fbpx

Kamer steunt kwartierdienst op de Valleilijn

11 mrt 2014 17:07

De Kamer heeft de motie van de ChristenUnie aangenomen waarin wordt uitgesproken dat een kwartierdienst op de hele Valleilijn (Ede-Wageningen – Amersfoort) wenselijk is. In februari liet staatssecretaris Mansveld weten het niet nodig te vinden om de kwartierdienst op de Valleilijn door te trekken van Barneveld naar Ede-Wageningen en het ook niet nodig te vinden de lijn door te laten rijden naar Arnhem. 

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: “Er is nu gelukkig een meerderheid in de Tweede Kamer die erkent dat er wat moet gebeuren. De Valleilijn zit aan de grenzen van de capaciteit en treinen zijn regelmatig overvol. Met een kwartierdienst kunnen reizigers zich beter over de treinen verspreiden en ontstaat er ruimte voor de lijn om verder te groeien.”

In de motie, die is meegetekend door D66 en de SGP, en werd gesteund door VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, 50+ en Partij voor de Dieren, wordt niet alleen gevraagd om een kwartierdienst mogelijk te maken. Ook moet staatssecretaris Mansveld samen met de provincie Gelderland de verbinding met Arnhem verbeteren. Mogelijk zal de Valleilijn gaan doorrijden naar Arnhem om lange overstaptijden op station Ede-Wageningen te voorkomen. Dit moet voor de zomer duidelijk worden. Vorige week bleek al dat doorrijden het hoogst scoort in de Maatschappelijke Kosten Batenanalyse die de provincie Gelderland heeft laten maken.