fbpx

AnsaldoBreda: Wij maakten een perfecte trein

De problemen met de Fyra zijn niet te wijten aan fabrikant AnsaldoBreda. De vertraging en alle problemen werden veroorzaakt door anderen. Dat is de boodschap van AnsaldoBreda-topman Maurizio Manfellotto aan de parlementaire enquêtecommissie Fyra. Hij vindt dat zijn fabriek een prima trein heeft gemaakt. 

Zo hamert Manfellotto er op dat de infrastructuur in Nederland niet op tijd af was, waardoor AnsaldoBreda de Fyra´s niet vooraf kon testen. Maar op het moment dat de infrastructuur klaar had moeten zijn, waren ook de Fyra´s nog helemaal niet klaar. Manfellotto: "We gaan niet investeren als de infrastructuur niet klaar is. Dat zou niemand doen."

De Fyra was vijf jaar later klaar dan was afgesproken. Manfellotto wees vooral naar problemen met de ontwikkeling van het spoorveiligheidssysteem ERTMS. Het overgrote deel van de vertraging kon niet aan de fabriek toegerekend worden, stelde Mafelloto. Toch kon hij niet precies aangeven wat het aandeel van AnsaldoBreda was aan de late levering van de Fyra. Wel beloofde hij hier nog documenten over toe te sturen.

Meerdere betrokkenen stelden dat de trein nooit in ruim drie jaar kon worden gebouwd, maar volgens de AnsaldoBreda-topman was dat heel goed mogelijk. Volgens onderzoeken plande AnsaldoBreda niet goed, maar ook dat wees de Italiaan van de hand.

De topman van de treinfabrikant gebruikte het verhoor vooral om NS te bekritiseren. De Ierse NS-dochter NSFSC, die de snelle treinen bestelde, was "absoluut incompetent en niet coöperatief." Manfellotto zei gewend te zijn om bij de bouw van de trein samen te werken met de klant, maar die was daartoe niet bereid, was zijn indruk. "Ik heb nooit een directeur van de NS ontmoet, ik was daar heel verbaasd over. Er moet iemand aanwezig zijn die heel constructief mee kan werken, maar daar ontbrak het geheel aan." Opdrachtgever NSFSC had daarvoor ook niet de kennis in huis, voegde Manfellotto eraan toe. Hij noemde NSFSC niet zozeer een technisch bedrijf, maar meer een "management company".

Volgens Manfellotto hoefde de Fyra geen probleem te zijn. "De trein was perfect in orde." Er zouden alleen nog technische zaken zijn die nog beter moesten worden afgestemd. Hij zegt dat er grote druk op de productie stond en dat er veel te weinig tijd was om de trein te testen. "Het is nog knap dat wij die trein zo snel hebben kunnen leveren." Dat de Fyra al een paar weken na de start op de HSL-Zuid alweer van het spoor moest, schrijft de AnsaldoBreda-topman toe aan slecht onderhoud.

Als er van alles aan de Fyra had gemankeerd, zou de trein nooit zijn goedgekeurd. Problemen die zich tijdens de bouw hebben voorgedaan, werden opgelost. Zo reageerde de topman van de Fyra-bouwer op kritiek dat er een waslijst met afwijkingen bestond toen de treinen de fabriek verlieten. Die waslijst werd bijgehouden door Lloyd´s, dat treinen certificeert. De Italiaan stelde dat het het niet om wezenlijke zaken ging.

De Fyra ging in december 2012 met minder treinen van start tussen Amsterdam en Brussel. Voor iedere rijdende trein was er minimaal één trein reserve. Onderhoudsbedrijf NedTrain (eveneens een NS-dochter) legde eerder uit dat dit nodig was vanwege de vele problemen die de trein kende. De trein kon nog geen duizend kilometer rijden zonder storingen. Toch stelde Manfellotto dat het volstrekt normaal is dat er bij nieuwe treinen reserves nodig zijn. De Fyra ging ook snel goed op schema rijden, stelde Manfellotto.

Manfellotto haalde ook uit naar NedTrain. Volgens de Italiaan voerde NedTrain nauwelijks onderhoud uit. Hij noemde dat "ongehoord." De NS zou onderhoudseisen niet nakomen. Op zijn eigen bedrijf had de zelfingenomen topman nauwelijks kritiek. 

(c) Treinreiziger.nl / ANP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *