fbpx

Zo stemde de politiek bij OV-moties

De Tweede Kamer verkiezingen komen dichterbij. Op 15 maart is het zo ver. De komende twee weken zal Treinreiziger.nl per partij de OV standpunten bespreken en zullen Kamerleden hun visie toelichten. We beginnen echter met een terugblik. Hoe stemden de politieke partijen bij moties over openbaar vervoer? Op 13 thema’s blikken we terug wat het stemgedrag is geweest van de partijen.

Soms hebben partijen zo hun redenen om een motie te verwerpen. De PvdA stemde bijvoorbeeld tegen een groot aantal moties. “Het waren vaak moties die sympathiek klinken maar onuitvoerbaar zijn. Meer treinen, goedkopere kaartjes en gratis koffie op het station. Het is gemakkelijk om er voor te stemmen, maar niet reëel,” verklaart PvdA-Kamerlid Duco Hoogland. Dat soort toelichtingen ontbreken in deze terugblik. Dat zal de komende dagen duidelijker worden, als we per partij de OV-standpunten zullen bespreken.

ProRail structuurwijzigingen.

Eén van de meest recente OV-issues in de Tweede Kamer, is de geplande structuurwijziging bij ProRail. Staatssecretaris Dijksma wil meer controle op ProRail, daarom wil ze de organisatiestructuur van ProRail aanpassen. De Tweede Kamer vindt dat dit niet mag leiden tot een duurder treinkaartje. CDA, ChristenUnie en PVV willen stoppen met de herpositionering van ProRail. De andere partijen niet. Een andere motie met bijna gelijke strekking werd echter wel aangenomen. In die motie werd er opgedragen het kabinetsbesluit in samenhang met verschillende scenario’s nader te bekijken. Daardoor worden er nu toch geen stappen ondernomen om de herpositionering door te voeren.

Toeslag Intercity Direct

Meerdere keren zijn er moties ter stemming geweest, waarin werd voorgesteld om de toeslag op de Intercity Direct te schrappen. In de zomer van 2016 is er door de ChristenUnie gepleit om te onderzoeken onder welke voorwaarden de toeslag kan verdwijnen. PvdA, VVD, SGP en PVV blokkeerden dat onderzoek.

Meer treinen naar België

GroenLinks, ChristenUnie, 50Plus en Partij van de Dieren vinden dat NS en NMBS meer en snellere treinen naar België moeten bieden. Ze wijzen op het oorspronkelijke HSL-aanbod. Inzet moet volgens de partijen zijn: twee keer per uur Amsterdam – Rotterdam – Brussel, en een keer per uur Breda – Noorderkempen – Antwerpen. De andere partijen hebben deze motie verworpen.

Verbeteren prijs- en serviceniveau internationale treinverbindingen

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij van de Dieren en SP vinden dat de trein goed moet kunnen concurreren met korte vliegreizen. Daarom drongen deze partijen aan tot een onderzoek hoe de prijs- en serviceniveau voor internationale treinverbindingen verbeterd kan worden. Omdat de andere partijen tegen de motie hebben gestemd – die ingediend was door GroenLinks –  is dit idee verworpen.

Versoepeling eisen Intercity Direct en Intercity Brussel terugdraaien

Benelux Amsterdam – Brussel start straks nog maar twaalf keer per dag in Amsterdam en krijgt een kortere reistijd omdat Den Haag wordt overgeslagen. Den Haag krijgt daarnaast vier treinen naar Brussel. Dat heeft het Ministerie van Infrastructuur naar aanleiding van de Fyra-enquête afgesproken met NS. Volgens NS zorgt dit er wel voor dat de dienstregeling complexer wordt en daardoor de Beneluxtrein en Intercity Direct vaker kunnen uitvallen. Staatssecretaris Dijksma heeft daarop aangegeven de prestatienormen te willen aanpassen. In een Kamermotie van de VVD is opgeroepen omdat niet te doen. Die motie is aangenomen.

Studentenreisproduct

Het moet makkelijker worden om de OV-studentenkaart stop te zetten. Bijna iedere partij is het daarmee eens. Een motie van meerdere partijen is op dit punt dan ook aangenomen. Alleen PVV en VVD stemden tegen. Ook een motie dat DUO beter moet communiceren als studenten geen recht meer hebben op de OV-kaart is aangenomen, alleen PvdA steunde deze motie niet. Maar misschien nog belangrijker: iedere partij is voor een automatische beëindiging van de studentenkaart zodra het recht daarop vervalt.

Salaris topman ProRail

Bij de benoeming van topman Pier Eringa is er afgeweken van het beloningsbeleid. Eringa krijgt meer salaris. 50Plus, ChristenUnie, GroenLinks, Partij van de Dieren, PVV en SP wilden dat ongedaan maken en het salaris alsnog in overeenstemming brengen op het eerder afgesproken maximumsalaris. De motie is verworpen.

Onderzoek rondje om de kerk

In de Tweede Kamer is er een breed draagvlak voor een onderzoek naar het rondje om de kerk, waarbij personeel veel meer dan nu wordt ingezet op vaste trajecten. Alleen PvdA, Partij van de Dieren en SP hebben daar tegen gestemd.

Het opnieuw invoeren van de Spoorwegpolitie

Diverse partijen hadden graag de Spoorwegpolitie weer ingevoerd zien worden. Maar omdat het CDA, PvdA , D66 en de VVD daar niets voor voelden, is het niet gebeurd.

Vergelijking met spoorbeheerders in het buitenland

In Zwitserland, Groot-Brittannië en Japan kunnen vervoerders bij de spoorbeheerder een schadevergoeding eisen bij storingen en grote werkzaamheden. Een dergelijk systeem werkt als prikkel. Het idee is dat de spoorbeheerderzich daardoor meer op het voorkomen van storingen gaat richten. De meeste partijen vinden daarom de moeite waard om dit systeem te vergelijken met de Nederlandse situatie. Alleen PvdA en GroenLinks hebben tegen dit plan gestemd.

Aanpassing bovenleidingspanning

Als de bovenleidingspanning wordt verhoogd van 1,5 naar 3 kV, ontstaan er veel mogelijkheden. De verwachting is dat daardoor meer capaciteit op het spoor bestaat en dat de reistijden ook iets verkort kunnen worden. Maar daarvoor moet wel het materieel en het spoor aangepast worden. De ChristenUnie wijst er in een motie op dat spoor en materieel vanwege de invoering van ERTMS sowieso aangepast moeten worden. Daarom wilde de partij graag een onderzoek of ERTMS en de verandering van bovenleidingspanning wellicht tegelijk ingevoerd konden worden. Veel partijen vonden dit een goed idee, maar VVD, PvdA en PVV hebben het onderzoek tegengehouden.

Gratis fiets mee met de trein

De fiets moet buiten de spits en in het weekend gratis met de trein mee kunnen. Dat was in 2015 de inzet van een motie van SP, CDA, D66 en PvdA. Ook pleitten die partijen in dezelfde motie voor een aantrekkelijk productaanbod (buiten de spits) voor recreatieve wandel- en fietstoeristen. Alle partijen stemden in met deze motie, alleen PVV, SGP en VVD deden dat niet.

Vergeten abonnement

De NS heeft de regeling afgeschaft waarmee reizigers formeel recht hebben op compensatie als ze een abonnement vergeten. Sindsdien zijn reizigers aangewezen op eventuele coulance van het spoorbedrijf. Veel partijen wilden dat de regeling vergeten abonnement terug kwam, maar PvdA, VVD en SGP stemden tegen. De motie van D66, CDA en ChristenUnie werd daardoor afgewezen.

We hebben het stemgedrag geraadpleegd via de website partijgedrag.nl.

Onderstaande afbeelding met de samenvatting van de moties en stemgedrag werkt niet goed op mobiel. Hier kun je de afbeelding los bekijken.

0 0 stemmen
Artikel waardering
2 Reacties
Oudste
Nieuwste
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Marcel
7 jaren geleden

De tabel suggereert nu, dat de PvdA en VVD tegen aanpassing van de bovenleidingspanning zouden zijn. Ze zijn er alleen tegen om dat te combineren met de invoering ERTMS.

Treinreiziger.nl (Hildebrand)
7 jaren geleden
Antwoord aan  Marcel

De tabel is een samenvatting van het verhaal er boven. In het verhaal komt de koppeling van ERTMS met de bovenleidingspanning naar voren en wordt ook aangegeven dat partijen soms hun redenen hebben om tegen te hebben, maar dat die toelichtingen ontbreken.