fbpx

Strippenkaart blijft voorlopig in Oost-Nederland

De strippenkaart wordt in Oost-Nederland niet per 18 november afgeschaft, maar pas per 1 februari 2011. Verder komt er een onafhankelijk onderzoek naar de knelpunten van de ov-chipkaart. Deze zal worden voorgezeten door Gerd Leers. Dat heeft minister Eurlings woensdag bekend gemaakt.

Dat de commissie zou worden ingesteld, was al langer bekend, maar de naam van de voorzitter kwam woensdag pas naar buiten. Gerd Leers was in het verleden burgemeester van Maastricht en is eveneens voorzitter van de consumentenorganisaties verenigd in het Locov.

Begin
Op de aanstelling van Gerd Leers is verheugd gereageerd. Bijvoorbeeld door reizigersvereniging Rover. Rover roemt minister Eurlings om zijn daadkrachtige optreden."We hopen dat dit besluit een begin vormt van een reeks zeer hoognodige verbeteringen aan de OV-chipkaar" zegt de reizigersvereniging in een reactie.

Reizigersbelang
Minister Eurlings heeft er alle vertrouwen in de benoemde voorzitter. ´´Met Gerd Leers als voorzitter hebben we een stevige voorzitter die in staat is om ondanks de complexe materie op voortvarende wijze te komen tot oplossingen. Daarbij staat het reizigersbelang voorop" zegt Eurlings in een toelichting.

Oost-Nederland
Eurlings geeft geen toestemming om de strippenkaart per 18 november af te schaffen. Eerder nog had de Commissie Kost positief geadviseerd om de ov-chipkaart in Oost-Nederland verplicht in te voeren. Eurlings geeft echter geen akkoord omdat het percentage incomplete transacties (bijvoorbeeld door vergeten uit te checken) een stuk hoger is in Oost-Nederland dan elders. Als een reiziger vergeet uit te checken, wordt deze geconfronteerd met bij iedere vervoerder een andere regeling om het teveel betaalde geld terug te krijgen. De minister vindt dit een slechte zaak en neemt dit op met de vervoerders.

Teleurgesteld 
Consumentenorganisaties mogen dan blij zijn met het besluit van Eurlings, de regionale bestuurders zijn dat niet. Tegenover De Gelderlander reageren de gedeputeerde Marijke van Haaren en voorzitter Jaap Modder van de Stadsregio Arnhem Nijmegen teleurgesteld. Ze spreken van een zwarte dag voor de reiziger. Vreemd genoeg zien reizigersorganisaties het juist als een feestdag.

Motie
Het probleem van "vergeten uit te checken" , speelt niet alleen in Oost-Nederland en stond eerder op de politieke agenda. Per motie besloot de Kamer dat mensen per e-mail of sms op de hoogte gesteld moeten kunnen worden dat ze vergaten uit te checken, maar volgens de indiener van die motie, Ineke van Gent (GroenLinks), is dat plan nog niet uitgewerkt.

ANWB
Deze week stapte de ANWB uit het OV-chipkaartoverleg, omdat de vereniging er onvoldoende vertrouwen in had dat de problemen werden aangepakt.  Ook voelde de ANWB zich niet serieus genomen. Zo schreef de ANWB een brief met haar zorgen aan de betreffende regiegroep. Pas na een half jaar ontving de ANWB een niet bevredigend antwoord. Daarop verliet de vereniging het OV-chipkaart overleg. 

Onderzoek
Het is te hopen dat de zorgen van de consumentenorganisaties nu wel serieus worden meegenomen. De niieuwe commissie onder leiding van Gerd Leers , gaat meerdere dingen onderzoeken. Bijvoorbeeld de centrale aansturing / regie van de OV-chipkaart. Als tweede onderzoek gaat de Commissie een onderzoek instellen naar het dubbele opstaptarief. De vervoerders hebben aangegeven dat voor de oplossing hiervan 1,5 jaar nodig is. De minister heeft aangegeven dat het papierenkaartje gedurende die periode blijft bestaan. Het derde onderzoek dat de Commissie Leers gaat instellen gaat over het gebruik van de voordeelurenkaart, waarbij gekeken wordt naar reizen die rond de kortingsgrens plaats vinden.

Verslag NOS omtrent benoeming Gerd Leers