fbpx

Marion Gout-van Sinderen verlaat ProRail vanwege strakkere aansturing

Topvrouw Marion Gout-van Sinderen verlaat per 1 juli ProRail, meldt de spoorbeheerder donderdag. In de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) is afgesproken dat de spoorbeheerder onder strakkere regie van het ministerie zal komen. Deze belangrijke wijziging heeft ertoe geleid dat Marion Gout-van Sinderen ProRail zal verlaten. Amper drie jaar geleden begon de topvrouw bij ProRail. 

"In goed overleg met de Raad van Commissarissen heeft ze te kennen gegeven haar functie van president-directeur in het belang van de onderneming per 1 juli aanstaande ter beschikking te stellen" aldus een verklaring.

RvC: verscherpen van focus
De Raad van Commissarissen prijst de vertrekkende directeur. "Wij zeer erkentelijk voor hetgeen zij voor ProRail in de afgelopen paar jaar heeft betekend, in het bijzonder voor het verscherpen van de focus op de operationele performance van ProRail en voor de resultaten die zij met haar mensen heeft weten te bereiken in het belang van vervoerders, hun reizigers en verladers" aldus de verklaring.

NS: verrassing
Voor de Nederlandse Spoorwegen komt het vertrek van Gout als een verrassing. "We hebben donderdagavond kennisgenomen van het besluit van mevrouw Gout. De samenwerking met ProRail is onder haar leiding sterk verbeterd´´, aldus een NS-woordvoerder. "NS hoopt dat die samenwerking in het kader van de Lange Termijn Spooragenda nog verder vorm zal krijgen.´´

Rover niet bedroefd
Reizigersvereniging Rover toont zich in een reactie allerminst bedroefd. "Ze heeft haar verantwoordelijkheid genomen. Het is bij ProRail al jaren een puinhoop. Het is tijd voor een nieuwe leiding.´´ 

FNV: Sta in de weg
Ook FNV Spoor vindt het verstandig dat Gout vertrekt. De vakbond had in januari al om haar vertrek gevraagd. "Dit vertrek kan de verdere samenwerking tussen NS en ProRail bevorderen. Daarvoor was ze een sta-in-de-weg.´´ Voor de vakbond gaat de insteek van het kabinet, dat de bedrijven nog meer moeten samenwerken, maar niet hoeven te fuseren, niet ver genoeg. "Het kabinet moet zorgen dat ze nog meer gaan samenwerken, met bijvoorbeeld een eenkoppige leiding´´, aldus de zegsman.

KNV: Plezierig
Koninklijk Nederlands Vervoer respecteert het besluit van Gout. "Met plezier hebben we met haar samengewerkt aan een meer klantgericht beheer van infrastructuur. De fundamenten voor de toekomst van een concurrerend spoorgoederenvervoer in Nederland zijn gelegd´´, aldus directeur Ad Toet. 

Hogere punctualiteit
Onder leiding van Gout kwam de spoorbeheerder met een plan om het aantal storingen drastisch te verminderen. Eind 2015 moet 
volgens dat plan de punctualiteit zijn verhoogd. De praktijk van die plannen lijkt nog ver weg. Al zou volgens ProRail het aantal storingen al zijn afgenomen.

Lange termijn Spooragenda
Vorige week werd bekend dat het kabinet een flinke vinger in de pap krijgt bij NS en ProRail en dat beide staatsbedrijven nog meer op hun prestaties zullen worden afgerekend. Bij de presentatie van de spooragenda zei Gout vrijdag dat de treinreiziger voortaan op nummer 1, 2 en 3 komt. Ze beklaagde zich er toen over dat met het Rijk gemaakte afspraken nog wel eens verschillende opdrachten bevatten voor ProRail en NS.