fbpx

Connexxion vraagt extra maatregelen voor veiliger OV

Connexxion wil dat de Tweede Kamer er bij het kabinet op aandringt maatregelen te nemen die het openbaar vervoer veiliger maken. In een brief aan de PvdA-Kamerleden Duco Hoogland en Ahmed Marcouch doet Connexxion daarvoor een aantal concrete suggesties.

Begin juli deden Hoogland en Marcouch via onder meer de media een omroep aan reizigers om met tips te komen voor maatregelen, waardoor reizigers zich veiliger voelen in treinen, bussen, trams en metro.

Begin dit jaar werd om financiële redenen de pilot Verbeterd Toezicht stopgezet. "Terwijl deze juist zeer positieve resultaten had opgeleverd. Tijdens de proef nam het aantal ernstige incidenten met 25 procent af en ging het veiligheidsgevoel omhoog van een 6,2 naar een 7" verklaart Connexxion in een persbericht. Volgens Connexxion is sinds het stopzetten van die proef is dat veilige gevoel weer verminderd en lijkt het aantal delicten weer toe te nemen.

Connexxion doet PvdA-Kamerleden onder meer de volgende voorstellen: langdurig werklozen krijgen bij beveiligingsbedrijven een opleiding tot toezichthouder en worden vervolgens als gastheren ingezet bij busstations. Van hun aanwezigheid gaat een preventieve werking uit, zo leert de ervaring. In een werk-leertraject kunnen ze vervolgens het diploma Beveiliger behalen.

Connexxion bepleit tevens een nauwere samenwerking tussen toezichthouders (buitengewoon opsporingsambtenaren, BOA’s) van ov-bedrijven en de beveiligingsbranche. De toezichthouders van de openbaarvervoersbedrijven werken vooral in de spitsuren. In de daluren zijn ze mogelijk elders inzetbaar, zoals in stadscentra en ziekenhuizen. Andersom zijn private beveiligers op bepaalde uren van de dag inzetbaar in het openbaar vervoer. Voor dat laatste is echter een wetswijziging nodig, want nu moeten toezichthouders in het openbaar vervoer nog in dienst zijn van een openbaarvervoersbedrijf.

Tot slot heeft Connexxion Kamerleden Hoogland en Marcouch uitgenodigd voor een werkbezoek over veiligheid.