fbpx

NS: Kamerwens voor eerder en snellere treinen niet mogelijk

De Nederlandse Spoorwegen blijft erbij dat het onmogelijk is om voor 2021 snelle treinen te kopen. Ook ziet NS geen kans om treinen te bestellen die harder dan 200 kilometer per uur kunnen. De Tweede Kamer ziet graag eerder en snellere treinen. 

NS had al eerder aangegeven dat het onmogelijk was eerder dan 2021 snelle treinen te kunnen inzetten. Dat zou samenhangen met aanbestedingsregels en de tijd die nodig is om de eisen voor nieuw intercity materieel op te stellen. Op aandringen van de Tweede Kamer heeft NS nogmaals de mogelijkheden onderzocht, maar komt tot dezelfde conclussie: het is niet mogelijk om snelle treinen voor 2021 in te zetten.

Sneller
Daarnaast ziet de Tweede Kamer graag treinen die sneller dan 200 kilometer per uur kunnen. Maar ook dat ziet NS niet als haalbaar, omdat treinen sneller dan 200 kilometer per uur niet aan de wensen van het spoorbedrijf voldoen. Die moeten namelijk een lage instap krijgen, met brede deuren, en snel kunnen acceleren.

Lage vloer
"Motoren en remmen zijn bijvoorbeeld groter voor snellere treinen, waardoor onder de vloer meer ruimte nodig is voor technische apparatuur, wat strijdig is met een vloer die aansluit op perronhoogte. Veder zijn brede deuren benodigd om snel in en uit te kunnen stappen. Bij hogere snelheden dan 200 kilometer per uur zijn sterkere deuren benodigd als gevolg van hogere aerodynamische belasting. De industrie heeft dergelijke sterke brede (dubbele) deuren nog niet ontwikkeld" schrijft NS-topman Timo Huges aan staatssecretaris Mansveld.

Acceleratie en deceleratie
Hogesnelheidstreinen met een krappere (enkelvoudige) deur, voldoen niet aan de wensen van NS. Dan zouden treinen langere in- en uitstaptijd op stations nodig hebben. "Dit levert over het gehele HSL-traject extra reistijd op. De acceleratie en deceleratie van hogesnelheidstreinen zijn bovendien langzamer dan Intercitytreinen, omdat deze zijn ontworpen voor lange afstanden. In het Nederlandse netwerk liggen de stations relatief dicht bij elkaar. Een snelle acceleratie, waarbij treinen voor en na halteringen in korte tijd op snelheid komen, is een belangrijke factor voor het realiseren van snelle reistijden" schrijft de NS directeur.

Geluid
Ook wijst de topman erop dat snellere treinen meer geluid produceren. "De industrie geeft aan dat zij niet kan garanderen aan de concessie-eisen met betrekking tot geluid te kunnen voldoen". Treinen die tot 200 kilometer per uur rijden, voldoen wel aan die eisen. 

Geen bestaande dubbeldekkers via HSL
Volgens Dagblad Metro zou NS ook dubbeldekkers gereed willen maken voor de hogesnelheidslijn. Het zou gaan om de eerste generatie VIRM-dubbeldekkers, die een renovatie krijgen bij onderhoudsbedrijf Nedtrain. Een woordvoerder van NS worden de treinen na de renovatie echter niet geschikt voor de hogesnelheidslijn. "Voor de hogesnelheidslijn komt het nieuwe intercitymaterieel" geeft de woordvoerder aan. De ChristenUnie had eerder voorgesteld om VIRM-dubbeldekkers al wel vast geschikt te maken voor de HSL.