Dit zijn zoveel redenen dat de reiziger vandaag besloten heeft
Voor definitief te stoppen met treinen het is niet meer veilig
Jammer maar helaas de NS maakt er zogezegd een klere zooi van
Dit al enige tijd zo misschien wordt het eens tijd dat een andere vervoerder
Het gaat waarnemen DB vervoer lijkt veel beter geregeld
Veel minder gedoe gezeik en meer controle

Gewenste Oplossing:
Als dit in de toekomt wordt verbetert
Camera toezicht in de treinen
Meer controle ets
En boetes uit delen met stiekem eerste klas zitten
Plus zwartrijders strenger aanpakken ets
En die nieuwere sneltreinen voor ledig overal laten reiden
Dat oudere spul defecte spul eruit gooien
Schenk dat aan Cuba waar ook die oudere bussen naar toe zijn geplaatst

Privator
8 maanden geleden

De NS kan beter over genomen worden door Arriva
Laat alles Arriva worden of de bus vervoerder EBS
De NS is helemaal niets de twee letters staan er al
Zo ge zegt een klote neuk bedrijf net als KPN
Die fraudeert ook met de kosten
Met Netflix Videoland en Disney +
Waarom zijn dit niet gewoon tv zenders
Inplaats van dure abonnementen om iedereen corona kaal te plukken

Privé
3 maanden geleden

65 plussers moeten gratis kunnen reizen
Vanaf 65 of ouder dan kan de auto blijven staan
Scheelt ongevallen en brandstof
Dit hebben ze in Luxemburg al ingevoerd