fbpx

Forse stijging vervoer over de Betuweroute

14 jun 2010 14:16

Het aantal treinen dat gebruik maakt van de Betuweroute is in het eerste kwartaal van 2010 fors toegenomen. Reden er in het eerste kwartaal van 2009 nog ruim tweeduizend treinen, inmiddels is dat opgelopen tot bijna vierduizend treinen in het eerste kwartaal van 2010. Dat maakt minister Eurlings vandaag bekend op de corridorconferentie in Rotterdam.

Het marktaandeel van de Betuweroute (van Rotterdam naar Duitsland en terug) steeg ook van bijna 40% in het eerste kwartaal van 2009, tot bijna 60% in het eerste kwartaal van 2010. Keyrail verwacht dat deze stijging wordt doorgezet tot zo’n 65% aan het eind van dit jaar. Dan zullen er ongeveer 350 goederentreinen per week over de Betuweroute rijden.

Positief
De minister is positief over de sterke stijging. Er vindt een modal shift plaats naar spoorvervoer waardoor transport steeds duurzamer wordt uitgevoerd. Bovendien rijden er nu minder goederentreinen over het gemengde net, waardoor er ook meer ruimte voor personenvervoer ontstaat. Een van de oorzaken van de stijging is de stimuleringsregeling die Keyrail en KNV Spoorvervoer in december zijn overeengekomen.

Stimuleringsregeling
Deze stimuleringsmaatregel maakt het voor vervoerders extra aantrekkelijk gebruik te maken van de Betuweroute. Niet alleen nieuw vervoer wordt beloond, ook vervoer dat in het verleden werd afgewikkeld via het gemengde net en nu gebruik maakt van de Betuweroute komt in aanmerking voor de stimuleringsregeling.

Doorrijden 
Sinds december jl. is de gehele Betuweroute geëlektrificeerd, zodat treinen in één beweging kunnen doorrijden tot in Duitsland. Daarnaast is er een nieuwe serie locomotieven op de markt gekomen, waarmee onder het nieuwe beveiligingssysteem ERTMS gereden kan worden. Deze zijn nodig om te kunnen rijden over de Betuweroute. Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot de stijging van het aantal treinen.