fbpx
Foto: (c) RET

Metro pas in 2021 door naar Hoek van Holland Strand

24 mei 2018 11:40

Met de metro naar het strand in Hoek van Holland. De bedoeling was dit vanaf 2019 mogelijk zou zijn. Maar de gemeente Rotterdam heeft bekend gemaakt dat dit niet gaat lukken. Pas in het voorjaar van 2021 zal de Rotterdamse metro naar verwachting doorgetrokken worden tot aan het strand. Het is de bedoeling dat eind dit jaar de metro al wel gaat rijden tot aan Hoek van Holland Haven.

Eigenlijk had de metro tot aan Hoek van Holland Haven na 6 maanden werkzaamheden al in september 2017 moeten rijden. Maar die werkzaamheden duren ruim een jaar langer dan gepland. De werkzaamheden tussen Hoek van Holland Haven en Strand zullen naar verwachting in de tweede helft van 2019 starten. De Gemeente Rotterdam wil in Hoek van Holland een gelijkvloerse kruising maken tussen de metro en het wegverkeer, tot ongenoegen van omwonenden. Die hebben bezwaar aangetekend. Het hoogste bestuursorgaan doet volgens het Algemeen Dagblad vermoedelijk deze week uitspraak.

Het is de bedoeling dat het spoor over een lengte van bijna 250 meter half verdiept in een tunnelbak wordt aangelegd. De tunnel wordt afgedekt met zand en ingericht als duin. Deze maatregel is nodig omdat de lijn door een Natura 2000-gebied loopt.

0 0 stemmen
Artikel waardering
19 Reacties
Oudste
Nieuwste
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Dominic
6 jaren geleden

Wat een verrassing weer zeg, dat had echt niemand aan zien komen. Benieuwd of die planning wel gehaald gaat worden en of de metro daadwerkelijk aan het eind van dit jaar naar de Hoek gaat rijden…

Ellie van Wijnen
6 jaren geleden
Antwoord aan  Dominic

Het is een mega operative en last ik voor all niet klagen als geoensioneerd recreant, de busverbindibgen zijn even snel als de vroegere sprinter. De snelvrrbinding 711 neemt de rijksweg en stopt onderweg niet, gaat van a naar b en het is nog maar de vraag of de métro dat smeller doet met al die haltes onderweg. Het kan wel met TGV randstadrail, maar dan kan die metempsychosis vernonden worsen met de Haagse regio. Nu kan je better met de fiets via het mooie fierspad langs zee, vanaf Monster rechtstreeks naar Kijkduin dan via Schuedam Centraal, Kortom: er is nog meer mogelojk dan je denkt met de Hoekse Lijn icm HTM.

antje
6 jaren geleden
Antwoord aan  Ellie van Wijnen

U typt zonder kijken en leest zelf niets terug?
TGV randstadrail?

sreglov
5 jaren geleden
Antwoord aan  antje

Het is wel een leuke exercitie om te bedenken wat er allemaal bedoelt kan worden.

Gerben Vos
5 jaren geleden
Antwoord aan  Ellie van Wijnen

Autocorrect maakt meer kapot dan je lief is…

Dries Molenaar
6 jaren geleden
Antwoord aan  Dominic

U kunt onder de grond kijken en alle problemen zien. Troost u, bijna alle infrastructuurprojecten in Nederland worden volgens plan en binnen budget uitgevoerd. Van de gemeentelijke kruisingen tot grote verkeerspleinen en snelwegen.

Dominic
6 jaren geleden
Antwoord aan  Dries Molenaar

Als we zo gaan redeneren dan hoeven we nergens meer een tijdsplanning aan te hangen. Dan zeggen we gewoon “beste reizigers, dan en dan gaan we de Hoekse lijn ombouwen, jullie moeten met de bus en we zien allemaal wel hoe lang het duurt”. Daarnaast zal gemiddeld genomen de meeste infrastructuurprojecten wel op tijd volgens planning (kunnen ze daar wel in de grond kijken dan..?) gereed zijn maar dat geldt toch zeker niet voor spoorprojecten. Ombouw Hofpleinlijn en Zoetermeerlijn, aanleg HSL, Noord-Zuid lijn in Amsterdam, metro naar Hoek van Holland en waarschijnlijk zijn er zo nog wel wat meer te noemen.

B. Alberda
6 jaren geleden
Antwoord aan  Dominic

We geven ook een planning aan het volgen van een opleiding, bijvoorbeeld 5 jaar voor HAVO en 4 jaar voor een bachelor opleiding. Dat er dan mensen zijn die er een paar jaar langer over doen betekent niet dat we dan er maar geen tijdsduur aan hoeven hangen…

Je neemt de voorbeelden van een planningsoverschrijding als voorbeeld waarom een planning zinloos zou zijn, terwijl het juist aangeeft dat een planning zinvol is: nu is er daadwerkelijk sprake van een overschrijding en komt het naar buiten en moeten mensen verantwoordelijkheid afleggen. Zonder planning heb je die controle en afrekening niet. De overschrijding pak je aan door beter te plannen en meer controle uit te voeren, niet door maar gewoon geen planning meer te gebruiken…

Dominic
6 jaren geleden
Antwoord aan  Dominic

@B. Alberda: u hoeft mij niet te overtuigen hoor, ik ben voorstander van een planning. Alleen vind ik het wel opmerkelijk dat de planning bij rail infrastructuurprojecten bijna standaard ruim overschreden wordt in zowel tijd als budget. En dat was het enige wat ik kwijt wou :p

Roel Bartlema
6 jaren geleden

Door het gepruts van de verantwoordelijke politici zou het me niets verbazen als de Raad van State de plannen afkeurt. De plannenmakerij moet dan opnieuw beginnen, er moet aanvullende financiering worden gezocht voor een ongelijkvloerse kruising met de Strandweg en al met al is het dan de vraag of de verlenging van de metro naar het strand er ooit komt.

Dries Molenaar
6 jaren geleden
Antwoord aan  Roel Bartlema

Allemaal theorie en stromanredenering.

Roel Bartlema
6 jaren geleden
Antwoord aan  Dries Molenaar

§Dries Molenaar: u bent maar een gelijkhebberig mannetje dat overal verstand van denkt te hebben (ook als dat helemaal niet het geval is) en strooit dan met wat kreten die vaak nergens op slaan. Stroman van wie?

dries molenaar
6 jaren geleden
Antwoord aan  Roel Bartlema

U redeneert op basis van stroman-aanname. Dus wat is de nodige uitleg?

B. Alberda
6 jaren geleden
Antwoord aan  Roel Bartlema

Dries heeft het bij het juiste eind: u kraakt een situatie af die niet bestaat (‘stroman-argument’). Bij een afkeuring van de Raad van State is het niet nodig om opnieuw te beginnen, daarnaast heeft de Provincie de extra financiering al toegezegd. Er wordt in het geheel niet ‘gezocht’ naar extra financiering.

Dat u het niet zo goed snapt is nog geen reden om iemand die het beter weet dan ‘gelijkhebberig mannetje’ te noemen. Dan bent u een ‘ongelijkhebberig mannetje’! Respecteer de kennis van een ander en ga niet janken omdat u verbeterd wordt. If you can’t take the heat stay out of the kitchen.

Roel Bartlema
6 jaren geleden
Antwoord aan  Roel Bartlema

@B. Albeda: Helaas moet ik canstateren dat u niet goed op de hoogte bent van de plannen. De provincie heeft toegezegd de meerkosten te betalen van de budgetoverschrijdingen van de nu op tafel liggende oplossing (gelijkvloerse metrokruising), niet van een eventuele tunneloplossing als gevolg van een negatieve uitspraak van de Raad van State. Maar we zullen zien wat dit college oordeelt.

B. Alberda
6 jaren geleden
Antwoord aan  Roel Bartlema

@Roel Bartlema: en zoals u in de brief aan de gemeenteraad had kunnen lezen (op https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6490932/1/18bb3852 ) wordt er een extra subsidieaanvraag gedaan aan de Provincie voor de meerkosten van 15 miljoen. Daarvoor moet Provinciale Staten nog een goedkeuring voor geven, maar aangezien zij dit project steunen is het wat krom om te stellen dat er ‘naar financiering wordt gezocht’. Men kon gewoon aankloppen bij het aangestelde aanspreekpunt voor kostenoverschrijdingen: de provincie en specifiek de 20 miljoen die zij zelf begroot hebben in hun Kaderbesluit d.d. 15 mei j.l.

Roel Bartlema
5 jaren geleden
Antwoord aan  Roel Bartlema

@B. Alberda: Uit uw reactie blijkt dat u het niet begrijpt (niet wil begrijpen?) en daarom leg ik het nog één keer uit.
Het hete hangijzer is de kruising van het metrospoor naar het Hoekse strand met de Strandweg. Een duidelijk plaatje van deze kruising zoals die er volgens de gemeente uit komt te zien is te vinden op:
https://www.hoekselijn.nl/nieuws/2017/10/extra-themavergadering-spoorverlenging-hoekse-lijn-dinsdag-10-oktober.
Bewoners uit de omgeving hebben vanaf het begin gepleit voor het aanleggen van een ongelijkvloerse kruising. Ze hadden daar drie redenen voor:
1. Vooral voor metrobestuurders vanaf Strand is sprake van een onoverzichtelijke situatie. Zij komen uit een tunnel, krijgen te maken met een hoogteverschil van ca. 3 meter (de tunnel is half verdiept) en moeten bovendien een flauwe bocht naar rechts maken om bij het voormalige NS-station Hoek van Holland Strand op het oude ProRail-tracé te komen. Obstakels op het spoor worden pas op het laatste moment zichtbaar.
2. De Strandweg is voor het autoverkeer de belangrijkste toegangsweg naar het Hoekse strand. Op zomerdagen ontstaan hier tal van opstoppingen en files door automobilisten die een parkeerplek zoeken of later op de dag weer huiswaarts keren. Even niet opletten en je staat midden op de rails vast.
3. Door de schuine kruising tussen weg en metrobaan is er sprake van een grote ´oversteeklengte´ met een verhoogd risico op versperringen en obstakels.

Ook in de Rotterdamse gemeenteraad werden de bezwaren van de bewoners gehoord. In november 2016 stemde de voltallige oppositie voor een motie om ter plaatse een ongelijkvloerse kruising aan te leggen. Maar het college van B&W hield uit financiële overwegingen vast aan aanleg van een overweg; een ongelijkvloerse kruising zou zo´n 18 miljoen euro extra kosten. Reden voor de bewoners een bezwarenprocedure te beginnen. Uiteindelijk kwamen ze terecht bij de Raad van State. Dit hoogste bestuurlijke rechtscollege doet een dezer dagen uitspraak.
Er kunnen nu drie dingen gebeuren:
1. De Raad van State wijst de bezwaren af en de plannen kunnen ongewijzigd worden uitgevoerd. Grote kans dat er later wordt verzucht: `Hoe hebben ze ooit zoiets kunnen bedenken!´
2. De Raad van State acht de bezwaren gegrond. Het bestemmingsplan van de metrolijn moet worden gewijzigd en er moet voor 18 miljoen euro extra financiering worden gezocht. In tegenstelling tot wat B. Alberda beweert is die financiering absoluut niet geregeld. Er is alleen geld gezocht en gevonden voor de meerkosten die ontstaan zijn bij het omzetten van het voorlopig ontwerp in het definitief ontwerp. Leest u de pagina´s 9 en 10 van de door u meegeleverde raadsbrief er nog maar eens goed op na.
3. De Raad van State acht de bezwaren gegrond, maar het lukt de gemeente niet om aanvullende financiering te vinden. De plannen voor de strandmetro gaan voor onbepaalde tijd de ijskast in en er worden pendelbussen ingezet.
Binnenkort weten we meer.

Dries Molenaar
6 jaren geleden

Een tunnelBAK is per definitie zonder dak en kan dus niet afgedekt worden.

Wim
5 jaren geleden

En ik erger me dood aan die bussen die nu al jaren rijden daar.
Op de achterkant van al die bussen zie je levensgroot een asielzoeker die achter twee blonde vrouwen zit te lachen.
Welke kloothommel heeft dat bedacht?