fbpx

Lichte reizigersgroei en betere resultaten voor NS in eerste zes maanden 2012

Het aantal reizigers is in de eerste zes maanden van 2012 met 1,4 procent toegenomen. De verdere vooruitzichten voor 2012 zijn echter vanwege de economische crisis somber. Dat maakten de Nederlandse Spoorwegen woensdag bekend.

Het aantal reizigerskilometers steeg van 8,4 miljard naar 8,5 miljard. De vervoersopbrengsten van het binnenlandse net stegen met 23 miljoen en kwamen uit op 1.052 miljoen euro. Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten van NS nam ook toe en bedraagt € 204 miljoen (eerste half jaar 2011: € 144 miljoen). Na aftrek van onder meer belastingen resteert een winst over de verslagperiode van € 147 miljoen (2011: € 108 miljoen). De financiële vooruitzichten zijn onzeker, mede in verband met de economische ontwikkelingen.

Verklaring
De financiële betere resultaten verklaart NS door bijzondere baten (bijvoorbeeld de verkoop van het Stadskantoor Utrecht in juni 2012) en het achterwege blijven van incidentele kosten. Zo moest in 2011 een aanvullende voorziening getroffen worden voor het verliesgevende HSA-contract.

Punctualiteit
De punctualiteit in het tweede kwartaal van 2012 komt overeen met het tweede kwartaal van 2011: 95,1 procent van de treinen reed op tijd binnen een norm van vijf minuten. Eerder was al bekendgemaakt dat de punctualiteit in het 1e kwartaal iets was gedaald (van 94,9 naar 94,5 procent). Door de sneeuwproblemen in het eerste kwartaal, vielen er in het eerste kwartaal meer treinen uit dan in 2011. In totaal viel circa 2,3 procent van de treinen uit, de eerste zes maanden van vorig jaar was dat nog 1,4 procent.

Klanttevredenheid
De klanttevredenheid bleef in het tweede kwartaal gelijk aan het eerste kwartaal van 2012: 73 procent van de reizigers geeft NS een 7 of hoger. In het tweede kwartaal van 2011 was dat nog 76 procent.

Retail
NS weet ook nog steeds meer opbrengsten te halen uit horeca- en retailactiviteiten (totaal 179 miljoen euro). In Nederland opende NS 16 nieuwe winkels op stations. NS exploiteert onder meer AH to go, Hema, Kiosk, Starbucks en Julia’s. Daarnaast werkt het spoorbedrijf ook in Frankrijk, België, Duitsland en Engeland aan concepten voor stationswinkels. Zo exploiteert NS bijvoorbeeld in Frankrijk onder de naam ´Monop‛ 4 winkels op stations. Ook is in 2012 een nieuw contract gesloten voor voorlopig 9 extra winkels.