fbpx

Belgische spoorwegen (NMBS) krijgt stiptheid trein niet op orde

26 jun 2013 9:53

De Belgische spoorwegen (NMBS) blijven maar worstelen met de stiptheid van de treinen. In mei 2013 had 13,2 procent van de treinen een vertraging van 6 minuten of meer. Ter vergelijking: bij de Nederlandse Spoorwegen was slechts 4,4 procent van de treinen te laat.

Bij NS is een trein al te laat is als deze een vertraging heeft van 5 minuten. De Belgen hebben nog een minuutje meer speling, maar desondanks is het percentage vertraagde treinen drie keer groter dan in Nederland.

Dalende stiptheid
De Belgen kampen al enkele jaren met een stiptheidsprobleem. Een groot aanvalsplan om de stiptheid te verbeteren van twee jaar geleden heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd. In vergelijking met mei 2012 is de stiptheid zelfs iets gedaald (vier tiende procentpunt lager). En die daling staat niet op zich. Ook in januari, februari, maart en april daalde de punctualiteit van NMBS in vergelijking met een jaar eerder. In Nederland is de beweging juist andersom. In mei 2012 was 94,7% van de NS-treinen op tijd. In mei 2013 kwam de stiptheid uit op 95,6%. 

NMBS zelf de oorzaak
Een derde van de vertraging in België wordt door de NMBS zelf veroorzaakt (35,2%), nog iets vaker wordt de vertraging veroorzaakt door derden (37,6%). De Belgische spoorbeheerder Infrabel veroorzaakt maar 18,6% van de vertragingen. De vertragingen die NMBS zelf worden toegeweten, komen met name voort uit defecten bij het materieel.

Intercity
Reizigers die in België op tijd willen reizen, kunnen in de avondspits beter geen gebruik maken van de intercity´s. 27% van de intercity´s heeft in de avondspits een vertraging van 6 minuten of meer. De slechtst presterende intercity is lijn D (Lille / Tournai – Luik – Herstal). Daar had gemiddeld meer dan 30% van de treinen een vertraging van 6 minuten of meer. 

Weekend
In het weekend gaat het de NMBS beter af. Stoptreinen (L-treinen), sneltreinen (IR) en piektreinen halen dan een punctualiteit van boven de 90%. Op dat moment is dus minder dan 10% van de treinen vertraagd. Intercity´s kampen echter ook in het weekend bovengemiddeld vaak met vertragingen. 

Meer uitgevallen treinen
In mei waren er in België niet alleen meer treinen te laat, maar er vielen ook fors meer treinen uit. Dat kwam echter vooral door de treinramp bij Wetteren. Daardoor reden sommige treinen wekenlang niet. Ook nu nog is het treinverkeer altijd nog niet volledig hervat, maar dat is wel zeer binnenkort voorzien (komend weekend).