fbpx

Ontsporing Borne waarschijnlijk veroorzaakt door gebroken wielband

25 nov 2013 9:38

De goederentrein bij Borne in Twente is begin deze maand ontspoord doordat een wielband onder een wagon was gebroken. Goederenwagons met wielbanden worden sinds 2011 niet meer aangeschaft. Vanaf 2020 rijdt dit type wagons niet meer in treinen die harder gaan dan 80 kilometer per uur, zo is in Europees verband afgesproken.

Dat antwoordt staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur maandag op Kamervragen van de SP over de ontsporing. Mansveld kan zich de zorgen over het incident voorstellen, zegt zij, maar ze komt niet terug op haar voornemen om in de toekomst meer goederenvervoer richting Oost-Europa over dezelfde spoorlijn af te wikkelen.

Overheden en inwoners in Oost-Nederland protesteren heftig tegen de toename van goederentransport over bestaande spoorlijnen. Zij dragen daarvoor tal van alternatieven aan, die Mansveld tot nu toe niet op andere gedachten hebben gebracht. Zo schrijft zij aan de SP dat in 2012 al is uitgezocht dat via de binnenvaart maar 9 procent van het toekomstige transport zou kunnen worden afgewikkeld. Tegen hogere kosten en een langere vervoerstijd, aldus de staatssecretaris.

"Vervoer per spoor is duurzaam; een incident, hoe betreurenswaardig ook, doet daar niet aan af. Gevaarlijke stoffen zijn nodig om producten te kunnen maken die we in ons dagelijks leven nodig hebben. Oost-Nederland wordt zoveel mogelijk ontzien, uitsluiten van vervoer van gevaarlijke stoffen kan echter niet´´, stelt Mansveld.

De Inspectie Leefomgeving en Transport is nog niet klaar met het onderzoek naar de oorzaak van de ontsporing. Op last van de inspectie worden nu alle wagons met wielbanden gecontroleerd op de staat van die constructie. Mocht blijken dat dergelijke wagons te zeer verouderd zijn, dan moeten in Europees verband nieuwe afspraken over goederentreinen worden gemaakt, stelt Mansveld.

(c) ANP