fbpx

Alle treinstations blijven eigendom van ProRail en NS

Alle 410 treinstations blijven in handen van de Nederlandse Spoorwegen en ProRail. Verkoop van de stations aan een commerciële partij heeft vergaande financiële gevolgen voor het Rijk. Zo zal het rijk door de verkoop minder dividend ontvangen van NS, schrijft staatssecretaris van Infrastructuur Wilma Mansveld (PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw baseert zich op een onderzoek van Ecorys dat de effecten van een mogelijke verkoop heeft onderzocht. De uitkomsten geven Mansveld ´geen aanleiding´ om de stations te verkopen. Er zijn bovendien geen klachten dat NS zijn positie als stationseigenaar zou uitbuiten ten koste van andere vervoerders, meldt Mansveld.

Regionaal model
Ecorys onderzocht ook het model waarbij regionale spoorbedrijven eigenaar worden van de 125 regionale treinstations. "Een model dat zich beperkt tot alleen die stations die niet onder het hoofdrailnet vallen, of alleen die stations waar decentrale vervoerders halteren, scoort lager op het criterium toekomstbestendigheid. Immers, een aanpassing van vervoersconcessies zou in een dergelijke situatie direct gevolgen kunnen hebben" stelt het onderzoeksbureau.

Vergaande gevolgen
NS verdient nu veel geld aan de winkels en horecagelegenheden in stations. Als NS-stations verkocht zouden worden aan een private partij zal dat "vergaande financiële gevolgen hebben voor het Rijk" aldus het onderzoek. "Het effect op de kasstroom en de balans van NS Groep kan oplopen tot honderden miljoenen euro´s. Ook zullen de financieringskosten van NS mogelijk hoger worden. Verkoop zou daarmee gevolgen hebben voor de rijksoverheid vanwege de kosten die gemoeid gaan met de transactie en het lagere dividendpotentieel  van de NS Groep" aldus de onderzoekers.

Publieke partij
De negatieve financiële effecten voor het Rijk zijn kleiner wanneer de stations worden verkocht aan een publieke partij. "In dat geval zal het verdienpotentieel van de stations immers binnen het publieke domein blijven. Of dit potentieel even groot blijft hangt af van de wijze waarop de overnemende partij de activiteiten voortzet."

Geen sprake
Mansveld trekt aan de hand van het onderzoek de conclusie dat de stations het beste eigendom kunnen blijven van ProRail en NS. "Van ernstige verstoring van de mededinging als mogelijke grond voor veranderingen in de posities van relevante partijen lijkt op basis van het onderzoek van Ecorys geen sprake te zijn", schrijft de bewindsvrouw.

Niet propotioneel
Hoewel de verkoop van de stations aan een onafhankelijke partij zorgt voor een eerlijkere situatie, vindt Mansveld dat geen goed idee. "Zo´n afsplitsing is niet proportioneel gezien de omvang van de problematiek en de maatregelen die reeds genomen worden."

Achtergrond
In Nederland zijn er 410 stations. Het eigendom van stations is in 1995 verdeeld over ProRail en NS Stations. ProRail is eigenaar van de zogenaamde railverkeers- en vervoersinfrastructuur, zoals rails, perrons en stationstunnels. NS is eigenaar van de stationsgebouwen en de retail-voorzieningen op stations. 

(c) Treinreiziger.nl / Novum Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *