fbpx

Feiten en cijfers: NS in 2013

17 feb 2014 11:45

De Nederlandse Spoorwegen heeft haar jaarverslag over 2013 gepresenteerd. Het jaarverslag staat zoals gebruikelijk vol met feiten en cijfers. Niet alleen over de financiën, maar ook over reizigersaantallen, duurzaamheid en meer. Voor ons reden om alle intressante feiten en cijfers op een rij te zetten.

Stiptheid

 • Treinen zijn iets minder punctueel geworden (van 94,2% naar 93,6%). De stiptheid van treinen voldoet nog wel aan de norm. 
 • Maar belangrijker: ook de stiptheid van reizigers is afgenomen. Die daling is sterker dan de daling van de treinpunctualiteit (van 91,5% naar 90,0%) en voldoet niet meer aan de norm.
 • De sterkere daling van reizigerspunctualiteit ten op zichte van treinpunctualiteit is voor een deel te verklaren doordat treinen vaker uitvallen. Zo viel 2,4% van de treinen in 2013 uit, dat was in 2012 nog 2%.
 • De klanttevredenheid over op tijd rijden is dan ook gedaald. 47% van de reizigers geeft NS hiervoor een 7 of hoger, in 2012 was dat nog 49% en in 2011 51%.
 • De algehele klanttevredenheid is desondanks toegenomen. Inmiddels geeft 75% van de reizigers NS een 7 of hoger. Dat was een jaar eerder nog 74%.

Reizigersaantallen & Treingebruik

 • Het aantal reizigerskilometers is vrijwel gelijk (17 miljard). Studenten gebruiken iets minder de trein, maar andere reizigers iets meer (van 12,6 naar 12,8 miljard).
 • Het aantal reizigerskilometers zonder OV-studentenkaart is al jaren stabiel. In de periode 2008 – 2013 is er sprake van 4% groei.
 • Tussen 2008 en 2012 legden studenten steeds meer reizigerskilometers af (+15%). Echter dit jaar daalde dit aantal voor het eerst, waardoor de groei over de periode 2008 – 2013 uitkomt op 8,5%.
 • Sinds 2009 neemt het aantal zitplaatsen per trein af, terwijl het aantal reizigers per trein vrijwel gelijk gebleven is. Zo telde een gemiddelde trein in 2009 nog 515 zitplaatsen, nu is dat met 14% gedaald naar 444 zitplaatsen. Het aantal reizigers is vrijwel gelijk gebleven (2009: 139, 2013: 138).
 • De bezettingsgraad is dus toegenomen. Dat verklaart ook het toenemende aantal klachten over volle treinen. Toch blijft de gemiddelde bezitting laag. Weliswaar zijn sommige treinen in de spits erg vol, op andere momenten van de dag zijn treinen relatief rustig. Ook zijn de treinen meestal niet van begin- tot eindpunt helemaal vol.
 • Het nieuwe NS Groepsretour is door 40.500 mensen gekocht. "Van deze reizigers geeft 55% normaal gesproken de voorkeur aan de auto. De nieuwe kaartsoort zorgt voor een betere bezetting in de daluren" schrijft NS in het jaarverslag. Toch is de bezettingsgraad in de daluren minder hard gestegen dan in de spits.
 • De klanttevredenheid over de zitplaatskans is in 2013 echter gelijk aan 2012.

Trein & Fiets

 • Gebruik van de OV-fiets is verder toegenomen naar 1,4 miljoen ritten. De OV-fiets is inmidels op 250 locaties te huur en heeft 160.000 gebruikers. In 2012 ging het nog om 1,2 miljoen ritten met 140.000 gebruikers.
 • Van alle reizigers neemt 42% de fiets naar het station. NS wil dat dit percentage verhogen door de kwaliteit van de fietsenstallingen te verbeteren.
 • Rond stations zijn er ongeveer 100.000 bewaakte stallingsplaatsen, 300.000 onbewaakte stallingsplaatsen en 16.000 fietskluizen. Totaal dus 416.000  parkeerplekken voor fietsen. 

Reisinformatie

 • NS heeft in 2013 1,8 miljard reisadviezen gegeven, inclusief het raadplegen van actuele vertrektijden en verstoringen.
 • Bij reisinformatie zijn de actuele vertrektijden het meest populair, die werden 719 miljoen keer geraadpleegd. Verstoringen en werkzaamheden volgen op nummer twee met 501 miljoen weergaves. Tot slot werden er 444 miljoen reisadviezen gegeven.
 • De reisinformatie is steeds beter up-to-date. In bijna 87% van de voorgevallen ontregelingen werd er tijdig reisinformatie gedeeld, aldus NS. 
 • Storingen duren bovendien sinds de oprichting van het OCCR korter, zo meldt NS. De gemiddelde duur van een calamiteit is sindsdien met 20,5% afgenomen. 
 • De klanttevredenheid over  reisinformatie bij verstoringen is dan ook verbeterd. Inmiddels geeft 60% van de reizigers NS daarvoor een 7. In 2012 was dat nog 56%, en daarvoor zelfs 54%.
 • Tijdens werkzaamheden zijn reizigers in het algemeen minder tevreden. Al stijgt dit volgens NS wel. 59% van de reizigers die reisden tijdens werkzaamheden was in het vierde kwartaal van 2013 tevreden. 

Personeel

 • In 2013 is het aantal NS-medewerkers met 563 toegenomen naar 32.155. 
 • De meeste medewerkers werken bij Abellio (11.161), het bedrijfsonderdeel dat treinen en bussen met name in het buitenland exploiteert (maar ook Qbuzz in Nederland).
 • Bij NS Reizigers werken net iets minder mensen (11.041). NS Reizigers laat de treinen rijden op het Nederlandse hoofdrailnet.
 • Bij NS Stations werken nog eens 5.574 mensen en mij onderhoudsbedrijf Nedtrain 3.057.
 • NS International is met 674 medewerkers relatief klein. NS International wordt nu ondergebracht bij NS Reizigers.

 Financieel

 • NS maakte in 2012 nog een hoge winst van 263 miljoen euro. Door afschrijvingen op de Fyra V250 kwam NS in 2013 voor het eerst in tien jaar in de rode cijfers: een verlies van 43 miljoen euro.
 • De omzet was in 2013 vergelijkbaar met 2012: 4,6 miljard. Daarvan komt minder dan de helft (2 miljard) van NS Reizigers. NS Stations, waar de stationswinkels onder vallen, zorgt voor 700 miljoen euro omzet. Ook Abellio zorgt voor veel omzet: 1,6 miljard. De omzet van NS International is relatief klein: 160 miljoen.