fbpx

ChristenUnie: Dijksma moet ingrijpen bij spoorlijn Leiden – Utrecht

09 mrt 2016 18:10

Tussen Leiden en Utrecht wordt de frequentie voorlopig niet verhoogd. Dat heeft de provincie Zuid-Holland in bedekte termen laten weten. Voor de ChristenUnie is de brief van de provincie aanleiding om opheldering te vragen bij staatssecretaris Dijksma. De partij wil dat de bewindsvrouw ingrijpt.

Complex
"De verbinding Leiden – Utrecht maakt onderdeel uit van het hoofdrailnet. Dat betekent dat de inpassing van nieuwe maatregelen, infrastructuur en exploitatie, ook consequenties heeft voor andere corridors van het hoofdrailnet, zoals het voornemen voor het doortrekken van de sprinter Woerden – Utrecht naar Geldermalsen. Dit maakt de inpassing een complexe aangelegenheid," staat er te lezen in de brief van de provincie Zuid-Holland.

Geen ruimte
Tussen de provincie en NS is inmiddels overleg gestart over de voorwaarden met betrekking tot de frequentie-uitbreiding. "NS hebben echter laten weten dat zij, omdat zij gebonden zijn aan de concessie met het ministerie van lnfrastructuur & Milieu, geen ruimte zien om de nieuwe dienstregeling tussen Leiden en Utrecht met de gewenste kwaliteitsverbetering in te passen dan wel te kunnen garanderen," aldus de provincie.

Kamervragen
Voor de ChristenUnie is daarmee de maat vol. De partij roept staatssecretaris Dijksma 
in schriftelijke vragen op in te grijpen en met NS en ProRail afspraken te maken dat de frequentieverhoging alsnog uiterlijk in december 2020 wordt ingevoerd.

Spoorverdubbeling
“De huidige trage wiebelboemel die maar twee keer per uur rijdt is niet meer van deze tijd. Leiden, Alphen en Utrecht moeten elk kwartier goed met elkaar worden verbonden. Stap één is snelheidsverhoging en extra treinen. Maar uiteindelijk moeten ook delen van het enkelsporige traject verdubbeld worden zodat ook Gouda een rechtstreekse verbinding met Leiden houdt," aldus Kamerlid Eppo Bruins.

Vertraging
Onder meer naar aanleiding van een referendum in Leiden in 2007 is in 2012 besloten de plannen voor de Rijngouwelijn-tram van Katwijk via Leiden en Alphen naar Gouda te schrappen. In plaats daarvan zou het buslijnennet worden opgewaardeerd. Ook zou de trein vaker gaan rijden van Leiden naar Utrecht met nieuwe stations in Hazerswoude en Zoeterwoude. Hiervoor is het nodig dat de snelheid op het spoor omhoog gaat zodat treinen elkaar op het grotendeels enkelsporige traject kunnen passeren op de stations. Bijna 10 jaar na het referendum zijn deze maatregelen nog steeds niet genomen. De extra treinen zouden gaan rijden in december 2018. Dit is eerder al uitgesteld tot december 2020. 

Geld op tafel
De ChristenUnie wil weten wat de oorzaak is van deze nieuwe vertraging. “Station Utrecht wordt voor miljoenen euro gebouwd, maar nu blijkt uitgerekend op dit station een knelpunt te ontstaan. De extra treinen tussen Leiden en Utrecht zouden niet in te passen zijn. Hoe is dat mogelijk? Ik wil weten wat staatssecretaris Dijksma hieraan gaat doen. Uiterlijk in 2020 moeten de extra treinen gewoon gaan rijden en moeten de stations Hazerswoude en Zoeterwoude open gaan. Als hier extra infrastructuur voor nodig is dan zal de staatssecretaris het geld op tafel moeten leggen. NS en ProRail moeten zich houden aan de afspraken met de regio over de extra treinen."