fbpx

Fyra-treinen mogen blijven rijden

17 sep 2010 13:43

(Novum) – De Fyra-treinen van de NS mogen gewoon blijven rijden. Een protestgroep was naar de rechter gestapt omdat de hogesnelheidslijn te veel lawaai zou maken. Volgens de rechtbank in Utrecht is dat niet vast komen te staan. Bovendien is het maatschappelijk belang van de spoorlijn te groot om de stekker eruit te trekken.

Volgens de actiegroep overschrijden de treinen de geluidsnormen die gelden voor het traject. De groep eiste dat de rechter het gebruik van de treinen verbiedt en de eigenaar van het spoor zich aan de normen houdt.

Geluidshinder
De rechter oordeelde dat niet zeker is dat de treinen nu en in de toekomst te veel herrie maken. Bovendien loopt er nog een nieuw onderzoek van TNO naar de geluidshinder. Als daaruit blijkt dat de normen wel worden overschreden, heeft de staat al toegezegd maatregelen te nemen om de overlast te beperken.

Trein
De Fyra is een snelle verbinding van tussen Amsterdam en Antwerpen, via Schiphol en Rotterdam. De rit tussen Amsterdam en Rotterdam is met een Fyra-trein twintig minuten korter dan in een gewone trein. De kaartjes kosten ongeveer twintig euro voor een enkele reis, zeven euro meer dan in een normale trein.