Trein naar Brussel wordt 45 minuten sneller (vanaf 2025)

Vanaf 2025 gaan er meer treinen rijden tussen Nederland en Brussel. De NS zegt met de Belgische vervoerder NMBS te hebben afgesproken dat het aantal intercitytreinen tussen beide landen wordt verdubbeld van 16 naar 32.

Minder stops

Al in 2020 kondigde NS aan dat de trein naar Brussel versneld zou worden. Toen was de planning per 2024, dat is nu een jaar verschoven naar 2025. Destijds sprak NS van een half uur reistijdwinst. Dat is nu verhoogd naar circa 45 minuten sneller. Zes à zeven minuten aan tijdwinst behaalt NS doordat de trein niet meer vanaf Amsterdam Centraal gaat vertrekken, maar vanaf Amsterdam Zuid. Amsterdam Zuid ligt dichter bij Schiphol, waardoor de reistijd dus korter wordt.

Daarnaast wordt de trein sneller omdat die niet meer gaat stoppen in Breda, Noorderkempen, Mechelen en Brussel Airport. De reistijd van Amsterdam naar Brussel wordt met de intercity daarmee teruggebracht tot twee uur. De vier stations die geschrapt worden door de versnelde trein, raken hun internationale verbinding echter niet kwijt want naast de snelle trein naar Brussel komt er nog een uurlijkse trein Rotterdam – Brussel bij. Die gaat wél stoppen in Breda, Noorderkempen, Mechelen en Brussel Airport.

Alsnog snelle trein naar Brussel

“Eindelijk krijgen reizigers alsnog een snelle intercity” stelt Hildebrand van Kuijeren van Treinreiziger.nl. Hij wijst erop dat oorspronkelijk in 2007 er een uurlijkse snelle trein tussen Amsterdam en Brussel moest ontstaan. Maar door het Fyradebacle verdween de ambitie voor een snelle toegankelijke trein naar België. De intercity naar Brussel werd trager dan ooit. De reisduur werd verlengd naar ruim 3 uur. Na kritiek van de Fyra-enquête werd de reistijd alsnog enigszins versneld. Maar een echt snelle intercity bleef uit. Die komt er nu alsnog.

Nieuwe concessie

NS gaat op de verbinding Amsterdam – Brussel de nieuwe ICNG-treinen inzetten. Deze treinen kunnen 200 kilometer per uur. In de trein is ruimte voor 413 reizigers. De Belgische spoorwegen zal voor het materieel zorgen voor de nieuwe intercity Rotterdam – Brussel, die dus niet of nauwelijks sneller wordt dan de huidige trein.

De nieuwe dienstregeling is onderdeel van voorlopige afspraken tussen de NS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die maandag zijn gepubliceerd. Deze zogeheten concessie voor het hoofdrailnet gaat in 2025 in.

This post was last modified on 14 augustus 2023 23:25

Bekijk reacties

 • Dat is dus die nieuwe trein Rotterdam - Brussel waarvan Alwetende Annemiek beweerde dat het een verzinsel was van die rare treinhobbyisten :-p
  Wel jammer dat deze verbetering met 15 jaar vertraging komt. De regering liet de oren te veel hangen naar de NS, waar een zekere Merel van Vroonhoven orde op zaken moest stellen na het Fyra debacle en niks beters kon verzinnen dan het uitkleden en verder verlangzamen van de Beneluxtrein. Als beloning mocht ze hoofd van de AFM worden.

  • Het komt inderdaad met 15 jaar vertraging. nS wilde destijds met de Intercity Max met maximaal 220 km p/u rijden op HSL Amsterdam - Brussel. En de HSL integreren in het hoofdrailnet.

   Maar ex-Minister van Netelenbos bemoeide zich ermee. En gooide de Intercity Max plan de prullenbak in. Het concept moest snelle HST naast Thalys worden. 2 keer p/u HST waar NMBS op tegen was. Communicatie tussen NS en NMBS was destijds slecht. NS top wilde hun plannen doordrukken.

   Zoals ze de keuze voor Fyra ook doordrukte. De rest is geschiedenis.

   Nu is de cirkel rond. De plannen van NS met ICNG komt redelijk overeen met de eerdere Intercity Max plannen. Wie het opzoekt zal een overeenkomsten zien. Wel zijn de huidige plannen met ICNG wat meer reëel.

   • Leuke reactie, mede ook omdat u deels aankaart dat toch blijkt dat het Intercity MAX plan destijds een prima plan was. Laten we hopen dat de rest van de plannen in enige vorm terugkeren in de toekomst.

   • "Maar ex-Minister van Netelenbos bemoeide zich ermee."

    Je draait de zaken om! - De minister heeft het voor het zeggen in het OV, behoudens de verantwoording die ze moet afleggen aan de democratisch gekozen volksvertegenwoording. Het is niet aan een NV om met een eigen plan lijnrecht tegen de wil van de regering en volksvertegenwoordiging in te gaan.

    • Daar zit wat in. De machthebbers die geen verstand hadden van trein en spoor beslisten. Zie Fyra enquête.

     Schoenmaker blijf bij je leest.

    • Het is werkelijk verbijsterend om vast te stellen dat kennelijk veel mensen geen flauw benul hebben van de dagelijkse democratische processen en de taken en plichten van de rijksoverheid. Er is gigantisch veel deskundigheid op tal van vlakken bij de overheid. Ja, bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houden zeer gekwalificeerde mensen toezicht op o.a. het KNMI, de luchthavens, de zeehavens, de waterkeringen, de infrastructuur voor het waterbeheer, de binnenvaart, de zeevaart, het rijkswegennet, de kunstwerken t.b.v. het wegverkeer, het vervoer van gevaarlijke stoffen en het railverkeer. De politieke leiders, de minister en staatssecretaris, overzien de macroprocessen, de inhoudelijke deskundigheid zit vooral bij de ambtelijke organisatie. Wanneer noodzakelijk, wordt externe deskundigheid ingehuurd.

     Een lid van de Tweede Kamer hoeft niet een onderwijs of zorgsector te hebben gewerkt, een militair verleden te hebben of op een boerderij te wonen, om een zinnig oordeel te vellen over plannen die een impact hebben op het onderwijs, de zorgsector, Defensie of de landbouw of veeteelt. Onze volksvertegenwoordigers zijn gemiddeld hooggeschoold, erudiet, en vaak in nauw contact met allerhande belangengroepen. Zij worden geacht in staat te zijn om een goede inhoudelijke afweging te maken op basis van harde feiten en stevige argumentatie. Het afzeiken, ook hier bij Treinreiziger, van politici en volksvertegenwoordigers, is een treurig zwaktebod. Fatsoenlijke mensen hoeven iemands mening niet te delen, of zelfs maar te begrijpen, om deze te kunnen respecteren. Drammers vertonen verachtelijk dominant gedrag.

     Bij de besluitvorming rond het railverkeer is het niet anders. Vanuit verschillende hoeken (regionaal besturen, de spoorwegbedrijven, vervoersorganisaties enz.) worden suggesties voor ontwikkelingen/verbeteringen ter tafel gebracht. Voorstellen worden op verschillende ambtelijke niveaus onderzocht en doorberekend, voordat er een eerste planversie wordt uitgewerkt. Uiteraard spelen de wettelijke kaders een rol, een ook Europese regels, kosten, de haalbaarheid en de verwachte effecten. Pas na een intern ambtelijke traject wordt een project onder de aandacht van de politieke leiding gebracht. Als de seinen op groen staan, volgt er nog een politieke gang door de Tweede en Eerste Kamer. En dan begint er een zorgvuldig aanbestedingstraject.

     De rijksoverheid heeft de wettelijke plicht om gedetailleerde verantwoording af te leggen aan de Volksvertegenwoordiging. Dat is vaak tegen het zere been van de NS-medewerkers, die uitkramen dat de overheid alleen maar geld dient te schuiven en zich verder nergens mee moet bemoeien. Gelukkig zijn de boekhoudkundige regels in ons land zwaar geborgd, en krijgen platte opportunisten geen kans om zich onwettig te verrijken. Daardoor duurt het begroten en budgetteren wel wat langer dan we fijn vinden, maar daardoor kunnen we ook veel bereiken. Zonder die financiële discipline, zoals tijdens de Corona-noodsituatie, ontstaat er chaos en misbruik van rijksgelden, opgehoest door de belastingbetalers.

    • Allan:

     Een hele lap tekst. Maar tijdens de Fyra enquête werden diverse deskundige ambtenaren opgeroepen. Ook zij hebben Goyen gemaakt. Bepaald niet alleen NS.

     Waarom werd HSL aanbesteed? Dat werd nergens destijds in Europa gedaan. Het wiel werd opnieuw uitgevonden. Waar het toe geleid is via de Fyra enquête bekend geworden. Een domino aan fouten werden er gemaakt.

   • @Hanzeboog.
    Ik zie al die voortdurende stelligheid van Annemiek nog steeds voor mij:" Die trein komt er niet." Die trein komt er dus wel!
    Lijkt mij wel een enorme misser dat de snelle trein naar Brussel in Amsterdam op het verkeerde station vertrekt en aankomt en niet waar veel internationale reizigers zijn willen: Amsterdam Centraal. Dat wordt druk overstappen op Schiphol, terwijl dit station vaak al overbelast is.

    • Alle internationale treinen gaan naar Amsterdam zuid, ze willen Amsterdam centraal minder drukker maken.
     Ook gewone intercity’s dacht ik meer naar zuid dan centraal.

    • Ik kan het nog altijd niet begrijpen. Er moet natuurlijk altijd gepuzzeld worden met waar de treinen langs rijden, maar als je op het punt staat om bijna alle lange-afstandstreinen en álle internationale treinen weg te moffelen naar een raar gelegen, unheimisch excuus voor een station dat voor het gemak maar tussen twee weghelften van een snelweg ligt, dan hoort er toch een alarmbelletje te gaan rinkelen.

   • tja achteraf gezien was het inderdaad beter als ns en NMBS samen direct voor een intercity max plan hadden gepleit, vooral omdat het tijdsverschil gering is en je inderdaad kan afvragen wat het nut van 300km/h is met de zwakke bodem en korte afstand (46km) tussen Rotterdam en Amsterdam. Het zou de kosten flink teruggebracht hebben als we de max snelheid op 220 gehouden hadden.

    België wou sowieso liever geen hogesnelheidslijn tussen Antwerpen en Rotterdam bouwen, maar de bestaande spoorlijn opvoeren vanwege de korte afstand.

    • Ik lees veel info met weinig tot geen inhoud gebaseerd op feiten. Zoals de HSL, snelheid, route (plan Bos), rekenmethodiek exploitatiekosten, opkomst Amsterdam Zuid versus Amsterdam CS, Merel van Vroomhoven, Fyra concept om te kunnen voldoen aan de door NL uitgevraagde vervoer concessie, minimale snelheid op de HSL (zijnde 220 km/h, HSL uit en later (gelukkig) weer in HRN, et cetera. Dan vergeet ik maar even de door de Kamer geëiste verbinding met Paris (zonder dit af te stemmen met de betrokken landen noch inframanagers et cetera.
     Nu de minimale snelheidseis na het verlies van de rechtzaak is afgekocht kan er met de 200 km/h treinen (de NMBS rijdt hier al super veel haren mee op de HSL2 Liėge-Brussel en straks de NS ook met de subserie in de ICNG.
     Mijn advies, lees de rapporten, niet de krantenkoppen met veelal verkooptechnische halve inhoud.

 • Volgens de deskundigen moet men toch per se over het boemelspoortje over de Lelylaan naar Amsterdam Centraal. Duidelijk dat dit veel slimmer is.
  Wel moet men eind volgend jaar dan genoeg ICng voor Belgisch spoor hebben.
  Gelukkig niet meer naar Breda, dat kost alleen al 20 minuten.

  • Internationale treinen gaan nog naar Amsterdam Centraal. Maar de ICNG gaan i.v.m. werkzaamheden bij Amsterdam Centraal via Amsterdam Zuid rijden. En via Amsterdam Zuid doorgetrokken naar andere bestemmingen in Noord Nederland (Zwolle- Groningen/Leeuwarden), Oost Nederland (Amersfoort/Enschede) en vanwege compensatie aan Zeeland is verbinding naar Vlissingen (1 keer p/u) ook mogelijk. Zie rapport Wind in de Zeilen van Bernard Wientjes.

   • U zult het allemaal weer weten. Eerder moesten de treinen beslist naar Centraal. Nu moeten ze weer doorrijden naar Nergenshuizen.

    Eerst maar zien dat ze december '24 kunnen gaan rijden.

    • De aanleg van de ontbrekende boog tussen de zuid- en westtak van de Ringspoorbaan wordt al tientallen jaren door de gemeente Amsterdam en NS tegengewerkt. De Noord-Zuidlijn moet blijkbaar gepushed worden, al ontbreekt op deze metrolijn tariefintegratie.

     En Amsterdam Centraal wordt in de praktijk gedevalueerd tot Sprinter-station…

   • Kan iemand me uitleggen waar die eeuwige integratie-fetisj vandaan komt? Je kunt niet alle treinen overal in integreren. In hemelsnaam laat de nieuwe ICd naar Brussel gewoon beginnen en eindigen in Amsterdam-Zuid.

    • Tja, waarom hebben die domme Nederlanders overal tegen hoge kosten centraal stations aangelegd, waarom hebben ze in de vorige eeuw in Amerika allemnaal union-stations gebouwd in hun belangrijke steden? Vragen, vragen, vragen.....

     Serieus antwoord op je vraag: voor veel Nederlanders en zeker voor bedrijven kan Amsterdam Zuid gunstiger liggen, maar zeker niet voor Haarlem.

     Grootste nadeel is dat het concurrentievoordeel van een hogesnelheidstrein t.o.v. het vliegtuig wegvalt: de hogesnelheidstrein verslaat het vliegtuig juist op het voor- en natransport omdat die over het algemeen vanuit hartje stad vertrekt. Dus vanuit het perspectief van de buitenlandse reiziger naar de toeristen-hotspot Amsterdam is het een grote achteruitgang en wordt het vliegtuig weer aantrekkelijker, zeker als het vliegen ook nog veel goedkoper is.

    • @Lezer, dat begrijp ik. De vraag was echter 'waarom er per se doorgetrokken zou moeten worden naar Groningen en Leeuwarden', terwijl je daarmee een internationale (!) trein enorm kan vertragen. Het zou dan logischer zijn de Amsterdam-Rotterdam of Amsterdam-Breda door te trekken.

    • Doortrekken van Breda - Amsterdam wordt ook gedaan. Vanwege werkzaamheden bij Amsterdam Centraal koppelen ze de treinseries 700 (Leeuwarden - Den Haag), 1800 (Groningen - Den Haag) en 900 (Intercity Direct Amsterdam - Breda) aan mekaar. Het wegvallen tussen Amsterdam - Schiphol wordt opgevuld door hoge frequenties met Airport Sprinters. Tussen Schiphol - Den Haag rijden al vele treinen.

     De ICNG België zal niet gehinderd worden door extra andere HSL IC en Eurostar. Want de frequentie gaat niet fors omhoog. En de ICNG rijdt met 200 km p/u. Het verschil in reistijd met ICNG met kortere haltering bij stations en Eurostar/ICNG België tussen Schiphol - Breda zal niet groot zijn.

  • Amsterdam-Zuid is per trein onbereikbaar vanuit 90% van Noord-Holland (Haarlem, Alkmaar, Den Helder, Hoorn, Zaandam etc). Of verwachten ze dat al deze mensen eerst naar Amsterdam CS reizen en dan met baggage vier verdiepingen lager de Noord-Zuidlijn pakken? Oh nee, want het treinticket is daar niet eens geldig.
   Alternatief is met een extra overstap op Sloterdijk naar Schiphol, en daar dan op de IC naar België. Wat een vooruitgang.

   • Er rijden ook direct Sprinter vanuit nHolland naar schiphol. En hoe erg is het nu dat een paar reizigers er niet vrijwillig voor kunnen kiezen om sneller te kunnen rijzen, wat ze alleen maar een extra overstap kost.

    Goed oke ik snap dat voor gehandicapten een stuk ingewikkelder kan worden. Maar je kunt nu eenmaal niet heel de samenleving op een kleine minderheid aanpassen.

    En trouwens volgens mij hebben de nieuwe Sprinters daar en de ICNG. Gelijkvloerse instap, waardoor het voor rolstoelgebruikers al veel eenvoudiger word.
    Maar ze kunnen bij station Sloterdijk nog wel wat verbeteringen doorvoeren. Zonder dat andere er heel hard op achteruit gaan

    • Heel Noord-Holland noordelijk en westelijk van Amsterdam is niet een "paar reizigers". En ja er rijdt één sprintertje van Hoorn naar Schiphol. Wat een geweldig alternatief.
     De auto wordt steeds aantrekkelijker.

  • Daarom zitten ze in de testperiode. Maar denk je dat NS en NMBS deze plannen zouden laten doorgaan als ze geen vertrouwen in hun nieuwe IC hebben?

   Denk je dat Alstom hun Coradia Stream aan spoorbedrijven in Denemarken, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Roemenië en Italië kunnen verkopen als de Coradia Stream niet betrouwbaar was? Al is elke Coradia Stream vanwege de verschillende specificaties van spoorbedrijven anders.

   De reden dat de NS Coradia Stream nog niet massaal instroomt zijn de hoge eisen van NS aan Alstom. Als NS hun goedkeuring geeft zal Alstom een aantal opgestelde ICNG sneller laten instromen.

   • De ICNG zit inmiddels al drie jaar in de testperiode. Wel wat lang. Euvel is denk ik vooral de beperkte capaciteit (417 zitplaatsen) ten opzichte van een IC Direct met zeven rijtuigen (ca. 500 zitplaatsen) die deze trein moet vervangen, en het volgens mij niet bepaald populaire interieur met al die vierzits bankjes zonder werkmogelijkheid.

    • Ze kunnen 2 treinstellen koppelen, daarnaast dat er 2 treinen gaan rijden per uur zal het ook wat berlichtten. Alleen hadden ze trage trein ipv naar rotterdam beter na breda naar het oosten kunnen laten doorrijden, naar nijmegen of uttecht via den bosch (met dan een perron overstap tussen beide treinen in antwerpen).

 • Toen de verbinding Amsterdam-Brussel-Zuid na de Fyra werd opgezet gooiden NS en NMBS het op een akkordje om de prijs flink op te schroeven. Nu de lijn versneld wordt, zullen ze er vast nog een schepje bovenop gooien..
  Vraag is, of de tragere verbinding via (voor Zuid-Nederlanders vanuit) Breda geen lager tarief krijgt, en is reserveren ook voor deze trein noodzakelijk?

  • De belachelijke hoge tarieven voor Fyra was vanwege de veel te hoge bod van NS om de concessie te winnen. Toeslag van 60% in Traxx + ICR! Je kunt wel raden hoe leeg die treinen in 2010 waren.

   Natuurlijk gaan ze dezelfde fout niet maken. Er is door een ex-Minister besloten dat NS maximaal 30% van de ritprijs aan toeslag mag vragen.

   Als NS weer hoge tarieven vraagt verliezen ze de concurrentieslag met Eurostar Amsterdam - Parijs/Londen en NMBS IC Brussel - Breda/Rotterdam.

   Een ezel stoot.....

    • NS participeert erin via verkoop van tickets. Ook heeft NS tot 2025 een exclusief contract op HSL.

     Geen idee hoe dat na 2025 is. Vermoed dat de Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de HSL vrij houdt voor open acces vervoerders.

    • Dat is wel heel mooi politiek correcte verwoorden, de ns heeft simpelweg Monopolie op de HSL en vraagt dus €130,- per km die er door derde partijen op gereden word. Legale afpersing zou de lading beter dekken. Gelukkig gaat de minister daar een einde aan maken. Jammer dat het via Brussel moest, zijn we als land echt zo diep gezakt dat we zelf geen beslissingen meer kunnen nemen?

    • Vanaf 2025 is er voor Eurostar/Thalys geen reden meer om nog met NS samen te werken. NS voegt vooral kosten toe dus Eurostar kan het beter zonder NS organiseren.

     Idem dito kan DB dan de samenwerking met NS beëindigen en hun treinen in Nederland door Arriva laten rijden.

    • Wat @Realisme graag voorstelt klinkt over het algemeen niet als een ramp, maar bij God ik smeek u, noem die laatste naam niet voordat het ook echt gebeurt. Als DB het in een samenwerking kan, kan DB het ook alleen.

    • Overigens zie ik geen reden om zonder samenwerking te rijden, juist omdat nu het obstakel van NS’ afpersing aan de kant is. Het is natuurlijk niet nodig voor elke kleine vervoerder, maar de Berlijntrein bijvoorbeeld zou aardig wat op imago inleveren als NS plots uit beeld is en de reizigers opeens alleen via een buitenlandse vervoerder kunnen boeken. De integratie met NS die de ICE-I en Berlijntrein genieten is niet iets om zomaar weg te gooien, naar mijn nederige mening.

   • Na 2025 wordt het hsl traject open access, dus er kan zeker concurrentiedruk komen op de ns als zij te hoge prijzen gaan rekenen.

 • Jammer dat men de tragere variant van de Benelux lijn niet doortrekt naar Den Haag Centraal opdat Den Haag ook een verbinding heeft met Brussel. Voor de rest is dit wel een verbetering waar veel reizigers op zitten te wachten en de tragere variant stopt bedient de rest van de plaatsen, waardoor men dienstregeling technisch geen verschil merkt.

  • NMBS heeft nooit iets in een verbinding naar Den Haag gezien. Dat verklaarde een Belgische ex-Minister in Zembla al. Dat was een programma uit een ver verleden.

  • Het doortrekken van de standaard Benelustrein naar Den Haag Centraal, klinkt goed. Maar het de hele dag onttrekken van een spoor op een kopstation, is een lastig punt. Waarbij ik aanteken dat ik aanneem dat de sporen 11 en 12 van het station Den Haag Centraal, zijn voorbestemd voor de RET sprintertreinen, na de aanstaande overdracht van de sprinterdiensten van de NS aan de RET. Daarbij is er de bijzondere omstandigheden dat Den Haag twee ‘hoofdstations’ kent; Centraal en HS. Eindigen op spoor 1 van station Den Haag HS, lijkt mij een prima alternatief. Overigens is er een goede metroverbinding tussen Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal, en dat maakt een doorgaande Beneluxtrein minder urgent. Alles overwegende, zou ik kiezen voor drie of vier doorgaande treinen in de ochtendspits en drie of vier treinen in de avondspits, van en naar station Den Haag HS.

  • Naar den haag zal de nieuwe intercity nog steeds sneller zijn. Ik zou hem eerder doortrekken naar eindhoven of nijmegen.
   Dan is breda geen omweg meer, en krijgen deze steden een versnellde verbinding met belgie.

 • Voor mensen die niet zo nodig over amsterdam naar brussel willen:
  - de thalys geeft 1:10’ rotterdam-brussel
  - ns 1:30 ???
  dat schiet dus lekker op 🙄

  • Reistijd was 172 minuten tussen Amsterdam C - Brussel Zuid. Zoals hierboven staat aangegeven zal het 45 minuten tijdswinst worden tussen Amsterdam Zuid - Brussel Zuid. Totaal 127 minuten. Thalys heeft er ruim 110 minuten voor nodig.

   NMBS toont op hun site dat de ICNG stopt op Brussel Zuid, Brussel Centraal, Brussel Noord, Antwerpen Centraal, Rotterdam Centraal, Schiphol, Amsterdam Zuid. En dan waarschijnlijk naar Lelystad Centrum/Lelystad opstelterrein rijdt:

   https://press.nmbs.be/nmbs-en-ns-verdubbelen-intercity-aanbod-tussen-belgie-en-nederland

   • De trein gaat helemaal niet naar Lelystad. Dat staat nergens. Meer waarschijnlijk zal hij naar Zwolle gaan als er wel doorgereden wordt. Daar heb je nog flink wat connecties. Lelystad is een polderstad waar de mensen dan vanuit Zwolle apart naar toe zouden moeten.

    • De trein keert gewoon aan het perron. Net als nu in Breda en waar meer. Met de perronkrapte zal het wel vlot moeten gebeuren.
     Het Duivendrechtse keerstation is er voorlopig nog niet door gebrekkige inzet en geklaag van de mensen daar die de A10 berm als natuurgebied willen zien.

     Ze kunnen ook naar Watergraafsmeer door de achterdeur maar dat kost te veel tijd zou ik zeggen.

     Voordeel van Zuid is dat je bij problemen op de HSL over de Bijlmer en Woerden kan rijden om zo de dienst toch te rijden. Dan worden die viaducten ook eens gebruikt. Leuk uitzicht.

    • Overigens is er bij Diemen Zuid al een opstelspoor van 300 meter. Daar kun je zo beginnen met treinen schoonmaken en 'keren'.

     West van Duivendrecht is er ruimte tussen de sporen voor twee keersporen. Alleen niet zo lang. Kan zo aangelegd worden. Iets naar het Oosten is er ook ruimte. Het is daar ook een stuk viersporig.

     Ook kan met de trein natuurlijk op RAI 'keren' daar is het een stuk rustiger en ook viersporig.

     Tijd om RAI-Knooppunt-Diemen eens uit te breiden naar viersporig en met keersporen. Een groot stuk is al op breedte en heeft vier sporen. Zo ingewikkeld kan het niet zijn. Station Duivendrecht is wel lastiger door het haaksliggende bovenstation.

    • Tussen Rotterdam en Antwerpen is de ICNG 20 minuten trager dan Thalys, waarschijnlijk voornamelijk door een Vmax van 200 km/u ipv 300. Daarna zou de trein nog 47 minuten hebben om naar Brussel-Zuid te rijden (zeg 40 minuten naar Brussel-Noord plus stops in Noord en Centraal).

    • Dat is in de tunnels waar de snelheid erg laag is. Zo kunje wle makkelijk mensen ophalen, instappen en uitstappen is dan zo geregeld.

    • @Dries, inderdaad. De Thalys staat 8 minuten stil op Brussel-Zuid omdat het in- en uitstappen gewoon veel tijd kost als het allemaal op één station gebeurt. De Benelux/INCG heeft ook een regionale functie en stoppen op Brussel-Centraal (woon-werkverkeer, toeristen, aansluiting metro 1-5) en Brussel-Noord (woon-werk en aansluitingen trein) hoeft niet veel extra tijd te kosten. De ICE van/naar Duitsland stopt ook op Brussel-Noord, maar rijdt verder in hetzelfde pad als Thalys. Rara hoe kan dat? (Hint: kijk eens naar de minideuren van een Thalys)

    • Jeroen:

     Het in - en uitstappen met de 1300 mm brede deuren met ICNG (België) gaat sneller dan met Thalys. Op Schiphol zie je achterin spoor 1 of 2 de treinreizigers uitlaten. Ondanks dat het alleen uitlaten is gaat de in - en uitstappen met ICNG op spoor 1 of 2 sneller.

     Bij instappen op Thalys zie je vaak reizigers die aan het vele servicepersoneel vragen of ze in de goede rijtuigen zitten. Als ze op Schiphol op spoor 5 of 6 direct op de goede plek zouden staan was het eenvoudiger.

    • @Hanzeboog

     Dat het instappen bij (onder meer) Thalys langer duurt heeft weinig met de deuren te maken. Het heeft vooral te maken met reizigers die bij een verkeerde deur instappen en dan alles en iedereen ophouden terwijl ze tegen de stroom in alsnog bij hun gereserveerde zitplaats proberen te komen.

 • In praktijk zal de tragere IC brussel vanuit Rotterdam alleen gebruikt worden door binnenlandse reizigers naar Breda. In mijn ogen zou doortrekken naar Eindhoven logischer zijn.

  • Intercity Direct Breda - Amsterdam Centraal zal in dienstregeling 2024 terugkomen. In dienstregeling 2025 zal het omgebogen worden via Amsterdam Zuid.

   Maar betwijfel of NS dan alle 50 achtdelige (21 ICNG België, 2 ICNG Duitsland, 27 ICNG Nederland) en 49 vijfdelige ICNG zal hebben. Gok eerder op dienstregeling 2026 dat de ICNG tussen Breda - Groningen/Leeuwarden zal rijden.

   De IC(NG) Den Haag - Eindhoven (2 keer p/u)en NMBS IC Rotterdam - Breda - Brussel zullen erbij komen. NMBS heeft blijkbaar geen behoefte aan doortrekking naar Eindhoven.

  • Ja inderdaad, en reizigers ten zuiden van Antwerpen naar Rotterdam willen stappen toch wel over, het scheelt zo veel tijd. Alleen reizigers Rotterdam - Noorderkempen hebben hier voordeel van. Dat zullen er vast veel minder zijn als Tilburg/Eindhoven - België. Dan Verbind je 2 universiteitensteden met België. En kan Tilburg de naam Tilburg centraal krijgen

   • Dat wilt zeggen dat zeggen als er geen goede gegarandeerde aansluiting in Breda wordt voorzien dat reizigers uit Noorderkempen worden afgestraft als ze de route richting Tilburg/Eindhoven zouden verleggen.

  • Ik denk dat Rotterdam aangedaan wordt om het gebruik van de hsl zuid weer op te pakken. Er kan dan ook gewoon 5x per uur een trein rijden naar Breda. Ik vind het zelf ook wat te braaf. Er komt alleen bij kijken dat er met name na Antwerpen Centraal wat stations rechtstreeks worden verbonden met Rotterdam CS. Ik weet niet of dat voldoende reizigers trekt die tussen België en Nederland reizen. Schiphol wordt bv. ook niet door dat traject aangedaan, aangezien de afstand te groot wordt en het station is al overvol zodat er nauwelijks meer ruimte is om er nog meer treinen te laten rijden

   • Breda is sws wel direct verbonden met Rotterdam over de HSL, en voor die paar overige reizigers word de reis waarschijnlijk korter met een goede overstap op Breda, ipv die 10 minuten die nu nodig zijn om kop te maken

  • Schijnbaar is wel veel verkoop vanaf de bestemmingen op de blauwe lijn naar België.
   Eindhoven ligt niet in België

    • Het lijkt mij een goede zaak dat het automatisme van alle treinen naar Amsterdam Centraal of Utrecht Centraal, eens wordt doorbroken. Er zijn meer goed te beargumenteren alternatieven. Ook in Londen of Parijs is niet al het verkeer op één station geconcentreerd, en dat werkt kennelijk tot tevredenheid, want er zijn geenplannen in uitvoering om daar alles met alles te verbinden. Als Amsterdam Centraal geen eindpuntspoor kan vrijhouden voor nog een trein dienst, dan zal men wel naar alternatieven moeten zoeken.

     Rotterdam is goed bereikbaar vanuit meerdere delen van het land en het station daar kan (na het wegvallen van de Hoekse Lijn) een extra eindpuntfunctie nog wel aan. Baardstaart meent dat een doortrekking naar Den Haag fijn zou zijn, maar er zijn meer mogelijkheden. Om en om van Breda naar Eindhoven lijkt mij helemaal niet verkeerd. Mocht die route langere tijd onderbezet blijven, dan kan je alsnog ingrijpen.

     Doortrekken van de standaard Benelux-treindienst naar Den Haag kan het beste afgewikkeld worden op spoor 1 van station Den Haag Hollands Spoor. Vanaf dat (koninklijke) spoor, is het mogelijk om de afslag richting Voorburg en Utrecht te maken. Overdag lijkt het mij prima om de rit te eindigen in Rotterdam, maar in de ochtend- en middagspits zou ik de trein enkele keren willen doortrekken, om een maximaal bereik te creëren. Dan rijdt de ene trein van Breda door naar Eindhoven en de volgende van Breda naar Rotterdam, Den Haag HS en Utrecht Centraal. Maar ja, er zullen altijd reizigers zijn die net geen goede overstap kunnen maken. En onze Dries en Annemiek zullen dit woeste voorstel zeker afbranden.

    • allan, de Benelux vanaf Den Haag CS (na de HSL gestart) is al weer afgeschaft vanwege onnut, dwz gebrek aan reizigers. Den Haasg is een metro-ritje naar Rotterdam.

     Overigens ben ik er wel voor Utrecht als eindput voor de Oost verbindingen te zien. Berlijn en Frankfurt kunnen goed vanaf Utrecht gereden worden. Strikt genomen kan Den Haag ook maar daar zal men weer te weinig opstappers hebben.

    • allan, beter zou zijn Den Haag CS naar achteren te verlengen zodat men perrons aan de doorgaande lijn kan hebben. Het zal te moeilijk zijn.

     HS is een junkenstation, ondanks de koninklijke wachtkamer en het ongebruikte spoor 1. De koning kan wel een eigen perrontje krijgen of Mariahoeve gebruiken.

   • Het lijkt mij logisch dat de versnelde Benelux-verbinding, qua reistijd tussen de Thalys/Eurostar en de standaard Beneluxtrein in, qua prijs ook tussen die twee verbindingen in zal zitten. Dus wat duurder dan de standaard Benelux-trein maar wat goedkoper dan de Thalys/Eurostar/trein.

 • In praktijk zal de tragere IC Brussel vanuit Rotterdam alleen gebruikt worden door binnenlandse reizigers naar Breda. In mijn ogen is doortrekken naar Eindhoven logischer.

 • Bij het ministerie hebben ze blijkbaar nog niet van SMART-formuleren gehoord. De tekst over de verbindingen naar Brussel vind ik niet echt heel handig gekozen. Dat al die tussenstops komen te vervallen staat namelijk niet in de ontwerpconcessie bijvoorbeeld.

  • NMBS communiceert het als volgt:

   https://press.nmbs.be/nmbs-en-ns-verdubbelen-intercity-aanbod-tussen-belgie-en-nederland

   De grootste stations in Brussel stopt de ICNG België. Daarna stopt het op dezelfde stations als huidige Thalys tot Schiphol.

   De nieuwste NMBS Intercity neemt de stoppatroon van de huidige Beneluxtrein over tussen Rotterdam - Brussel.

   De treinreizigers gaan er op vooruit. Dat betekent dat de pendeltrein Noorderkempen - Antwerpen Centraal gaat verdwijnen. Die rijdt nu alleen in de piekuren.

   • Het gaat er niet om wat er in een persbericht staat. NS, NMBS en de Nederlandse en Belgische politiek zijn het op dit moment wellicht eens over hoe de verbindingen eruit moeten komen te zien. Maar een document met eisen voor de concessiehouder stel je vooral op voor een moment dat je het niet meer met elkaar eens bent. Dan is het wel handig om vastgelegd te hebben wat de bedoeling is.

    Er wordt hier alweer volop bediscussieerd of Amsterdam Zuid of Amsterdam Centraal handiger is. Een prima discussie om te voeren. In de concessie staat echter helemaal niet benoemd op welk Amsterdams station de trein moet stoppen. Dus als NS om wat voor reden dan ook het in 2028 een goed idee vindt om de trein voortaan in Amsterdam Muiderpoort te laten halteren, dan is dat volgens de concessie-eisen geen enkel probleem. Verder bevat de tekst over de verbindingen naar België nog zoveel vaagheden, waardoor NS feitelijk de vrije hand heeft.

  • Die hele ontwerpconcessie staat vol met 'eisen' die (ik vermoed bewust) zo vaag omschreven zijn dat NS zich er in praktijk niets van aan hoeft te trekken.

  • Tja, als ze een goede overstap op Antwerpen mogelijk maken word je reis vrijwel altijd sneller

 • Wat een amateurs. Één debakel na het andere en van een mislukte Hi speed trein is er nu een trein die lijkt op een doorsnee stoptrein in het buitenland met een paar minuten tijdwinst.

Share

Recent Posts

Trein naar Berlijn, vanaf € 10 met GoVolta: een betaalbare reiservaring

Vanaf 1 mei 2024 wordt reizen naar Berlijn een stuk toegankelijker en betaalbaarder dankzij de…

20 uur terug

Denkend aan Zwitserland of liever Reizend naar Zwitserland?

Terwijl het televisieprogramma "Denkend aan Zwitserland" van Omroep Max de harten van vele Nederlanders verovert,…

1 dag terug

Vakantie Zwitserland per trein? Tips en tricks

Zwitserland, bekend om zijn adembenemende landschappen, knusse bergdorpjes en efficiënte treinnetwerk, is de perfecte bestemming…

1 dag terug

Nieuw vervoersplan bij extreem winterweer moet ervoor zorgen dat deel van alle treinen kan blijven rijden

Een nieuw collectief vervoersplan van treinvervoerders moet ervoor zorgen dat zo'n 15 procent van alle…

2 dagen terug

Bijna helft van alle IC Direct-treinen op HSL vertraagd door werkzaamheden en problemen op spoor

De afgelopen maand was 47 procent van alle IC Direct-treinen op de HSL (Breda-Rotterdam-Amsterdam) vertraagd,…

3 dagen terug

Reserveren verplicht voor de ICE Amsterdam – Frankfurt / Basel

Wil je met de trein naar Duitsland? Als je gebruik maakt van de ICE Amsterdam-…

3 dagen terug