fbpx

Onderzoek naar alternatief ov-studentenkaart

17 feb 2013 21:08

Wilma Mansveld (PvdA) gaat op hoofdlijnen in kaart brengen wat de gevolgen zijn van het afschaffen van de ov-studentenkaart voor het openbaar vervoer. Dat zegde de staatssecretaris van Infrastructuur eerder deze week toe tijdens het debat over de invoering van het sociaal leenstelsel.

Het kabinet wil de huidige ov-kaart voor studenten afschaffen en vervangen door een kortingskaart. Hoe die er precies uit gaat zien is, nog niet bekend. Vragen over de gevolgen voor het spoor kon de bewindsvrouw dan ook moeilijk beantwoorden. Om diezelfde reden was zij huiverig voor het instellen van een gedetailleerd onderzoek, waar verschillende fracties voor pleitten.

Mansveld toonde zich wel bereid tot een onderzoek op hoofdlijnen naar de verschillende scenario´s die mogelijk zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om het effect op de spits, waar studenten een groot deel aan bijdragen. Als zij buiten de spits moeten gaan reizen, dan heeft dat een ´enorm effect´ op de kosten voor NS en het aantal treinen dat moet worden ingezet, zei de staatssecretaris.

(c) Novum