fbpx

Niet alle regels nageleefd bij chloortransport over spoor

29 mei 2013 18:29

Eén keer per twee jaar rijden enkele chloortreinen vanuit Duitsland naar Rotterdam, via onder andere Amersfoort. In april werd bij de gemeente Amersfoort bekend dat in maart enkele maatregelen niet goed zijn uitgevoerd. Dat leverde niet direct een onveilige situatie op, maar het is voor de gemeente wel reden om aan de bel te trekken. De inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een onderzoek ingesteld.

De onregelmatigheden betreffen drie zaken die anders zijn verlopen dan in het daarvoor bestemde draaiboek staat. Allereerst is een verkeerd spoor gebruikt, dat niet extra beveiligd is voor chloortransport. Ten tweede zijn voorbereidingen getroffen voor een locomotiefwissel op het rangeeremplacement. Dat is in strijd met het draaiboek en met de milieuvergunning. Tot slot is afgeweken van de dienstregeling: het chloortransport had gedurende een nacht een vertraging van meer dan de toegestane vijf minuten. Volgens het draaiboek moet dit gemeld worden bij het KLPD, dit is echter niet gedaan.

De gemeente heeft spoorbeheerder ProRail op het matje geroepen. "Het is essentieel dat alle betrokken partijen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen lering trekken uit de gebeurtenissen", stelt de gemeente. De onderzoeken naar de onregelmatigheden kunnen volgens Amersfoort leiden tot strafrechtelijke vervolgstappen.

Ook heeft de gemeente samen met de provincie en de veiligheidsregio contact gezocht met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zodra het onderzoek is afgerond, zal het ministerie openbare informatie delen.