fbpx

Tariefsysteem wijzigt: treinkaartje ruim 3 procent duurder

De Nederlandse Spoorwegen zijn voornemens het treinkaartje volgend jaar voor de meeste reizigers 3,38 procent duurder te maken. Er zijn echter ook uitschieters waardoor sommige treinkaartjes ruim 30 procent duurder worden. Dat komt doordat sommige regels in het tariefsysteem wijzigen. Zo mag de reiziger in 2014 alleen tegen bijbetaling de snelste route nemen als deze langer is. Ook gaan de NS-tarieven niet meer gelden voor de regionale spoorlijnen.

Dat valt op te maken uit een adviesaanvraag die NS vorige maand naar consumentenorganisaties heeft gestuurd. Voor Beter OV heeft die brief vrijdag onder de aandacht gebracht. 

Inflatie
De afgelopen jaren was de prijsstijging vaak bijna gelijk aan de inflatie, maar daar komt in 2014 verandering in. Want alhoewel de inflatie volgend jaar is voorzien op 2 procent, zullen de NS-tarieven met 3,38 procent verhoogd worden. Ook de komende jaren zal de prijs van het treinkaartje harder blijven stijgen dan de inflatie. 

Hogere gebruikersvergoeding
Dat komt mede doordat Rutte-I heeft besloten dat vervoerders vanaf 2015 in totaal 50 miljoen euro per jaar meer moeten gaan betalen om over het spoor te mogen rijden. Die stijging mag NS aan de reizigers doorberekenen, bovenop de inflatie. Om de tarieven niet teveel in één keer duurder te maken, wil NS de benodigde prijsstijging over drie jaar verspreiden, te beginnen in 2014.

Oplossen dubbel opstaptarief
Bovendien zit er een tijdelijke verhoging van 0,38 procent bij voor het oplossen van het zogeheten dubbel opstaptarief wanneer met verschillende vervoerders wordt gereisd. De opbrengsten hiervan gaan naar de regionale vervoerders zodat ze gecompenseerd worden voor prijsschokken die ontstaan door het oplossen van het probleem.

Regionale spoorlijnen
Sommige reizigers zullen te maken krijgen met een prijsstijging van veel meer dan 3,38%. Dat komt doordat de tarieven voor regionale spoorlijnen straks anders berekend zullen gaan worden. Nu geldt bij ieder papieren treinkaartje nog de berekening met tarieveenheden van NS. Per 1 januari 2014 zal er per vervoerder een eigen tariefeenheid berekend worden. Door die wijziging zal de prijs op sommige trajecten aanzienlijk hoger worden. Zo zal het treinkaartje tussen Nijmegen en Roermond voor sommige reizigers tot meer dan dertig procent duurder worden.

Nog niet definitief
Alhoewel NS het voornemen heeft de genoemde wijzigingen door te voeren, is er nog geen definitief besluit genomen. NS heeft eerst advies gevraagd van reizigersorganisaties. Nadat die advies hebben gegeven zal NS een definitief besluit nemen.