fbpx

Europese Rekenkamer kritisch Europees spoorbeleid

De Europese Rekenkamer is uiterst kritisch over de prestaties van het goederenvervoer per spoor in Europa. De ambities van de EU zijn onvoldoende waargemaakt en de goederentreinen zijn erg traag, op veel routes gemiddeld slechts 18 kilometer per uur. Dat schrijft de Europese Rekenkamer in een vandaag verschenen rapport.

De bedoeling was dat de goederentrein beter zou gaan concurreren met het wegvervoer, maar de afgelopen 15 jaar is dat niet gelukt. Toch zijn er in Europa wel lidstaten waar de trein in marktaandeel terrein heeft weten te winnen. Oostenrijk, Duitsland en Zweden worden als voorbeelden genoemd.

Volgens de Europese Rekenkamer is een goederentrein erg traag doordat spoorbeheerders in Europa onvoldoende samenwerken. Daardoor staan grensoverschrijdende goederentreinen soms lang stil omdat de dienstregeling niet goed aansluit.

De goederentrein is soms minder aantrekkelijk doordat allerlei kosten van de infrastructuur worden doorberekend aan vervoerders. Bij vrachtvervoer over de weg is dat in de regel niet of slechts beperkt het geval.

De reactie van de Europese Commissie op het rapport is te terughoudend, stelt Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). "Die laat zich kenmerken als sussend en terughoudend," zegt de KNV. De KNV wil dat de modal-shift-doelstelling van Europa – meer over het spoor, minder over de weg – stevig in het nationale en Europese mobiliteitsbeleid wordt verankerd.