fbpx

Pedro Peters blijft algemeen directeur RET tot 2017

Het college van B&W van Rotterdam heeft deze week besloten om de Pedro Peters te herbenoemen als algemeen directeur/CEO van RET voor een periode van vier jaar. Peters is vanaf 1 juni 2005 werkzaam als directeur van RET.

De Raad van Commissarissen is zeer tevreden met het functioneren van Peters. Het bedrijf heeft jaarlijkse rendements-doelstellingen gehaald, evenals de met de gemeente afgesproken verbetering van de solvabiliteit. "Dat was, zeker gelet op de onzekere situatie voor gemeentelijke vervoerders, geen eenvoudige opgave" stelt de RET in een persbericht.

Qua kostenbesparing, productiviteitsverbetering en klanttevredenheid is de afgelopen 4 jaar grote progressie geboekt. Daarnaast won de RET recent de busconcessie voor het busvervoer in de regio Rotterdam. 

Pedro Peters wordt – onder de bestaande arbeidsvoorwaarden – herbenoemd voor een volgende periode van 4 jaar, van 1 juni 2013 tot 1 juni 2017. Pedro Peters is blij met de herbenoeming. “In juni 2013 werk ik al weer 8 jaar voor RET en nog steeds is iedere dag boeiend bij dit dynamische bedrijf. Ik vind het dan ook een eer om ook leiding te mogen geven aan de volgende fase.”