fbpx

ChristenUnie wil oplossing Valleilijn

29 okt 2014 16:13

De ChristenUnie is teleurgesteld dat de staatssecretaris de wens van de Kamer om een kwartierdienst op de Valleilijn te realiseren naast zich neerlegt. Kamerlid Carla Dik-Faber doet daarom bij de begroting Infrastructuur en Milieu het voorstel om te investeren in de Valleilijn.

Ze diende vorig jaar al een motie in die hiertoe opriep. "De Valleilijn dreigt nu aan zijn eigen succes ten onder te gaan. De ChristenUnie is teleurgesteld dat de staatssecretaris deze motie niet uitvoert. Het lijkt erop dat er geen overleg is met de regio en dat zelfs de eerder toegezegde 7 miljoen van de baan zijn. De ChristenUnie roept de staatssecretaris op om met de regio samen te werken aan een oplossing en stelt daarvoor ook geld beschikbaar”, aldus het Kamerlid.

In de Randstad wordt een paar miljard geïnvesteerd in het spoor. Maar in de regio moet de provincie het volgens de parlementariër maar oplossen terwijl hier met relatief kleine investeringen een grote verbetering kan worden bereikt. "Ik ga er vandaag opnieuw bij de staatssecretaris op aandringen te investeren in de Valleilijn.”

Om een kwartierdienst te realiseren is er in totaal 46 miljoen euro nodig. Daarvoor worden onder meer gerealiseerd: dubbelspoor op een deel van het traject, snelheidsverhoging op delen van het traject en een extra perronspoor op station Ede-Wageningen. 

Het is de laatste jaren gebruikelijk dat bij regionale spoorprojecten de regio zelf 50% van de investeringen bijdraagt. De regionale overheden hebben voor de realisatie van de kwartierdienst reeds 17 miljoen euro gereserveerd en hebben de bereidheid uitgesproken deze bijdrage te verhogen tot 23,3 miljoen euro waarmee aan de cofinancieringseis is voldaan. De ChristenUnie wil dat de overige 23,3 miljoen euro wordt gefinancieerd door Mansveld. De partij heeft daarom een amendement voorbereid.

De reizigersgroei op de Valleilijn is hoger dan in 2008 verwacht werd, waardoor reizigers op enkele treinritten in de ochtendspits soms langer moeten staan of zelfs achterblijven. Het gaat volgens het onderzoek op zo´n 48 reizigers per dag in 2014, dat kan in de toekomst oplopen naar 300 (2020). Volgens het onderzoek kan die problematiek aanzienlijk verlicht worden door maatregelen waardoor reizigers de spits zullen mijden.