fbpx

Meer spitstreinen Gouda-Leiden

De provincie Zuid-Holland en NS hebben afspraken gemaakt over voortzetting en verdere exploitatie van de huidige treindienst tussen Gouda – Alphen aan den Rijn – Leiden. De nieuwe concessie loopt van eind 2009 – 2012. De nieuwe dienstregeling is gebaseerd op de huidige regeling van de NS, waarbij het vervoer in de spits wordt verbeterd en de reistijden worden verkort.

De NS blijft tot en met 2012 met Sprinters (SGM-materieel) rijden. De huidige A32 lightrailvoertuigen verdwijnen. De minister van Verkeer en Waterstaat moet officieel nog akkoord gaan met de nieuwe concessie.

De provincie heeft NS op 3 december 2008 benaderd over voortzetting van de
huidige treindienst Gouda – Alphen aan den Rijn – Leiden. De voortzetting betrof in eerste instantie een periode van één jaar als overbrugging, tot de start van de RijnGouwelijn in december 2010.
Tijdens de aanbestedingsprocedure voor de RijnGouwelijn bleek het niet haalbaar tijdig over nieuw materieel te kunnen beschikken. Om de reiziger toch vervoer te kunnen bieden, is aan NS gevraagd een alternatief te bieden voor een periode van drie jaar. De aanbesteding voor de selectie van een nieuwe vervoerder loopt inmiddels.
Zodra de RijnGouwelijn operationeel wordt, heeft de reiziger weer het voordeel van een gelijkvloerse instap.

Uitbreiding spits
Met de afspraak tussen de provincie en de NS rijden er in de spits meer doorgaande treinen tussen Gouda-Leiden v.v. (8 in de ochtendspits en 8 in de avondspits). Momenteel rijden er 3 treinen per spits.
Daarnaast is de reistijd tussen Gouda-Leiden met 6 minuten ingekort en de reistijd tussen Leiden-Gouda met 7 minuten ingekort. De kortere reisduur wordt bepaald door een kortere stoptijd op het station Alphen a/d Rijn.

De provincie is tevreden dat door de afspraken met de NS meer doorgaande treinen in de spits rijden en dat de reistijd is verkort.