fbpx

Treinreiziger.nl krijgt toch punctualiteitsgegevens

01 sep 2009 14:38

De website Treinreiziger.nl heeft via het Ministerie van Verkeer en Waterstaat alsnog gegevens gekregen over de treinpunctualiteit in 2006. Eerder deed de webmaster een beroep op de Wet Openbaar en werden de gegevens omtrent treinpunctualiteit niet vrij gegeven. Na een bezwaarschrift heeft het ministerie alsnog besloten de gegevens vrij te geven.

Monitoring
Jaarlijks brengt ProRail de Monitoring Spoorgebruik uit, met daarin onder andere gegevens omtrent punctualiteit. De Monitoring 2005 werd zonder moeite vrijgegeven, maar bij de Monitoring 2006 ging dit minder voorspoedig. Alhoewel de Monitoring al in 2007 uitgekomen is, heeft het tot april geduurd voordat de webmaster van Treinreiziger.nl het rapport gedeeltelijk kreeg. 

Beroep
De gegevens over aantal reizigers per station en diverse andere onderdelen werden vrijgegeven, maar gegevens over onder andere de treinpunctualiteit werden niet vrijgegeven. Dat gebeurde op verzoek van de NS. "Kern van het standpunt van de NS is dat de gegevens die onderwerp zijn van de procedure, betrekking hebben op en inzage geven in de interne commerciële en technische bedrijfsprocessen van de NS en op korte termijn maar met name op lange termijn de financiële positie van de NS zullen kunnen schaden", zo liet de juridische afdeling van de NS tijdens een hoorzitting weten, nadat webmaster Hildebrand van Kuijeren beroep had aangetekend, omdat niet het gehele document was vrijgegeven.
Na de hoorzitting is het Ministerie tot het oordeel gekomen dat de gegevens omtrent treinpunctualiteit alsnog worden vrijgegeven. "Voor het verzamelen van deze gegevens is geen bedrijstechnisch procédé van de NS gebruikt, omdat ProRail de gegevens heeft verzameld", oordeelt het Ministerie. Andere delen blijven geheim, omdat deze bedrijfsvertrouwelijke informatie van de NS bevatten.

Verouderde  informatie 
De actualiteit van de informatie is inmiddels achterhaald. "Het is al bijna 2010, gegevens over treinpunctualiteit 2006 zijn nu niet heel intressant meer. Maar door dit beroep hoop ik dat deze gegevens in de toekomst gemakkelijker worden vrijgegeven. De Spoormonitoring 2007 is helaas nog niet uit. Het ministerie heeft toegezegd hierover te berichten als zij deze heeft ontvangen", zegt Van Kuyeren in een reactie.

Geleverde informatie: Treinpunctualiteit
Uit de vrijgegeven gegevens blijkt dat in de maanden september tot en met december in 2006 de minste treinen op tijd reden rond Venlo (65,4%). Een jaar daarvoor scoorde Nijmegen als slechtste. Venlo scoorde in 2006 vooral slecht door de vele vertraagde treinen uit de richting Venray. De punctualiteit lag in Venlo in genoemde maanden in 2006 10% lager dan in 2005.
Heerlen bleef net als in 2005 het knooppunt met de hoogste punctualiteit (90,1%). Gemiddeld lag in deze periode de punctualiteit op 78,5% (in 2005 nog 80,7%), waarbij er nauwelijks onderscheid valt te maken tussen de knooppunten in de Randstad (78,8%) en daarbuiten (78,1%). 
Wel valt op dat de knooppunten op de Oude Lijn hoger scoorde (81,5%) dan het Randstedelijk gemiddelde. Alhoewel gemiddeld de punctualiteit in de periode september tot en met oktober afnam, nam de punctualiteit rond Hoorn juist met 7,1% toe.

Geleverde informatie: Gehaalde aansluitingen 

  • Het percentage gehaalde aansluitingen op werkdagen in het najaar bedroeg in 2006 85,3%, dit is gemiddeld 2% lager dan in 2005.
  • Het knooppunt Alkmaar heeft met 98,7% het hoogst percentage gehaalde aansluitingen, Den Haag met 64,8% het laagst.
  • Het percentage gehaalde aansluitingen daalde het meest in Heerlen (met 10,8%), in Sittard nam het percentage juist het meest toe (7,5%).

Geleverde informatie: Effecten voor reizigers

  • Net zoals in het najaar 2005 zijn er meer vertraagde reizen, dan treinen. Dat geldt met name in de ochtendspits. Dit impliceert dat vooral drukke treinen vertraagd waren.
  • Dit verschil is tussen 2005 en 2006 – gemeten over de gehele werkdag – iets groter geworden. In de ochtendspits blijft het verschil vrijwel gelijk.
  • In het najaar van 2006 hadden vertraagde treinen (meer dan +3) gemiddeld ongeveer 8 minuten vertraging. Vertraagde reizigers ondervonden gemiddeld 9 minuten vertraging. Daarbij is ook rekening gehouden dat reizigers aansluitingen missen.