fbpx

Het goederenvervoer per spoor weer in de lift

22 dec 2009 10:04

In 2009 heeft het goederenvervoer per spoor geleden onder de economische crisis. Ook het goederenvervoer per weg en binnenvaart ging er in 2009 op achteruit. Voor 2010 worden weer betere tijden verwacht. Met name voor het goederenvervoer per spoor. Dat meldt NEA in een rapport Korte Termijn Voorspeller goederenvervoer – eerste kwartaal 2010´.

Het goederenvervoer per spoor nam in 2009 fors af : 13,1% minder. Bij de binnnenvaart lag de daling op 9,7% en bij het wegvervoer op 12,6%. In het eerste kwartaal van 2010 verwacht men juist dat het goederenvervoer per spoor weer het sterkst aantrekt. Er wordt een stijging voorzien van 3,7%. Bij de weg wordt een stijging voorzien van 2,3% en bij de binnenvaart op 1,4%.

Voor 2010 wordt verwacht dat het spoorvervoer licht kan profiteren van de aantrekkende wereldhandel (het heeft de grootste teruggang met -13% in 2009 gezien), en ziet een herstel met een paar procent. Binnen Nederland heeft het vervoer van containers en chemie het grootste aandeel in het vervoervolume over het spoor. Bij de productgroepen is er van 2008 op 2009 een flinke daling in het volume geweest, maar ook hier wordt er weer groei verwacht.

De grootste groei wordt verwacht rond het containervervoer. Men verwacht dat het vervoersvolume per spoor met 7% zal toenemen.