fbpx

Akkoord nieuwe NS CAO op hoofdlijnen

10 jun 2009 18:14

tag

Onderhandelaars van NS en vakbonden hebben woensdagochtend 10 juni op hoofdlijnen een akkoord bereikt over een nieuwe NS CAO. De CAO krijgt een looptijd van 18 maanden en loopt van 1 mei 2009 tot 1 november 2010. Er is een loonstijging in twee fasen afgesproken: van 1,7% per 1 mei 2009 en van 0,5% per 1 januari 2010. Mede met het oog op de economische context staat de CAO in het teken van het motto: sober, sociaal en sterk.  Eerder waren de onderhandelingen nog vast gelopen.

Naast de loonstijging zijn afspraken gemaakt over onder meer, de werkzekerheid, sociale veiligheid, gezondheidsbeleid, onregelmatigheidsvergoeding en voortzetting van de sociale innovatie. De onderhandelaars gaan het akkoord op detail verder uitwerken.

Directeur P&O Kees Blokland is blij met het bereikte resultaat:: “we willen met ons bedrijf en onze mensen zo sterk mogelijk de crisis doorkomen. Deze CAO biedt daar voor een goede basis. Ook ben ik verheugd dat wij samen met de bonden goede afspraken hebben kunnen maken over voortzetting van de sociale innovatie en diverse andere belangrijke zaken.”

Sober
NS wil een Europese, multimodale dienstverlener zijn. Het is daarbij voor NS van groot belang om in 2015 de Hoofdrailnetconcessie te verwerven. Hierbij past een gematigde kostenontwikkeling, maarook afspraken die de werknemers voldoende stabiliteit en vertrouwen geven. Daarom is afgesproken de loonstijging gefaseerd toe te passen met een stijging van 1,7% per 1 mei 2009 en 0,5% per januari 2010.

Sterk
Voor de continuïteit van de NS als organisatie, als ook voor de realisering van de ambities op weg naar 2015, is het van groot belang dat de mensen die bij NS werken vanuit hun kracht kunnen opereren. Hierbij krijgt het vakmanschap van NS medewerkers een zwaar accent. Daarnaast wil NS inzetten op een leeftijdsbewust beleid. Dat houdt in dat werknemers in iedere levensfase hun loopbaan actief vorm kunnen geven. Tenslotte is het ziekteverzuim inmiddels fors gedaald. NS blijft investeren om dit te handhaven, bijvoorbeeld door een sluitende aanpak van de reintegratie van medewerkers.

Sociaal
Ook tijdens de crisis blijft NS investeren in haar mensen. NS is en blijft een goede werkgever en kiest als uitgangspunt dat zij gedwongen ontslagen in de periode tot en met 31 december 2012 wil voorkomen. NS neemt hiervoor concrete maatregelen en zet actief in op sociale innovatie: mensen sterk maken en houden in hun positie binnen de organisatie. Daarnaast zal samen met de vakbonden een Code ontwikkelt worden waarmee het belang van sociale veiligheid is gediend onder het motto “Handen af van onze mensen.”