fbpx

Bijna half miljard tekort bij toekomstige projecten ProRail

ProRail komt voor projecten in de periode 2018-2028 circa 475 miljoen euro tekort. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek naar de financiën van ProRail voor beheer, onderhoud en vervanging van het spoor in die jaren, schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur) dinsdag aan de Kamer.

De onderzoekers noemen in hun rapport zelfs een tekort van 1,1 miljard euro. "ProRail heeft in haar subsidieaanvraag voor 2014 aangegeven dat er een verschil bestaat van € 1,1 miljard tussen de beschikbare middelen en de benodigde middelen voor de periode 2013 tot en met 2028." Volgens Mansveld kijkt ProRail naar maatregelen om het tekort weg te werken. De spoorbeheerder zal haar voortgang begin volgend jaar aan Mansveld rapporteren. Intussen zullen maatregelen genomen worden bij ProRail om de risico´s voor de toekomst te beheersen.

11 maatregelen
De onderzoekers stellen elf maatregelen voor om de kosten voor beheer, onderhoud en vervanging van het spoor te verlagen. Bijvoorbeeld door op een aantal regionale spoorlijnen, zoals Leeuwarden – Stavoren / Harlingen en Geldermalsen – Dordrecht de maximale snelheid te verlagen. Door inzet van lightrail-treinen en een specifiek onderhoudsregime kunnen de onderhoudskosten voor het spoor omlaag en kan de levensduur van het spoor toenemen. 

1750 wissels verwijderen
Verder stellen de onderzoekers voor om het spoorwegnetwerk minder complex te maken. Concreet betekent dit 25% van de wissels verwijderen. Een wissel kost gemiddeld 20.000 tot 40.000 euro per jaar. Door 1750 wissels te verwijderen zou er totaal 50 miljoen euro op jaarbasis bespaard kunnen worden. Minder wissels is een omstreden maatregel omdat dit ook de bijsturingsmogelijkheden beperkt. Dat vergroot de kans dat het spoor "out of control" kan raken, tenzij de dienstregeling sterk versimpeld wordt.

Meer onderhoud overdag
De onderzoekers stellen ook dat er op korte termijn geld bespaard kan worden door meer onderhoud overdag uit te voeren in plaats van ´s nachts. Ook die maatregel is omstreden omdat reizigersorganisaties nu al klagen over de vele buitendienststellingen. De onderzoekers wijzen er dan ook op dat deze maatregel gevolgen kan hebben voor reizigers.

Nog geen besluit
Mansveld wil eerst duidelijk weten wat de effecten van de maatregelen zijn voordat ze een besluit neemt. ProRail heeft toegezegd de gevolgen inzichtelijk te maken. De Staat is de enige aandeelhouder van ProRail.

Budgettaire risico´s
In het rapport worden ook nog een aantal "belangrijke budgettaire risico´s´´ voor de toekomst gesignaleerd. Het gaat om de Betuweroute, een intensiever spoorgebruik in de toekomst, toenemend onderhoud aan tunnels, vervanging van de Oosterdokbruggen in Amsterdam en tegenvallende besparingen bij de invoering van prestatiegericht spooronderhoud.

Mansveld onder vuur
Het is een nieuwe tegenslag voor staatssecretaris Mansveld, die al onder vuur ligt vanwege problemen bij ProRail. Ze vragen zich af of Mansveld de problemen wel aankan. Sommige partijen schermen zelfs met een motie van wantrouwen. Op deze Prinsjesdag moest de staatssecretaris ook nog meldden dat de verbouwing van het station van Utrecht 53 miljoen duurder wordt.

(c) ANP / Treinreiziger.nl