fbpx

Minister: bij storingen binnen 60 minuten vervangend vervoer

Minister Schultz heeft naar aanleiding van een motie van ChristenUnie kamerlid Cramer laten weten dat vervoerders bij storingen binnen 60 minuten vervangend vervoer moeten gaan inzetten. Dat schrijft de Minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Omdat er bij de Nederlandse Spoorwegen vaak sprake is van grote aantallen reizigers en daarmee sprake is van zeer grote businzet, krijgt NS nog wat extra tijd om voldoende bussen te regelen. Ook NS zal binnen 60 minuten moeten aanvangen met vervangend vervoer, maar dat hoeft pas na 75 minuten op gewenste sterkte te zijn. Volgens de Minister is dat al de praktijk bij NS. Waarop zij dat baseert is onbekend. Vaak laat vervangend vervoer bij NS lang op zich wachten. Uitzondering betreft Oost-Nederland, daar heeft NS eigen bussen en is NS personeel opgeleid om ook bussen te kunnen besturen.

Hotel
Daarnaast geldt dat, indien reizigers stranden (bijvoorbeeld door vertraging of het uitvallen van de laatste trein), zij met vervangend vervoer naar hun eindbestemming (tot de deur) worden gebracht.
Voor vervoerders op de gedecentraliseerde spoorlijnen geldt daarbij dat zij, indien de eindbestemming van de gedupeerde reizigers zich meer dan 50 kilometer buiten het concessiegebied bevindt, als alternatief een hotelovernachting kunnen aanbieden. De keuze voor wat wordt aangeboden, ligt bij de vervoerder.

Overeenstemming
"Met de decentrale overheden is afgesproken dat zij deze regeling in ieder geval toepassen vanaf het moment dat ze een nieuwe concessie aanbesteden, of zoveel eerder als dat er tussen de concessieverlener en de huidige vervoerder overeenstemming bereikt kan worden over deze regeling. In veel gevallen wordt nu al voldaan aan deze regeling", schrijft de minister. Mogelijk wordt deze afspraak ook vastgelegd in de nieuwe hoofdrailnetconcessie vanaf 2015.

Prestatie indicator
Verder wil de Minister een prestatie indicator rond grote storingen, waardoor de Minister de NS en ProRail kan afrekenen op prestaties. Daarvoor mogen NS en ProRail zelf een voorstel doen.