fbpx

ChristenUnie: Ingrijpen ProRail vereist

,,Voor de vitaliteit van de spoorsector is ingrijpen bij ProRail door minister Eurlings vereist,” zegt Kamerlid Ernst Cramer. Nu er maar liefst 150 ontslagen dreigen te vallen bij VolkerRail, wordt het vermoeden van de ChristenUnie dat er sprake is van onderuitputting door ProRail, bevestigd.

,,De ontslagen zijn opmerkelijk omdat het gaat om overheidsopdrachten. Het geld voor onderhoud ligt op de plank. Ik heb de minister gevraagd om, áls er bij ProRail onvoldoende capaciteit aanwezig is om spooronderhoud tijdig op de markt te zetten, stappen te ondernemen om de problemen op te lossen. De urgentie ervan lijkt meer dan duidelijk als gedwongen ontslagen van zeer specialistisch spoorpersoneel niet zijn uit te sluiten. Ik krijg signalen dat andere werkgevers zullen volgen en dat zou in schril contrast staan met het beleid van het kabinet om mensen zo veel mogelijk aan het werk te houden. Gezien de grote opgave voor het spoor de komende jaren, zijn ontslagen zeer onwenselijk,” aldus Ernst Cramer.

Cramer stelde eerder al vragen over de trage aanbestedingen van spooronderhoud bij ProRail. De beantwoording van deze vragen heeft de minister uitgesteld in verband met de onderhandelingen over de kredietcrisis, maar de antwoorden zijn er nog steeds niet. ,,Het gaat over de toekomst van een sector die hard nodig is voor de realisatie van de kabinetsambities. De minister moet hier bovenop gaan zitten.” De ChristenUnie vraagt van de minister om onmiddellijk een taskforce ‘vitaliteit spoorsector’ in te stellen waarbij ProRail, spoorvervoerders en aannemers samen om tafel zitten om de problemen op te lossen. Ernst Cramer: ,,De Kamer heeft via een motie van de ChristenUnie hier al in december om gevraagd. Toch is ook dit nog steeds niet gebeurd.”