fbpx

Rover klaagt over NS bij Inspectie vanwege service

16 jun 2011 16:33

Door reizigers met een buitenlandse bankrekening minder service te verlenen dat reizigers met een Nederlandse rekening, handelt NS in strijdt met Europese regelgeving. Deze klacht legt Rover neer bij de Inspectie Verkeer & Waterstaat. Ook vraagt Rover de Inspectie er op toe te zien dat NS reizigers beter informeert over hun rechten en plichten.

NS legt reizigers uit het buitenland beperkingen op. Zo is het niet mogelijk een voordeelurenkaart aan te schaffen zonder Nederlandse bankrekening, waardoor reizigers uit andere landen niet kunnen beschikken over het kortingstarief. Ook is de ‘geld terug bij vertraging’-regeling enkel toegankelijk voor reizigers met een Nederlands bankrekeningnummer. Tot slot kunnen reizigers vanuit het buitenland nauwelijks de NS klantenservice bereiken.

Discriminiatie
Rover heeft de kwestie al diverse malen bij NS aangekaart maar nog geen bevredigend antwoord gehad. Volgens EU-verordening 1371/2007 verdienen reizigers uit verschillende landen dezelfde behandeling. Rover vindt daarom dat NS zich schuldig maakt aan discriminatie.

Verleden
Treinreiziger.nl helpt jaarlijks zo´n honderd reizigers in het buitenland die contact proberen te zoeken met NS. Deze mensen kunnen niet naar een 0900 nummer bellen, en kunnen eveneens geen contactformulier invullen op ns.nl. Het lijkt erop dat er bij NS weinig interesse is voor reizigers uit het buitenland. In het verleden konden zij overigens wel een voordeelurenkaart aanvragen.

Informatie toezichthouder
Volgens dezelfde verordening moeten reizigers bij de verkoop van vervoerbewijzen op de hoogte worden gebracht van hun rechten en plichten. Verder moeten reizigers in het station en in de trein worden geïnformeerd over de contactgegevens van de toezichthouder. Volgens Rover voldoet NS ook niet aan deze voorschriften. Naast het feit dat er geen contactgegevens te vinden zijn op het station en in de trein, kan de reiziger op een station zonder geopende loketten geen informatie krijgen over zijn rechten.

Rover vraagt de Inspectie maatregelen te nemen zodat NS de Europese voorschriften alsnog gaat naleven.