fbpx

FNV blij met voorstellen van expertgroep tunnelveiligheid

30 mrt 2011 12:16

Een expertgroep tunnelveiligheid stelt voor om onorthodoxe maatregelen te treffen die de tunnelveiligheid op het Nederlandse spoorwegnet moet vergroten. FNV laat weten achter de voorstellen te staan. Vooral het voorstel om in geval van een calamiteit in een treintunnel desgewenst door rood sein te mogen rijden kan op de steun van de vakbond rekenen. Evenals het voorstel om de vereiste bevoegdheden gedurende de eerste tien minuten bij het rijdend personeel ter plaatse te leggen.

De expertgroep tunnelveiligheid is door de Minister van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen en is onderdeel van het Platform Transportveiligheid . De expertgroep staat onder voorzitterschap van prof. dr. Ira Helsloot, hoogleraar Crisisbeheersing en Fysieke Veiligheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij presenteert de bevindingen op 15 april. Vooruitlopend op deze presentatie reageert FNV Spoor al op enkele bevindingen.

Vakmanschap
Bijvoorbeeld op het voorstel om bij calamiteit de machinist de bevoegdheid te geven door rood sein te mogen rijden. Roel Berghuis van FNV Spoor: “Als de wereld om deze reizigers heen in vuur en vlam staat, dan wil je weg van die betreffende plek. Of het sein nu op rood staat of niet. We moeten durven vertrouwen in het vakmanschap van de machinist.”

Aanvullende training
Op donderdag 2 juli 2009 deed zich een brand voor in de Schipholtunnel. Althans, er ontstond steeds meer rook en de seinen en wissels deden het daardoor niet meer. "Alle ingrediënten waren aanwezig voor een ware ramp met vele mogelijke slachtoffers, maar het liep gelukkig af met een sisser. Het vuur doofde vanzelf", herinnert Berghuis zich.
Na dit incident pleitte FNV voor een speciaal Tunnel Oefen Centrum waar onder andere mchinisten en conducteurs zouden kunnen oefenen op een incident. De vakbond is dan ook blij dat de Expertgroep nu voorstelt om rijdend personeel een aanvullende training te geven.