fbpx

ProRail gaat beperken CO2 belonen

07 dec 2009 14:01

Bij de aanleg en onderhoud van spoorwegen, bruggen en viaducten is veel inzet van bouwmaterieel en -materiaal nodig. Dat produceert veel CO2. Volgens ProRail kan het werk ook met minder CO2 worden uitgevoerd. Vanaf 1 december beloont ProRail daarom bouwbedrijven die klimaatbewust produceren.

Hiervoor heeft ProRail de CO2-prestatieladder ontwikkeld. Concreet geldt: hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans op gunning van een project. Op maandag 7 december komt het eerste contract op de markt waar de CO2-prestatie van bouwbedrijven meetelt.

ProRail wil met de CO2- prestatieladder bouwbedrijven prikkelen om te streven naar een duurzamere werkwijze. De CO2-prestatieladder heeft zes niveaus, opklimmend van 0 naar 5. Hoe beter de CO2-prestatie van een bedrijf, hoe hoger de positie op de ladder. Het niveau dat een bedrijf heeft bereikt in bewustwording en het verminderen van zijn CO2–uitstoot vertaalt zich in een ‘gunningvoordeel’. Bij aanbesteden kan het voordeel oplopen tot een (fictieve) ’groene’ korting van 10 procent op de inschrijfprijs. Hierdoor maakt een duurzame bouwer meer kans op een project.

Een certificerende instelling stelt het bereikte niveau van de bouwbedrijven vast en reikt het CO2-bewust certificaat uit. Inmiddels zijn diverse aannemers bezig met het beklimmen van de CO2-prestatieladder: Strukton Rail, Volker Rail en BAM Rail hebben niveau 4 gehaald. Strukton Groep, Ballast Nedam Infra en Dura Vermeer Infra zijn gecertificeerd op niveau 3.

In de loop van de jaren zullen de CO2-prestaties steeds zwaarder gaan meewegen in het aanbesteden van projecten. Ook is het op termijn mogelijk dat we de CO2-prestatieladder gebruiken als selectiemiddel bij aanbestedingen: alleen wie een bepaald niveau heeft bereikt, kan deelnemen aan onze aanbesteding. Het is de ambitie van ProRail dat we de CO2-prestatieladder uiteindelijk niet meer nodig hebben omdat alle bedrijven het hoogste niveau hebben bereikt.