fbpx

NS schorst Abellio bestuurders vanwege fraude bij concessie Limburg

28 apr 2015 14:52

NS maakt bekend dat het bij een intern compliance onderzoek is gestuit op ernstige onregelmatigheden waarbij medewerkers van dochtermaatschappij Qbuzz ongeoorloofd vertrouwelijke informatie ontvingen van een ex-medewerker van Veolia Transport Limburg. Twee bestuurders van Qbuzz/Abellio Nederland zijn op non-actief gesteld.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat Qbuzz/Abellio de voormalig concessiedirecteur van Veolia Limburg, die nog gebonden was aan een concurrentiebeding, via een tussenpersoon heeft ingehuurd. Het gaat vermoedelijk om René de Beer, maar namen worden in het openbare rapport niet genoemd. Er wordt gesproken over een Veolia medewerker met eerder genoemde functie. Deze Veolia werknemer heeft Qbuzz/Abellio, gevraagd en ongevraagd, van informatie van Veolia voorzien, terwijl hij nog in dienst was van Veolia.

Aanbesteding
Die informatie kon het biedingsteam van Abellio vervolgens gebruiken om een aantrekkelijke aanbieding te maken voor de limburgse OV concessie. En met succes, want NS heeft met dochter Abellio de aanbesteding gewonnen. De concessie heeft naar schatting een waarde van circa 2 miljard euro. In de periode 2016 tot 2031 is het openbaar vervoer aan Abellio gegund.  

Excuses
Maar of dat nu nog doorgaat is te bezien. NS heeft de Provincie Limburg op de hoogte gesteld van de onregelmatigheden en daarbij aangegeven de gevolgen te zullen aanvaarden. "Een eventueel besluit van de Provincie Limburg om Abellio Limburg uit te sluiten van de aanbesteding zal door NS volledig worden gerespecteerd" zegt NS in een verklaring. NS zegt geschokt te zijn door de uitkomsten van het onderzoek. "We bieden onze excuses aan, in het bijzonder aan de Provincie Limburg en Veolia".

Zorgelijk
Vanmiddag is de Limburgse gedeputeerde Patrick van der Broeck, verantwoordelijk voor openbaar vervoer, door de NS directie geïnformeerd over de misstanden. “Dit is heel zorgelijk. We gaan ons nu beraden op de ontstane situatie en wat onze vervolgstappen zijn. Het is niet in het belang van de reiziger in Limburg om daar nu al op vooruit te lopen. Onze juristen gaan dit nu verder onderzoeken en analyseren“ reageert Broeck.

Biedingsteam
In het onderzoek wordt duidelijk dat de ex-medewerker van Veolia feitelijk onderdeel uitmaakte van het biedingsteam van Abellio Limburg en dat zijn informatie daar is gedeeld. Uit het onderzoek blijkt dat de CEO van NS was geïnformeerd over het voornemen om de ex-
medewerker van Veolia in dienst te nemen, mocht Abellio Limburg de concessie winnen, maar Timo Huges had geen kennis van de nu geconstateerde onregelmatigheden. De geschorste Abellio/Qbuzz directeur Annemarie Zuidberg bestrijd dat. Volgens haar was Huges volledig op de hoogte.

Andere biedingen
De zaak kwam aan het rollen toen NS bij een intern onderzoek op enkele e-mails van medewerkers van Qbuzz stuitte. Qbuzz is het busbedrijf van NS en maakt onderdeel uit van Abellio. Na de gevonden e-mails is een vervolg onderzoek ingesteld. "Hoewel er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat ook onregelmatigheden hebben plaatsgevonden bij andere biedingen, zal NS daar toch nader onderzoek naar laten doen om het zekere voor het onzekere te nemen" zegt het bedrijf.

Schorsing
De drie betrokken Qbuzz/Abellio Nederland bestuurders hebben, na aanvankelijke verklaringen aangegeven geen verdere medewerking aan het onderzoek te verlenen. Daarop heeft de NS directie besloten de bestuurders te schorsen.  NS onderzoekt ook nadere disciplinaire maatregelen tegen een aantal medewerkers die eveneens betrokken zijn. De voormalige algemeen directeur van Qbuzz, waarvan recent afscheid is genomen, had sinds 1 februari 2015 een adviescontract dat per direct wordt ontbonden. Het arbeidscontract met de ex-medewerker van Veolia, die per 1 mei 2015 in dienst zou treden bij Qbuzz, wordt eveneens ontbonden.

Reacties
Veolia ziet in het schandaal een nieuwe reden om de aanbesteding over te doen. Eerder pleitte het bedrijf daar al voor. Veolia vond al dat NS zijn macht misbruikte, en werd daarin gesteund door de ACM.  Arriva zegt dat het geen commentaar kan hebben op zaken waar het geen weet van heeft. "We kennen de feiten namelijk niet."

Geschokt
De ACM zegt dat de bevindingen van het interne NS onderzoek wordt toegevoegd aan het onderzoek dat al loopt. Het Openbaar Ministerie zegt tegenover de NOS dat NS zich recent heeft gemeld. Onderzocht wordt of er aanknopingspunten zijn voor een strafrechtelijk onderzoek. In de Tweede Kamer is geschokt gereageerd op het schandaal.