fbpx

TU Delft: NS meldt vertragingen onvolledig

19 feb 2012 21:50

Volgens de TU Delft meldt de NS vertragingen onvolledig. Een trein geldt nu als vertraagd op het moment dat hij één van de vijfendertig hoofdknooppunten passeert met een vertraging van vijf minuten of méér passeert.

De drieminutennorm voor vertragingen is juist verplaatst naar de vijfminutennorm door de NS, om beter te kunnen vergelijken met andere spoorwegondernemingen in Europa. Op deze norm van vijf minuten wordt de NS-directie ook afgerekend aan het einde van het jaar.

Onvolledige registratie
Door de TU Delft is in opdracht van de Tweede Kamer een onderzoek gestart naar het huidige systeem van vertragingsregistratie en is tot de conclusie gekomen dat vertragingen onvolledig geregistreerd worden.

De TU geeft aan dat vertragingen van bijvoorbeeld twee minuten ook gevolgen kunnen hebben voor de punctualiteit van de reiziger, bijvoorbeeld door het missen van overstappen op volgende treinen.

Uitkomst
De uitkomst van het onderzoek is niet verassend. Reizigers kunnen altijd al merken dat vertragingen van vijf minuten zorgen voor gemiste overstappen. Zo mag er in Amersfoort door de kruisende IC-treinen richting Groningen/Leeuwarden en Enschede in de regel maximaal drie minuten worden gewacht. Een niet-geregistreerde vertraging van vier minuten zorgt dus voor een gemiste overstap.

Inmiddels is de NS wel begonnen met het meten van de reizigerspunctualiteit. Dat cijfer geeft een veel beter beeld van de echte punctualiteit en daarmee wordt het punctualiteitscijfer van louter de treinen minder belangrijk.