fbpx

Voor beter OV: Kaalslag dreigt door dubbele bezuinigingen

20 nov 2012 12:27

Het buiten schot houden van het asfalt ten nadele van het OV bij de invulling van de 250 miljoen die het ministerie van I&M jaarlijks moet bezuinigen, is onaanvaardbaar. Dat vindt de Maatschappij Voor Beter OV. Juist het OV heeft in het nieuwe regeerakkoord al een flinke veer moeten laten: met de afschaffing van de OV-kaart voor studenten raakt het OV al een flinke inkomstenbron kwijt.

Al heel lang blijven de investeringen in het OV achter bij de bestedingen aan ons wegennet. Nu het tegen zit met de overheidsfinanciën dient dit niet te worden afgewenteld op het OV, stelt de vereniging, "Temeer daar het OV ook duurzamer is dan de auto. Daarnaast is de dreigende kaalslag in het OV slecht voor de mobiliteit in ons land: het OV bestrijdt files en veel mensen zijn aangewezen op het OV omdat ze wegens hun inkomen, hun leeftijd of hun gezondheid niet kunnen of mogen autorijden" aldus Rikus Spithorst, woordvoerder van de vereniging.

In Buitenhof argumenteerde minister Schultz zondag nog dat een wegverbreding bij Amelisweerd echt noodzakelijk is omdat anders andere wegaanpassingen aan de ring Utrecht uiteindelijk zonder succes zouden blijven. Maar dat principe, van de zwakste schakel in de keten, geldt evenzeer voor het OV. Wanneer er niets wordt gedaan aan het capaciteitsgebrek op de spoorverbinding Lelystad – Almere – Amsterdam – Schiphol, zal het rendement van de aanleg van de Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle ook maar zeer beperkt blijven.

Voor Beter OV uitte zijn bezorgdheid onlangs in een brief aan de Minister van I&M en de Staatssecretaris van I&M. De vereniging pleit dat het ministerie haar pijlen eerst richt op betrouwbaar OV en dan pas op eventueel hoogfrequent OV.