fbpx

Utrecht kan door met universiteitstram

31 mei 2011 17:52

Utrecht is erg blij dat de gemeente definitief 110 miljoen euro van het rijk krijgt voor de aanleg van een tramlijn naar universiteitsterrein De Uithof. Een kosten-batenanalyse heeft uitgewezen dat een tramverbinding nuttiger is dan een hoogwaardige busverbinding. De tram komt daaruit naar voren als toekomstbestendig, uitvoerbaar en rendabel.

De lijn naar de rand van de stad, waarvoor zo´n driehonderd miljoen is begroot, moet in 2018 rijden. "Met deze bijdrage kan Utrecht de tram naar De Uithof aanleggen en kunnen we duizenden mensen per dag op een comfortabele en schone manier vervoer bieden", zegt verkeerswethouder Frits Lintmeijer (GroenLinks).

Een goede openbaarvervoerverbinding tussen de binnenstad en De Uithof is nodig om de stad en de regio bereikbaar te houden. De nieuwe openbaarvervoerterminal op Utrecht Centraal is bovendien zeer gebaat bij een tramverbinding.

Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen (VVD) ziet de 110 miljoen als een goede besteding. "Het levert een mooie bijdrage aan de bereikbaarheid van Utrecht en de kwaliteit van het openbaar vervoer in de regio."

De voorbereiding van allerlei werkzaamheden, waaronder de bouw van de ov-terminal en het P&R-terrein bij De Uithof zijn al begonnen. "Overal is al geanticipeerd op de aanleg van de tramlijn", zegt een gemeentewoordvoerder.