fbpx

NS verwacht geen boetes meer

12 feb 2015 14:42

De Nederlandse Spoorwegen kregen vandaag van staatssecretaris Mansveld een boete van 2,75 miljoen euro omdat het spoorbedrijf 4 van de 13 prestatieafspraken in 2014 niet gehaald heeft. Ook de voorgaande jaren kreeg NS bijna stelselmatig boetes vanwege niet-gehaalde prestatieafspraken.

Vanaf 2015 is dat bij normale omstandigheden voorbij, denkt NS. Sinds 1 januari is de nieuwe hoofdrailnet van toepassing met nieuwe prestatieafspraken. Door die nieuwe afspraken denkt NS beter de afspraken te kunnen nakomen. Die verwachting is er omdat de nieuwe prestatie-indicatoren meer in lijn liggen met de eisen die aan ProRail worden gesteld. 

Mocht NS de afspraken toch niet kunnen nakomen, dan kan NS maximaal 6,5 miljoen euro boete krijgen per jaar. Nu is dat nog 2,75 miljoen euro. Maar NS kan ook een beloning krijgen vanaf 2019 als ze de prestaties "ruimschoots´´ haalt.

De boete over 2014 is overigens nog niet definitief. Als de prestaties in 2015 verbeteren, komt de boete over 2014 alsnog te vervallen. Daarvoor moet het klantoordeel op tijd rijden stijgen. Ook moet de trefkans om een conducteur te treffen omhoog, net als de zitplaatskans in de spits. In 2013 scoorde NS op dezelfde punten een onvoldoende. In 2014 ging het weliswaar iets beter, maar nog niet goed genoeg.

Behalve NS krijgt overigens ook ProRail een boete opgelegd vanwege de tegenvallende prestaties in 2014. Hier gaat het om 75.000 euro omdat het spoor "door verstoringen in infrastructuur en materieel in 2014 niet voldoende beschikbaar was´´. Een voorlopige boete van 1,5 miljoen die het bedrijf over 2013 was opgelegd hoeft ProRail niet te betalen.