fbpx

NMa: Opbrengstenverdeling treinkaartjes door NS onwenselijk

23 jul 2012 12:38

De NMa vindt dat de NS de opbrengsten van de treinkaartjes niet zelf moet verdelen onder NS en haar concurrenten. Dit vergroot het risico van belangenverstrengeling. Een onafhankelijke partij zou dit moeten doen of nauwlettend moeten volgen. Dat heeft de NMa maandag gemeld.

Het systeem waarmee NS steekproefsgewijs passagiers telt heet ‘Meten in de trein’. Daarmee wordt het aantal treinreizigers per kaartsoort vastgesteld. Vervolgens verdeelt NS de opbrengsten tussen NS en spoorvervoerders Veolia, Arriva, Syntus en Connexxion. Dit doet NS in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het systeem ‘Meten in de Trein’ is door NS niet volledig beschreven. Daardoor kan de NMa het ook niet volledig toetsen en dus ook niet vaststellen of een vervoerder systematisch bevoordeeld wordt. De NMa adviseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu niet alleen om de verdeling door een onafhankelijke partij te laten uitvoeren, ook moet een nieuw en transparant meetsysteem worden ontwikkeld dat voldoende betrouwbaar en nauwkeurig is voor het beoogde doel. De NMa acht het van belang dat de sector bij het ontwerp van het nieuwe systeem wordt betrokken.

Het onderzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) naar het systeem Meten in de Trein en de opbrengstverdeling door de Nederlandse Spoorwegen (NS) heeft geen vermoeden van overtreding opgeleverd van de Spoorwegwet en de Mededingingswet.