fbpx

Eerste resultaten proef spitsmijden bij NS

Van 21 februari tot en met 22 juni heeft in samenwerking met de NS ook een wetenschappelijke proef Spitsmijden in het OV plaatsgevonden. Dit was de eerste keer dat werd onderzocht of ook OV-reizigers te verleiden en te verlokken zijn op andere tijdstippen te reizen. Bij de proef waren 124 deelnemers betrokken die regelmatig reizen op het traject Utrecht – Den Haag.

Spitsmijden
Deelnemers ruilden hierbij hun Jaartrajectabonnement in voor een Dalurentrajectabonnement. Dit is een abonnement dat niet geldig is tussen 07.30 en 09.00 uur. Deelnemers ontvingen hierbij als beloning circa 20% van de abonnementsprijs retour. Het meest in het oog springende resultaat van deze praktijkproef Spitsmijden in het OV is dat vrijwel alle deelnemers tijdens de proef niet meer in de ochtendspits hebben gereisd.

Verklaring
Dit is deels te verklaren door het feit dat ongeveer eenderde van de deelnemers heeft aangegeven doorgaans nooit tijdens de spits te reizen. Zij hebben hun reisgedrag dus niet hoeven aanpassen.
De deelnemers, die doorgaans wel tijdens de ochtendspits reizen, hebben hun reistijdstip voornamelijk verplaatst naar vóór de ochtendspits. Dit hangt samen met het feit dat zij voorafgaande aan de proef, vooral op de rand van de spitsperiode (rond 07.30 uur, maar net in de spits, of rond 09.00 uur maar net in de spits) reisden waardoor het relatief makkelijk is het gedrag aan te passen en de spitste mijden.

Deelnemers
In totaal hebben 15 werkgevers meegewerkt aan deze praktijkproef. Samen hebben zij rond de 600 werknemers die een Jaartrajectabonnement hebben. Deze 600 reizigers hebben we aangeschreven voor deelname aan de praktijkproef. Hiervan hebben 32 reizigers zich aangemeld voor de proef (respons van 5%).
Om het aantal deelnemers te verhogen zijn in een tweede wervingsronde nog 1.900 reizigers aangeschreven. Ditmaal waren het zowel B2B-klanten als B2C-klanten (klanten die zelf een abonnement kopen), en zijn de werkgevers niet benaderd voor toestemming om mee te doen. Hieruit hebben 93 reizigers zich aangemeld voor de proef (respons van 5%).

Goed bevallen
Over het algemeen is het de deelnemers aan de proef goed bevallen de spits te mijden. Van de 73 deelnemers, die de eindenquête hebben ingevuld, geeft 89% aan reizen buiten de spits prettiger of veel prettiger te vinden dan tijdens de spits. Het aanpassen van het reistijdstip kost 63% van de deelnemers nauwelijks moeite. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de reizigers, die deelnemen aan de praktijkproef, hun reistijdstip redelijk makkelijk kunnen verschuiven. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat een groot gedeelte van deze mensen al tijdens het begin of het einde van de piek reisde, waardoor zij bijvoorbeeld maar 15 minuten hoeven af te wijken van het gewoonlijke reistijdstip. 5% geeft aan dat het aanpassen van het reistijdstip redelijk veel moeite heeft gekost.

Meer informatie: Spitsmijden.nl / PDF resultaten