fbpx

9292: Actuele reisplanner komt er nu echt aan

Wie op zoek is naar reisinformatie van deur tot deur met het openbaar vervoer kan niet om 9292 heen. Even leek het er op dat naast de vertrouwde databank van 9292 op initiatief van de overheid een nieuwe nationale database zou komen. Dat zorgde voor onzekerheid, maar die onzekerheid is inmiddels verdwenen. Maar wat kunnen we van 9292 in de toekomst verwachten? Een interview met de pas aangetreden directeur Stefan Hulman.

Sinds juni bent u directeur van 9292. Kunt u vertellen hoe u in de OV branche terecht bent gekomen?
Hulman: “Tijdens mijn studie zocht ik een bijbaan om mijn studie te kunnen bekostigen. Ik kon als buschauffeur aan de slag bij West Nederland, zij wilden mijn opleiding bekostigen. Na mijn studie heb ik een hele hoop andere dingen gedaan. In 2002 werd ik gevraagd als wethouder Verkeer en Vervoer in Rotterdam. Daarmee werd ik ook opdrachtgever voor het openbaar vervoer in de regio Rijnmond en raakte ik betrokken bij projecten als RandstadRail en de nieuwbouw van Rotterdam Centraal. Maar ook na mijn wethouderschap ben ik betrokken gebleven bij de OV-branche, bijvoorbeeld recentelijk in de commissie Meijdam.”

U heeft dus al enige ervaring binnen de OV-branche. Als wethouder was u opdrachtgever van de vervoerders, maar nu werkt u in opdracht van hen.
“Dat klopt. Als wethouder heb ik Pedro Peters aangenomen als directeur bij de RET. Maar nu is hij – als commissaris van 9292 – een van mijn opdrachtgevers. Overigens was Peters niet actief bij de selectiecommissie betrokken.”

Als nieuwe directeur heeft u misschien ook gekeken hoe reisinformatie in het buitenland is georganiseerd. Hoe doen wij het in dat opzicht?
“Ik heb in de drie maanden dat ik directeur ben nog niet overal kunnen kijken. Maar ik heb wel de indruk dat onze integrale aanpak uniek is. Op landelijke schaal hebben wij alle trein, bus, tram en metro en ferrytijden. Dat ben ik in andere landen nog niet tegen gekomen."

Maar de reisplanner van 9292 bevat nog steeds statische data.
“We hebben ook een pagina met actuele vertrektijden, maar het klopt dat de reisplanner nog statisch is. Dat gaat veranderen. In december komen we met een nieuwe website. Die is meer persoonlijk en meer op de gebruiker afgestemd. Vervolgens gaan we binnen een jaar ook actuele reisadviezen geven.”

Had dat niet veel eerder gekund? De reiziger heeft toch al veel langer behoefte aan actuele reisadviezen? Medio 2007 startte NS op haar mobiele website met actuele reisdata.
“Achteraf kan je altijd zeggen dat het sneller had gekund. Maar het heeft zich in dit tempo ontwikkeld, en ik vind dit een goed tempo. Inderdaad was 5 of misschien al 20 jaar geleden er ook behoefte aan actuele reisadviezen. Maar we hadden de techniek toen nog niet. Het is behoorlijk complex. We krijgen van iedere vervoerder de data weer op een andere manier aangeleverd. Ook de nieuwe website die we in december lanceren heeft veel energie gekost.”

Verwacht u meer bezoekers als de reisplanner over actuele data beschikt?
“Ja. We zien nu al ieder jaar een groei in het aantal reisadviezen. In 2010 gaven we bijvoorbeeld 125 miljoen reisadviezen. We verwachten dit jaar 130 miljoen reisadviezen te verstrekken. Vooral het aantal reisadviezen via mobiele applicaties groeit. De reiziger heeft dus onderweg behoefte aan actuele reisdata. Op het moment dat we die kunnen leveren verwacht ik zeker een extra groei.”

Maar 9292 is in de toekomst niet meer de enige die reisinformatie zal verstrekken. Hoe ziet u de toekomst voor 9292? Wordt 9292 straks niet overbodig omdat de reiziger ook terecht kan op andere plaatsen voor actuele reisgegevens?
“Nee, 9292 wordt niet overbodig. Onze rol zal misschien wel veranderen. Wij zullen onze databank tegen verstrekkingskosten ook beschikbaar stellen aan derden. Daardoor kan de consument straks misschien ook op andere plekken onze data vinden. Voor ons staat het belang voor de reiziger voorop.”

Met de actuele reisdata kan straks prima de prestaties van een vervoerder gemeten worden. Bijvoorbeeld hoe stipt ze zijn.
“Dat soort gegevens zullen wij niet leveren. Wij zijn een neutrale partij. Als we dat soort gegevens leveren verliezen wij onze neutraliteit. Uiteindelijk is ook de reiziger daarbij niet gebaat.”

U gaat dus geen prestatiecijfers leveren. Maar er komen wel meerdere partijen waar de consument actuele reisgegevens kan vinden. Misschien gaat de naamsbekendheid van 9292 daardoor wel afnemen.
“We hebben nu een gigantische naamsbekendheid. Iedereen die wel eens met het openbaar vervoer reist kent 9292. Dus onze naamsbekendheid kan nauwelijks hoger worden. We zullen voor de consument een naam blijven waarvan hij weet dat hij daar altijd terecht kan. Een soort rots in de branding.”

Het heeft mij verbaasd dat een aantal vervoerders – die eveneens aandeelhouder van 9292 zijn – kwamen met een eigen reisplanner. Kunt u dat eens uitleggen hoe ik dat moet zien?
“Dat is een poosje het geval geweest. Maar vervoerders zijn daarvan weer terug gekomen. Connexxion, RET, HTM, ze gebruiken allemaal de reisdata van 9292.”

Er zijn in het verleden ook geruchten geweest dat bijvoorbeeld NS en Connexxion 9292 wilden verlaten. Zijn de aandeelhouders nog wel tevreden?
“Ik beschik niet over signalen dat er vervoerders zijn die ons willen verlaten, maar dat kan je ze het beste zelf vragen. Overigens beschik ik ook niet over signalen dat andere vervoerders zouden willen toetreden.”

In de discussie over de Nationale Databank OV noemde oud-minister Eurlings de business case van 9292 te duur. Die business case en de plannen voor het NDOV mogen inmiddels gewijzigd zijn, maar wat gaat u doen om kosten te besparen?
“Ons motto is meer voor minder. Ons doel is om onze kostprijs te laten dalen en daarmee ook de bijdrage van vervoerders te laten dalen. In 2010 hebben we onze eerste kostenbesparing doorgevoerd waardoor de bijdrage van vervoerders met € 100.000 om laag kan. Ons doel is om dat in de toekomst nog een paar keer te kunnen herhalen.”

Tot slot. De reiziger kan in december een nieuwe website verwachten en in 2012 een actueel reisadvies. Wat kan hij verder nog van 9292 verwachten?
“We willen in ons reisadvies ook aandacht gaan schenken aan de toegankelijkheid van haltes en aan milieucomponenten. Bijvoorbeeld hoeveel CO2 uitstoot met een reis gemoeid is. Op de wat langere termijn willen we ook een OV-reisadvies kunnen geven gecombineerd met de fiets en bijvoorbeeld e-tickets aanbieden. “