fbpx

Risico drukke onbeveiligde overgangen beperkt

01 sep 2009 16:00

ProRail heeft naar aanleiding van de motie Van der Staaij (SGP) onderzoek gedaan naar de veiligheid van drukbereden onbeveiligde overgangen. De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding om op enige locaties acuut ingrijpende maatregelen te treffen, meldt ProRail aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

In december nam de Tweede Kamer een motie aan van Van der Staaij, waarin werd gevraagd om een einde te maken aan de niet-beveiligde spoorwegovergangen tussen Amersfoort en Barneveld. Op dit traject rijdt er 8 maal per uur een trein (4 keer per uur per richting) en zijn er overgangen zonder spoorbomen of waarschuwingslichten. Inmiddels is er voor dit traject een Plan van Aanpak gemaakt, en zijn de eerste maatregelen getroffen. In de motie werd echter ook gevraagd om op andere plaatsen dergelijke situaties zo spoedig mogelijk te beëndigen.

Risicoanalyse
Op de Valleilijn zijn 27 "niet actieve overgangen" (ProRail maakt onderscheid naar actieve en niet actieve beveiligde overgangen. Onder actief beveiligde overgangen wordt beschouwd; een overgang met bomen, lichten of bellen die bij het naderen van de trein worden geactiveerd) op druk bereden spoorlijnen (7 treinen per uur of meer). ProRail heeft een risicoanalyse gemaakt over deze overgangen en komt tot de conclusie dat er geen aanleiding is om op enige locatie acuut ingrijpende maatregelen te treffen. Op de 27 onderzochte overgangen hebben zich de afgelopen 10 jaar twee ongevallen met dodelijke afloop voorgedaan. ProRail is van oordeel dat in geen van de ondezochte gevallen er sprake is van onacceptabele veiligheidsrisico´s.

Verbeteringsmogelijkheden
Er zijn op sommige locaties nog wel mogelijkheden tot een verdere verbetering. Zo kan in enkele gevallen de bereikbaarheid/zichtbaarheid van de overweg worden verbeterd door schrikhekken te herstellen of vernieuwen, dan wel aanvullende bebording te plaatsen.

Aantal overwegen 
In de rapportage van ProRail wordt ook inzage gegeven in het aantal overwegen, en de kans op een dode bij een ongeval in 100 jaar. 

  Openbaar Particulier met openbaar karakter Particulier Totaal
Niet actief beveiligd 161 85 369 615
Actief beveiligd 1907 78 29 2014
Totaal 2068 163 398 2629

 

 

 

 Tabel 1: het aantal overwegen

Kans op doden per overweg per 100 jaar

Niet actief beveiligde overgang openbaar 0,8
Niet actief beveiligde overgang openbaar karakter 0,4
Niet actief beveiligde overgang particulier 0,1
Beveiligde overgang > 50 m van station 0,5
Beveiligde overgang < 50 m van station 1,7

Statistieken op basis van de gegevens in de periode 2004 t/m 2008.