Tram naar TU Delft opnieuw uitgesteld: inmiddels 15 jaar vertraging

3 maanden terug

Opnieuw is er tegenslag voor de nieuwe tramlijn naar de TU Delft. In de oorspronkelijke plannen was er per dienstregeling 2008 een tram voorzien van de Delftse TU-Wijk met Leidschendam (lijn 19). Inmiddels is duidelijk dat de tram naar de universiteitswijk niet voor december 2022 gaat rijden.

Elektromagnetische straling

De nieuwe vertraging wordt volgens AD Delft veroorzaakt door hogere elektromagnetische straling dan voorzien. Daardoor kunnen tijdens het rijden nanotechnologische systemen van onderzoekscentra van de TU Delft verstoren. Om die reden zal de tram niet per december dit jaar gaan rijden, wat vorig jaar nog werd voorzien.

Eerder liep het project al jarenlang vertraging op door de status van de Sint Sebastiaansbrug. Die brug is inmiddels vernieuwd en werd vorige maand weer in gebruik genomen. Daarmee leek de tramlijn eindelijk naar de TU Delft te kunnen gaan beginnen. Kort na de opening van de brug zijn de nieuwe problemen boven tafel gekomen.

Oplossingen

Er wordt nu gezocht naar een oplossing. Zo zullen de nieuwe trams worden uitgerust met een systeem dat de vrijkomende elektromagnetische straling dempt. Daarnaast worden de bovenleidingmasten worden dichter op elkaar geplaatst, waardoor minder straling vrijkomt. Volgens het AD wordt het tracé ook ingekort tot de Kruithuisweg, waardoor het zuidelijk deel van de TU Campus verstoken blijft van een tramverbinding. Ten zuiden van de Kruithuisweg zijn onder meer het Reactorinstituut Delft en de faculteit voor Lucht- en Ruimtevaarttechniek gevestigd.

Blamage

Tramlijn 19 rijdt overigens al wel jaren (sinds 2010) tussen Delft station en Leidschendam Leidsenhage. Omdat de tram niet kon starten in de TU-wijk, reed de tram in de eerste periode van en naar Delft Tanthof. Tijdens werkzaamheden is de lijn ook een periode ingekort geweest tot de Nieuwe Plantage.

Een nauw bij het proces betrokken bestuurder spreekt tegenover het AD van een ‘blamage‘. “Het is al jaren bekend dat de Avenio-trams op dit traject gaan rijden en dat ze straling veroorzaken. Het is bijzonder dat de knappe koppen op de TU Delft dit probleem niet tijdig hebben onderkend en opgelost.”

Reizigersaantallen

De tramlijn wordt momenteel (2019) gebruikt door circa 6.500 reizigers per werkdag. Dat is veel minder dan eerder werd voorzien. In 2009 meldde de Gemeente Delft op haar website dat de verbinding circa 16.000 tot 18.000 reizigers per dag zou trekken. Woordvoerder Marijke Poppelier van de HTM benadrukte vorig jaar tegenover Treinreiziger.nl dat die prognoses nu niet meer representatief zijn. “Het is nu tien jaar later, het is anders gelopen. In die tijd was er bijvoorbeeld nog geen sprake van The Mall of the Netherlands” legt de woordvoerder uit.

Voor meer achtergrond: zie ons artikel van vorig jaar.

This post was last modified on juli 16, 2020 10:47 am

Bekijk reacties

 • Inmiddels zijn er hybridevoertuigen die een deel van de reis op batterijen kunnen rijden. Misschien ligt daar de oplossing?
  Er is in Delft vast wel iemand te vinden die daar verstand van heeft.

  • HTM zit vast niet te wachten op kostbare accu- of supercap-inbouw in hun trams, tenzij daar een bredere businesscase van is te maken (beperken pieklast / betere recuperatie?).
   Mogelijk is APS ('onderleiding') beter te realiseren, want meeste kosten aan infrazijde. Zie wikipedia 'Alimentation par le sol'

   • Tja, misschien is APS iets. Maar wellicht ook weer een bron van ongewenste 'bijverschijnselen'. Ik ben er niet mee bekend.

 • TU Delft, HTM, enz. enz. Een grote collectie van volslagen incompetente figuren, die elkaar naar de kroon steken in het bereiken van de grootst mogelijke mate van onkunde, achterlijkheid en idiotie.

  • Want jij kan het beter in je eentje? Wat is precies je bedoeling met zo'n ongenuanceerde generaliserende opmerking? Denk je echt dat het zo simpel ligt dat niemand er bij de TU en HTM hier kennis van heeft? Dat uitstel telkens komt vast niet alleen daardoor.

   • Ach,we zijn de Noord-Zuidlijn in Amsterdam en de Hoekse lijn,Rotterdam-Hoek van Holland nog niet vergeten..... (en die laatste is nog niet eens af)

    • Per stuk hebben die niets met elkaar te maken. En wat er niet goed aan zou zijn is maar perceptie en gaat voorbij aan de feitelijke bron van problemen.

   • Oh ja? Een van de best aangeschreven universiteiten op civiele techkniek, en top 3 qua bouwkunde en architectuur wereldwijd.

    • Toegepaste Fysica is ook top. Veel belangrijke ontwikkelingen gedaan. Nu weer met de quantumcomputer waar Microsoft zwaar zit te investeren.

 • De knappe koppen weten dit niet eens die kijken niet verder dan hun PC Ze moeten dit net als de Uithoflijn doen daar is dit opgelost lees volgende :
  Om de effecten van de elektromagnetische straling op de gevoelige onderzoeks- en behandelapparatuur van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht te beperken, is de bovenleiding in korte secties onderverdeeld, dit heet sectioneren. Hierbij wordt elke bovenleidingmast van voeding voorzien waardoor de bovenleiding uit kortere lussen bestaat, en minder elektromagnetische straling veroorzaakt. Voor elk voedingspunt is een kast nodig. Dit betekent dat er elke twintig meter een kast langs de tram/busbaan staat. In de voetgangersgebieden of bij wegkruisingen zijn de kasten onder de grond geplaatst. Voor de andere kasten is gezocht naar locaties die de minste hinder opleveren.

  • Denkt u werkelijk dat de "knappe koppen" waar u op doelt hier iets over te zeggen hebben gehad? Die hebben over het algemeen wel wat beters te doen dan de problemen op te lossen van een lokaal trammetje voor een tijdwinst van misschien nieteens een halve minuut tov de bussen die er nu rijden. Daarnaast weet ik niet zeker of de Uithoflijn überhaupt wel representatief is voor deze tramlijn. Er rijdt ander materieel en de trams moeten op de TU campus heel dicht langs enkele hightech laboratoria gaan rijden.

  • De nieuwe vertraging komt juist door tegenvallende resultaten met het soortgelijke systeem op de Uithoflijn, waar dus wel degelijk naar gekeken is:

   "De vertraging is ontstaan door de komst van de nieuwe tram en het daarmee samenhangende meer complexe EMC-systeem en de relatieve onbekendheid hiermee. Oat EMC-systeem zorgt er voor dat de onderzoeksactiviteiten van de TU Delft, met name nanotechnologie, zo min mogelijk verstoring van de tram hebben. Hierover hebben TU Delft en MRDH afspraken gemaakt. Het EMC-systeem werd nog nergens anders toegepast dan sinds begin dit jaar in Utrecht. Daar rijdt een tram met een vergelijkbaar compensatiesysteem. De ervaringen daar leren dat naast een aangepaste bovenleiding ook een betere spoorstaafisolatie nodig is."
   bron: https://ris.delft.nl/internet/overige-stukken_41186/category/publicatiestuk/ingekomen-stukken_63/2029635-college-van-b-en-w-tramlijn-19_157125/2029635-college-van-b-en-w-tramlijn-19pdf_5538945.pdf

  • Beter hadden ze trouwens naar de stad Groningen gekeken: Géén tramlijn door de universiteit geeft nog altijd de minste verstoring.

   • Helemaal mee eens, hier is een ontwerpfout gemaakt.
    Één storing in het compensatiesysteem en je kunt naar je onderzoeksresultaten fluiten.

   • Die is er simpelweg niet omdat... ja...
    waarom is die er niet?

    Lijn 15 is een drama, altijd al geweest, en zal altijd al zo blijven. Groningen kan een capabel tram of lightrail (of een combinatie, zoals in Aarhus, DK) wel gebruiken.

  • Die is er inderdaad niet en is dus van geen belang. Alleen mafketels geloven dat gewone gebruiksmachines een veld zouden opwekken wat kwalijk zou zijn voor de diertjes of mensen.
   Pas maar op, de zon gaat schijnen en dat is veel kwalijker.

   • Ik ben geen stralingsdeskundige en ik geloof ook niet in alle straling theorieën. Maar iemand die zoals Anoniem bezorgd is kan je niet afschepen door hem Mafkees te noemen. Zelf geloof ik dat de deskundigen onderzocht hebben of die straling gevolgen voor mensen hebben en er zijn tenslotte ook voorschriften. Maar niet alle straling is veilig, daar kan je hele discussies over voeren. Daarom moet je mensen die bezorgd zijn geen mafkees noemen, maar hun gewoon vertellen waarom die straling niet gevaarlijk is. Dit noemt men discussiëren of wetenschappelijk onderbouwen. Alleen op die manier neem je het wantrouwen van mensen weg!

 • inmiddels is de hele tramlijn dik achterhaald. Een snelle busverbinding had hier goed gekund zeker met de liggende tram/busbaan. vele miljoenen zijn hier weggegooid. overigens was het voor de corona crisis ook altijd erg rustig in tram 19.

 • Dieseltrams had je vroeger in Belgische steden rondom Charleroi. Daar werden deze autorails of apoorauto's genoemd. Wel een beetje achterhaald om deze weer in te stellen, mits het bio diesel is.

  In Frankrijk en in Luxemburg-Stad rijden er ook moderne lagevloertrams die met een accu zonder bovenleiding rijden. Is dit ook niet een idee voor toekomstige tramlijnen, in oude binnensteden of bij ziekenhuis en universiteitsterreinen? Als de HTM toch in 2026 nieuwe trams besteld, kunnen deze hier misschien op lijn 19 ingezet worden. Maar dan is de opgelopen vertraging inmiddels met nog eens 4 jaar verlengd. Het traject moet dan wel bij de tramlijn voor aangepast worden.
  Het lijkt me beter om expertise op te doen bij de UIthoftram in Utrecht, waar dit ook een probleem was van tijdige indienststelling. Wat ook kan helpen om meer reizigers naar de TU te brengen of te halen: een Hostel en wat uitgaansgelegenheden, zodat dit deel ook meer bekender wordt. Amsterdam wil ook een tram naar zijn Science Park, dus die kunnen weer anticiperen op deze huidige problematiek en de oplossingen hier van.
  Alle voertuigen worden of zijn voorzien van een lage vloer, soms met een extra trede vanwege de "gap" of spleet tussen perron en voertuig.
  Als lijn 19 als eerste wordt verlengd vanaf het Delftse staton naar winkelgebied Zuidpoort, zullen de eerste reizigers wel gaan melden. Ook vindt men hier het Theater de Veste en de bibliotheek, dus een voorzichtige kleinere verlenging hier heen is alleen maar meegenomen. Maar de tram moet naar dit tijdelijk begin en eindpunt alle dagen en ook in de avonduren gaan halteren. Voor kooplustigen en cultuursnuivers een snelle en betere verbinding dan met extra overstap bij het huidige eindpunt Station Delft. Station Delft met het historische gebouw is thans een mooi opgeknapt bouwwerk met het Italiaanse restaurant "Pavarotti" er in gevestigd! Aan de achterkant van dit nieuwe restaurant is een terras met parkje ,waar vroeger de treinsporen en perrons lagen. Erg gezellig en een aanrader om eens op te zoeken!

 • zie ook de voortgangsrapportage tramlijn 19:

  "- Aanleg traminfrastructuur Delft CS / TU Zuid ("19B")
  De voorbereidingen voor de aanleg van lijn 19 In Delft (van station Delft naar TU Zuid / Technopolis) staan onder druk. De tijdige vervanging van de St. Sebastiaansbrug Is mede maatgevend voor de uitvoeringsplanning van lijn 19 tot aan Technopolis. De aanleg van een groot deel van lijn 19 In Delft wordt uitgevoerd In de periode dat de St. Sebastiaansbrug wordt vervangen. Dit werk was voorzien voor 2010 / 2011. maar uitstel van de aanbesteding van de vervanging van de brug leidt er toe dat de aanleg van lijn 19 later zal starten. De gemeente Delft wil In dezelfde periode ook de Kapelsebrug gedeeltelijk vervangen.

  Op het terrein van de TU Delft moeten maatregelen worden getroffen om de invloed van elektromagnetische velden ("EMC") op apparatuur van de TU te beperken. De TU Delft ontwerpt hiervoor een systeem. Eind 2009 is een onderzoek naar de mogelijke inzet van ander trammaterieel uitgevoerd. Door gebruik te maken van o.m. accutrams zouden maatregelen aan de trambaan wellicht achterwege kunnen blijven.

  Het onderzoek heeft opgeleverd dat overgaan op ander materieel te grote gevolgen heeft voor de planning en de kosten van het project en voor de lopende aanbesteding van nieuw trammaterieel in Stadsgewest Haaglanden. Gemeente en Stadsgewest Haaglanden zijn van mening dat deze gevolgen niet verantwoord zijn. De discussie daarover is met de TU Delft afgerond."

  voortgangsrapportage tramlijn 19, 2010-11-22, nr 1118597
  https://ris.delft.nl/internet/vergaderingen_41207/agenda/commissie-spoorzone-verkeer-en-ruimte_9493/college-van-bw-voortgangsrapportage-tramlijn-19pdf_466487.pdf

  ...in samenhang met de vervanging van trammaterieel door de HTM:

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Gelede_Tram_Lang#Toekomst_en_vervanging
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Haagse_Avenio#Redenen_voor_aanschaf
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Haagse_RegioCitadis

 • Jaja, de gebruiekrs in plaats van de veroorzakers van de aanliggende panden zou iets te verwijten zijn.
  Overigens, "vrijkomende elektromagnetische straling ". Straling is geen gas. Ook is er geen straling maar is het een veld.

  • de gebruiekrs in plaats van de veroorzakers van de aanliggende panden

   de gebruikers van de aanliggende panden in plaats van de veroorzakers van 'de overlast'

  • Hoezo? Er wordt voor het geld een tramlijn aangelegd en die kan gebruikt worden. Net als andere infrastructuur.