fbpx

ProRail: Stiptheid treinen eind 2015 sterk verbeterd

Eind 2015 is een vertraagde trein iets bijzonders. Slechts vijf procent van de treinen mag als het aan ProRail ligt dan drie minuten of meer vertraagd zijn. Op dit moment heeft nog 11,5 procent van de treinen een vertraging. ProRail denkt de ambitie te kunnen verwezenlijken door het aantal storingen fors te verminderen. Mocht er toch een storing zijn, dan moet die sneller verholpen worden.

De spoorbeheerder neemt geen genoegen met de huidige prestaties. "We hebben in 2012 al onze normen gehaald. Maar we zijn er nog niet. We nemen geen genoegen met het huidige resultaat" zegt directeur Marion Gout-van Sinderen . Haar ambities zijn hoog. Eind 2015 mogen er wat haar betreft geen vermijdbare ongelukken meer zijn, maar ook geen vermijdbare storingen.

Verwijtbaar
"Toen ik bij ProRail kwam werden storingen gewoon gevonden. Dat hoorde erbij. Iets kan kapot gaan" legt Gout uit. "Dat willen we veranderen". Wat precies vermijdbaar is, kan over gediscussieerd worden. Is het bijvoorbeeld verwijtbaar als er een storing ontstaat door afbrekend ijs onder een trein? “Ja, in zekere zin wel. Met anti-icing kunnen we dat deels voorkomen.” De meeste treinen zijn daarom inmiddels ook uitgerust met anti-icing.

Ondergrens
Niet alleen de gemiddelde prestatie moet beter worden, er moet ook een ondergrens komen. “We willen dat de punctualiteit nooit onder de 85 procent duikt” zegt Gout. Nu gebeurd dat nog regelmatig. In 2012 kwam de punctualiteit zelfs twee keer onder de 65 procent. Ook het aantal treinen dat uitvalt wil ProRail verlagen, naar maximaal 1,4 procent (nu circa 2 procent).

In samen spel
Gout gelooft in de haalbaarheid van haar ambities. “Veel vertragingen worden veroorzaakt door storingen. Het aantal storingen moet omlaag. Ook aannemers steunen ons daarin in. Uiteindelijk is het iets wat we in samen spel met de sector willen bereiken. Wij beginnen met ons aandeel.” Gout verwacht dat de stiptheid in grote sprongen de komende jaren zal stijgen. Dat in tegenstelling tot de afgelopen tien jaar, toen de punctualiteit in kleine stapjes met zes procent toenam.

Aantal storingen
In 2012 lukte het ProRail nog niet om het aantal storingen omlaag te brengen. Net als in 2011 waren er zo’n 10.700 storingen (in vaktermen TAO’s genoemd, Treindienst Aantastende Onregelmatigheden). De komende jaren wil de spoorbeheerder ieder jaar een 2750 storingen minder.

Sneller verhelpen
Ook moeten storingen sneller verholpen zijn. Daarin boekt ProRail al gestaag verbetering in. In 2010 duurde het oplossen van een storing gemiddeld nog 110 minuten, in 2012 is dat gedaald naar iets meer dan 80 minuten. ProRail wil die tijd met minimaal een kwartier verder verkorten.

Concreet
Alle ambities heeft de spoorbeheerder in een boekje gepubliceerd. Opmerkelijk genoeg staat daarin een ander punctualiteitsdoel voor 2015, namelijk 92,5 procent. Volgens een woordvoerder is 95 procent stiptheid de ambitie, maar heeft de beheerder 92,5 procent als concreet doel gesteld voor 2015.

Storingen en gemiddelde hersteltijd

ProRail verwacht vooral het aantal storingen door technische oorzaken te kunnen verminderen. De afgelopen jaren bleef het aantal storingen (TAO´s) redelijk gelijk, de hersteltijd van een storing neemt sinds 2010 af.