fbpx

Treinprestaties voortaan online

01 dec 2015 17:02

ProRail publiceert vanaf dinsdag dagelijks cijfers over o.a. treinuitval, storingen en stiptheid. Per knooppunt kunnen reizigers opzoeken hoe het treinverkeer verliep. ProRail komt daarmee tegemoet aan de nieuwe eisen die zijn gesteld in de beheerconcessie.

De cijfers geven ook een beeld voor specifieke treinen. Zo is te zien dat de afgelopen twaalf maanden 6% van de Intercity Direct-treinen Amsterdam – Breda is uitgevallen. Voor de Intercity Direct-treinen die tot Rotterdam reden was dat percentage zelfs 14%. 

Nog niet alle cijfers lijken volledig te kloppen. Zo zou de laatste twee maanden circa 8% van alle treinen naar Schiphol zijn uitgevallen. Het lijkt er echter op dat alleen de cijfers van Thalys en Intercity Direct-treinen zijn meegenomen, en niet alle overige treinen van NS. ProRail gaat op verzoek van Treinreiziger.nl controleren of de cijfers wel kloppen. Mochten de cijfers toch kloppen, dan is de uitval rond de luchthaven extreem hoog. Ter vergelijking: rond Utrecht bedroeg de treinuitval de laatste twee maanden slechts 2%.

Behalve de treinuitval zijn ook de stiptheidscijfers te vinden. Zo is te zien dat gisteren vooral de treinen rond Amersfoort en Den Bosch vaak vertraagd waren. Circa een kwart van de treinen had rond die steden een vertraging van 3 minuten of meer.

In het dashboard van ProRail zijn de storingen in verschillende categoriën terug te vinden. Maar vooralsnog worden alleen storingen getoond die onder de verantwoordelijkheid van ProRail vallen. Is er een grote storing doordat er een trein defect gaat? Dan wordt dat niet in de cijfers meegenomen, omdat de vervoerder daarvoor verantwoordelijk is. Reizigersorganisaties hebben tegenover ProRail aangegeven ook de storingen die onder de verantwoordelijkheid van vervoerders vallen te willen zien. Die wens wordt nog dit jaar met NS besproken.

Eerder probeerde RTL alle vertragingsgegevens van alle treinen openbaar te krijgen. Aanvankelijk leek dat via de rechter te lukken, maar uiteindelijk wees de Raad van State dat verzoek af. De Tweede Kamer vond echter dat de spoorsector brondata over vertragingen en storingen wel moet delen. Daarom is nu in de beheerconcessie geregeld dat ProRail over belangrijke KPI´s (Kritische Prestatie Indicatoren) meer transparantie moet geven. 

"Voor onze partners, zoals het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincies, gemeenten, reizigersorganisaties, vervoerders en reizigers kan dit waardevolle informatie zijn", zo beargumenteert ProRail, dat jaarlijks te maken heeft ruim 3 miljoen treinritten. Er is voor zover bekend nog geen API voor de gegevens.

Dinsdag publiceerde Treinreiziger.nl ook voor het eerst informatie over de impact van treinstoringen. Die informatie had echter betrekking op de periode 2013 en 2014.