fbpx

HSA wilde Benelux behouden maar NS weigerde

NS-dochter HSA wilde dat de Benelux bij de introductie van de Fyra behouden bleef. Maar het NS-concern voelde daar niets voor. Dat verklaarde Jan-Willem Siebers tegenover de parlementaire enquêtecommissie Fyra. Siebers was van 2010 tot en met 2013 directeur bij HSA.

De NS-directie wilde geen treinpad aanvragen voor de Benelux, omdat het spoorboekje op de schop ging vanwege de ingebruikname van de Hanzelijn. Als er ruimte voor de Benelux was aangevraagd, was dat ten koste van andere treinen gegaan. Siebers: "Dat was zonde, maar tegelijkertijd begrijpelijk. Ik heb wel bezwaar gemaakt, maar op zeker moment heb je zo´n afweging te maken." De NS-directie nam de beslissing en nam de aanbeveling van HSA niet over.

België hield volgens de commissie paden achter de hand voor de Beneluxtrein als het met de Fyra niet zou lukken. Siebers wist daar niets van. Volgens hem wilden de Belgen geen alternatief, omdat ze vertrouwen hadden in de tijdige komst van de Fyra.

Toch had ook Siebers vertrouwen in de Fyra, ook al was slechts de helft van de testritten uitgevoerd. Waarschuwingen in de ingebruiknameadviezen over de gebreken, die ook bij de testritten bleken, vond hij niet ernstig genoeg om de trein tegen te houden.

Een betrouwbaarheid van 80 procent vond Siebers voldoende en volgens de oud-directievoorzitter stond er niet in het ingebruiknameadvies dat het niet door zou kunnen gaan. De overheid als concessieverlener en de NS waren van de adviezen op de hoogte.

Commissievoorzitter Madeleine Van Toorenburg wierp hem voor de voeten dat HSA met de Fyra ging rijden toen fundamentele problemen nog niet waren opgelost, dossiers nog niet klaar waren, er slechte adviezen lagen en de generale repetitie niet was afgemaakt: "Het is jammer dat niemand op de rem heeft getrapt.”

Siebers wees erop dat de inspecitie de treinen op het spoor had toegelaten. "Ik ga er vanuit dat als de Inspectie Leefomgeving en Transport de trein toelaat, dat niet zomaar is". Wel zei de oud-HSA-directeur dat hij graag treinen had gehad van een andere fabrikant. De Fyra V250 werd gemaakt door het Italiaanse AnsaldoBreda. Siebers zegt "heel teleurgesteld" te zijn in dit bedrijf.

Ook Bas Oosthoek werd vandaag door de parlementaire enquêtecommissie Fyra gehoord. Oosthoek was vanuit ProRail betrokken bij de hogesnelheidslijn. Ook hij zag met lede ogen de Beneluxtrein van het spoor verdwijnen. Oosterhoek wees erop dat er geen keus was. "We moesten door. Er was geen alternatief."

Omdat er geen alternatief was, was er ook geen go/no-go beslissing. Als de Benelux was blijven rijden had Oosthoek zeker geadviseerd om nog maar even te wachten met de Fyra. Dan hadden de benodigde testritten gemaakt kunnen worden. Over de veiligheid maakte Oosterhoek zich geen zorgen. "De reizigers komen wel gezond van A naar B, maar of ze ook op tijd aankomen is een andere vraag."

(c) Treinreiziger.nl / ANP / Allesispolitiek.nl